PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 243 Partnerstwo publiczno-prywatne : warunki i wybrane obszary jego funkcjonowania | 125--146
Tytuł artykułu

Idea partnerstwa w procesie rewitalizacji dziedzictwa poprzemysłowego. Rola jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu partnerstwa w ramach koncepcji zintegrowanego zarządzania miastem

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Partnership in the Post-Industrial Heritage Revitalization Process. The Role of Territorial Self-Government Units in Establishing Partnerships within the Integrated City Management Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fenomen partnerstwa publiczno-prywatnego w państwach Europy Zachodniej może budzić podziw. Wypracowane zasady dotyczące możliwości przeprowadzenia danej inwestycji z wykorzystaniem PPP są często owocem wieloletnich starań, a także działań na zasadzie prób i błędów. Można zauważyć, że przy okazji powoływania partnerstwa o charakterze inwestycyjnym miasta europejskie tworzą i uczą się tworzyć partnerstwa lokalne z różnymi podmiotami, oparte na zasadach zaufania i przejrzystości. Celem autora niniejszego artykułu jest wykazanie silnych związków, jakie istnieją w kontaktach władz miasta z różnego rodzaju partnerami, w tym partnerami biznesowymi. W tym ostatnim kontekście zaprezentowane zostaną wyniki badania ankietowego dotyczącego postrzegania rewitalizacji wśród różnych użytkowników miasta. Cały artykuł zawiera bardzo dużo informacji i porad praktycznych dotyczących struktury partnerstw, nawiązywania relacji oraz ich podtrzymywania. (fragment tekstu)
EN
The idea of partnership is not new issue in the integrative management. The partnerships, which can be found in this concept relate to achieve the goals connected to the city development including the various stages of the management of its stakeholders. It is important to promote interactions that occur between sectors: public and private sectors in the form of public-private partnerships. The aim of this paper is to demonstrate very strong associations that exist in the municipality dealing with various partners, including business partners. In the latter context, will present the results of surveys on the perception among the various users of the revitalization of the city. The last point is a set of proposals for the use of assumptions in the activities of the PPP government from local to central level. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • H. Forsberg, D, Medway, G. Warnaby, Town centre management by co-operation, "Cities" 1999, vol. 16.
 • J. A. Coca-Stefaniak, C. Parker, S. Quin, R. Rinaldi, J. Byrom, Town centre management models: A European perspective, "Cities" 2009, vol. 26.
 • J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 • S. Kaczmarek, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • A. Polko, Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • M. A. Murzyn, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2006.
 • M. Stangel, Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • T. Markowski, D. Stawasz (red.), Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • S. Korenik, J. Słodczyk, Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 • W. Pęski, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wyd. Arkady, Warszawa 1999.
 • W. Siemiński, T. Topczewska, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008, Difin, Warszawa 2009.
 • K. Skalski, Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach, 2004.
 • G. Piccinato, Wszystkie miasta są historyczne (ale niektóre bardziej), [w:] K. Broński, J. Purchla, Z. Zuziak (red.), Miasto historyczne - potencjał dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 • S. Belniak, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 • J. Giecewicz, Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005, Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 • M. Golka, Socjologia kultury, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007.
 • M. Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Z. Kobyliński, Własność dziedzictwa kulturowego, Wyd. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2009.
 • K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwert, Warszawa 2007.
 • M. W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
 • S. Korenik, J. Słodczyk, Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 • T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
 • W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • M. A. Murzyn, J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007.
 • E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008
 • G. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002
 • A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004
 • M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004
 • P. B. Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.