PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 4 | nr 8 Europeaizacja Europy | 15--50
Tytuł artykułu

Europeizacja - próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych

Autorzy
Warianty tytułu
Europeanization - an Attempt to Systematize and Conceptualize Research Approaches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę systematyki i delimitacji procesu europeizacji jako pojęcia naukowego. Przedyskutowano trzy główne konceptualne podejścia badawcze do procesu europeizacji (podejście odgórne, podejście oddolne oraz podejście zintegrowane). Analizie poddano badania fenomenu europeizacji, wyróżniając cztery podstawowe podejścia badawcze (ujęcie poliwalentne, ujęcie kazualne, ujęcie czynnościowe, ujęcie skutkowe). Wskazano również płaszczyzny, na których zachodzą procesy europeizacji, wyróżniając i analizując dziesięć podstawowych wymiarów europeizacji zarówno ekonomicznej, jak i pozaekonomicznej. Dokonano także analizy kontekstualnej europeizacji na tle procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to systematize and delimit the process of Europeanization as a scientific term. The three main conceptual approaches to research on the process of Europeanization are discussed (namely bottom-up, top-down and the circular approach). The various research results on the phenomenon of Europeanization have been analyzed, which has resulted in highlighting four main research approaches (the polyvalent approach, casual approach, process approach and effect approach). The dimensions in which the Europeanization processes occur are also indicated by highlighting and analyzing the ten main dimensions, both economic and non-economic processes, of the Europeanization. It also undertakes a contextual analysis of Europeanization in relation to the processes of globalization and the internationalization of world economy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Strony
15--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Agranoff, R., Ballart, X., 2009, The Effects on Domestic versus Europeanization Influences on Intergovernmental Relations: The Case of Spain, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, <http://www.xavierballart. com/html/report.html> (dostęp: 24.03.2012).
 • Berns, M., 1995, English in the European Union, "English Today", vol. 11, no. 2, s. 3-13.
 • Berns, M., 2009, English as a lingua franca and English in Europe, "World Englishes", vol. 28, no. 2, s. 192-199.
 • Börzel, T., 1999, Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain, "Journal of Common Market Studies", vol. 39, no. 4, s. 389-403.
 • Börzel, T., 2002, Member State Responses to Europeanization, "Journal of Common Market Studies", vol. 40, no. 2, s. 193-214.
 • Börzel, T., Risse, T., 2000, When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change, "EUI Working Papers", RSC no. 2000/56, European University Institute, Florence.
 • Bulmer, S., Burch, M., 2001, The Europenisation of Central Government: The UK and Germany in Historical Institutionalist Perspective, w: Schneider, G., Aspinwall, M. (red.), The Rules of Integration: Institutionalist Approaches to the Study of Europe, Manchester University Press, Manchester.
 • Bulmer, J., Gamble, A., 2002, Conceptualising Europeanization, "Public Policy and Administration", vol. 17, no. 2, s. 4-24.
 • Lequesne, Ch., 2001, New Perspectives on EU-Member State Relationship, Paper for the European Community Studies Association Biennial Conference, May 31 - June 2,2001, Madison, Wisconsin.
 • Caporaso, J., 2007, The Three Worlds of Regional Theory, w: Graziano, P., Vink M.P., (red.), Europeanization. New Research Agendas, New York, s. 24-26.
 • Clark, J., Jones, A., 2008, The Spatialities ofEuropeanisation: Territory, Gov¬ernment and Power in 'EUrope', "Transactions of the Institute of British Geographers", vol. 33, no. 3, s. 300-318.
 • de la Durantaye, K., 2011, H Is For Harmonization: The Google Book Search Settlement and Orphan Works Legislation in the European Union, "New York Law School Law Review", vol. 55, no. 1, s. 157-173.
 • Dyson, K., 2002, Introduction: EMU as Integration, Europeanization and Convergence, w: Dyson, K., (red.), European States and the Euro. Europeanization, Variation and Convergence, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Dyson, K., Goetz, K.H., 2003, Living with Europe: Power, Constraint and Contestation, w: Dyson, K., Goetz, K.H., (red.), Germany, Europe and the Politics of Constraint, Oxford University Press, Oxford, s. 3-36.
 • EUR-Lex, 2012, Statistics on EU Legislation, EUR-Lex, <http://eur-lex. europa.eu/en/statistics/index.htm> (dostęp: 24.03.2012).
 • Eurochambers, 2008, Internationatisation of European Business, The Association of European Chambers of Commerce and Industry "Eurochambers", Madrid.
 • European Commission, 2005, A New Framework Strategy for Multilingualism, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2005) 596 final, Brussels 22.11.2005.
 • European Convention, 2003, Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, The European Convention, Brussels -18 July 2003 (CONV 850/03).
 • Exadaktylos, Th., Radaelli, C.M., 2009, Research Design in European Studies: The Case of Europeanization, "Journal of Common Market Studies", vol. 47, no. 3, s. 507-530.
 • Featherstone, K., 2003, In the Name of Europe, w: Featherstone, K., Radaelli, C.M., (red.), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, Oxford, s. 3-26.
 • Featherstone, K., Kazamias, G., 2001, Introduction: Southern Europe and the Process of Europeanisation, w: Fetherstone, K., Kazmias, G., (red.), Europeanisation and the Southern Periphery, Frank Cass, London.
 • Flockhart, T., 2010, Europeanization or EU-ization? The Transfer of European Norms across Time and Space, "Journal of Common Market Studies", vol. 48, no. 4, s. 787-810.
 • Gellner, E., Smith A.D., 1996, The Nation: Real or Imagined?, "Nations and Nationalism", vol. 2, no. 3, s. 357-370.
 • Giddens, A., 2007, Europe in the Global Age, Polity Press, Cambridge - Maiden.
 • Giddens, A., Diamond, P., Liddle, R., 2006, Global Europe, Social Europe, Polity Press, Vambridge - Maiden.
 • Green-Clowes, M., Risse, T., i in., (red.), 2000, Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, Cornell University Press, Ithaca - London.
 • Haas, E.B., 1958, The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces, 1950-1957, Stanford University Press, Stanford.
 • Harris, Ph., McDonald, F., 2004, European Business & Marketing, 2nd ed., SAGE Publications, London - Thousand Oaks - New Delhi.
 • Heritier, A., Knill, C, 2000, Differential Responses to European Policies. A Comparison, Preprinnts aus der Max-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, Bonn, no. 7, <http://www.coll.mpg.de/pdf_dat/2000_07online.pdf> (dostęp: 23.03.2012).
 • Holzhacker, R., Haverland, M., 2006, Introduction: Cooperation and Integration among Europeanized States [w:] Holzhacker, R., Haverland, M., (red.), European Research Reloaded: Cooperation and Integration among Europeanized States, Spinger, Dordrecht, s. 1-18.
 • Holzinger, K., Schimmelfennig, F., 2012, Differentiated Integration in the European Union: Many Concepts, Sparse Theory, Few Data, "Journal of European Policy", vol. 19, no. 2, s. 292-305.
 • Howell, K.E., 2002, Developing Conceptualizations of Europeanization and European Integration: Mixing Methodologies, Paper presented at ESRC Seminar, Sheffield - November 29,2002, s. 19; <http://aei.pitt.edu/1720/1/Howell.pdf> (dostęp: 24.03.2012).
 • Howell, K.E., 2004a, Developing Conceptualisations of Europeanisation: A Study of Financial Services, "Politics", vol. 24, no. 1, s. 20-25.
 • Howell, K.E., 2004b, Uploading, Downloading and European Integration: Assessing the Europeanisation of UK Financial Services Regulation, "Journal of International Banking Regulation", vol. 6, no. 1, s. 53-68.
 • Howell, K.E., 2005, Europeanisation, Policy Transfer, Convergence and Lesson- Drawing: Case Studies of UK and German Financial Services Regulation, "Journal of Banking Regulation", vol. 6, no. 4, s. 379-392.
 • Kaeding, M., 2007, Administrative Convergence Actuality, "Journal of European Integration", vol. 29, no. 4, s. 425-445.
 • Kassim, H., 2000, Conclusion, w: Kassim, H., Peters, B.G., Wright, V., (red.), The National Co-ordination of EU Policy, Oxford University Press, Oxford.
 • Knill, Ch., Lenschow, A., 2000, Seek and Ye Shall Find! Linking Different Perspective on Institutional Change, Preprinnts aus der Max-PlanckProjektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, Bonn, no. 6, wersja elektroniczna dostępna pod adresem: <http://www.coll.mpg.de/ pdf_dat/2000_06online.pdf> (dostęp: 23.03.2012).
 • Kohler-Koch, B., 1996, Catching up with Change: The Transformation of Governance in the European Union, "Journal of European Public Policy", vol. 3, no. 3, s. 359-380.
 • Kość, I., 2006, Europeizacja polskiej oświaty realizowana poprzez urzeczywistnianie europejskiego wymiaru edukacji, w: Kusztelak, A., Zduniak, A., (red.), Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, s. 446-456.
 • Kotier, Ph., Caslione, J.A., 2009, Chaotics. The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, AMACOM, New York.
 • Kowalik, K., 2002, Euro i "europeizacja" polskiego słownictwa, "Język Polski", vol. LXXXII, nr 2, s. 81-86.
 • Ladrech, R., 1999, Europenization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, "Journal of Common Market Studies", vol. 32, no. 1, s. 69-87.
 • Lindberg, L.L. i in., (red.), 1971, Regional Integration. Theory and Research, Harvard University Press, Cambridge.
 • Łobos, K., 2008, Organizacja sieciowa (podrozdz. 4.4.), w: Krupski, R., (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 195-196.
 • Mamadough, V., 2001, The Territiriality of European Integration and the Territorial Features of the European Union: The First 50 Years, ,,Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", vol. 92, no. 4, s. 420-436.
 • Mauer, A., Mittag, J., Wessels, W., 2003, National Systems Adaptation to the EY System: Trends, Offers, and Constraints (chapter 4), w: Linking EU and National Governance, Oxford University Press, Oxford - New York.
 • McArthur, T., 2003, World English, Euro-English, Nordic English?, "English Today", vol. 19, no. 1, s. 54-58.
 • Meunier, S., 2004, Globalization and Europeanization: A Challenge to French Politics, "French Politics" vol. 2, no. 2, s. 125-150.
 • Modiano, M., 2003, Euro-English: A Swedish Perspective, "English Today", vol. 19, no. 1, s. 35-41.
 • Mollin, S., 2006, Euro-English. Assessing Variety Status, Gunter Narr Verlag, Tübingen.
 • Moravcsik, A., 1994, Why the European Community Strengthens the State: Domestic Politics and International Co-operation, "Working Papers" no. 52, Centre For European Studies - Harvard University, Cambridge.
 • Müller, W.C., Bovens, M., Christensen, J.G., Jenny, M., Yesilkgit K, 2010, Legal Europeanization: Comparative Perspectives, "Public Administration", vol. 88, no. 1, s. 75-87.
 • Nelson, B., 1973, Civilizational Complexes and Intercivilizational Encounters, "Sociological Analysis", vol. 34, no. 2, s. 79-105.
 • Nicolaides, Ph., 2010, A Model ofEuropeanisation with and without Convergence, "Intereconomics", vol. 45, no. 2, s. 114-121.
 • Nowak, B., Riedel, R., 2010, Europeizacja - teorie, mechanizmy, agenda badawcza (rozdział 3), w: Nowak, B., Riedel, R., (red.), Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja. Konsolidacja. Europeizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Olsen, J.P., 1995, Europeanization and National-State Dynamics, "Arena Working Papers", no. 09/1995, Oslo.
 • Olsen, J.P., 1996, Europeanization and Nation-State Dynamics, w: Gustavsson, S., Lewin, L., (red.), The Future of the Nation-State, Routledge, London, s. 245-285.
 • Olsen, J.P., 2002, The Many Faces of Europeanization, "Journal of Common Market Studies" 2002, vol. 40, no. 5, s. 921-952.
 • Pacześniak, A., 2010, Metodologia badań nad europeizacją, w: Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Oslo - Toruń - Wrocław.
 • Radaelli, C.M., 1997, How does Europeanization Produce Policy Change? Corporate Tax Policy in Italy and the UK, "Comparative Political Stud¬ies", vol. 30, no. 5, s. 553-575.
 • Radaelli, C.M., 2000, Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change, "European Integration online Papers", vol. 4, no. 8, <http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm>, opublikowano 17.04.2000 (dostęp: 30.03.2012).
 • Radaelli, C.M., 2003, Policy Transfer in the European Union, "Governance", 2000, vol. 13, no. 1, s. 25-43;
 • Kassim, H., Meeting Demands of EU Membership (chapter 4), w: Featherstone, K., Radaelli, C.M., (red.), The Politics of Europeanisation, Oxford University Press, Oxford, s. 83-110.
 • Radaelli, C.M., 2006, Europeanisation: Solution or Problem?, w: Cini, M., Bourne, A., (red.), Palgrave Advances in European Union Studies, Palgrave Macmillan, Houndmills - New York.
 • Ravlusevicius, P., 2011, The Enforcement of The Primacy of the European Union Law: Legal Doctrine and Practice, "Jurisprudencija", vol. 18, no. 4, s. 1369-1388.
 • Ridel, R., 2008, Europeizacja jako nurt badawczy studiów europejskich, "Studia Europejskie" nr 2(46), s. 209-222.
 • Risse, T., Cowles, M.G., Caporaso, J.A., 2000, Europeanization and Domestic Change: Introduction, w: Cowles, M.G., Caporaro, J.A., Risse, T., (red.), Europeanization and Domestic Political Change, Cornell University Press, Ithaca - New York.
 • Ruigrok, W., van Tulder, R., 1993, The Ideology of Interdependence, PhD Dissertation, University of Amsterdam.
 • Rydlewski, G., 2004, Problemy europeizacji administracji publicznej, "Służba Cywilna" 2004/2005, nr 9.
 • Sandholt, W., 1996, Membership Matters: Limits of the Functional Approach to European Institutions, "Journal of Common Market Studies", vol. 34, no. 3.
 • Sepos, A., 2008, The Europeanisation of Cyprus. Polity, Policies and Politics, Palgrave Macmillan, Masingstoke.
 • Sheperd, W.R., 1919, Expansion of Europe I, "Political Science Quarterly", 1919, vol. 34, no. 1, s. 43-60.
 • Smith, R.K.M., 2007, Unveiling a Role for the EU? The 'Headscarf Controversy' in European Schools, "Education and the Law", vol. 19, no. 2, s. 111-130.
 • Sułkowski, Ł., 2005, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • The Group of Lisbon, 1995, Limits to Competition, PIT Press, Cambridge - London.
 • Wach, K., 2010, Wokół pojęcia europeizacji, "Horyzonty Polityki" 2010, nr 1(1), s. 195-208.
 • Wach, K., 2011, Wymiary europeizacji i jej kontekst, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 852, s. 29-43.
 • Wach, K., 2012, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wallance, H., 2000, Europeanization and Globalization: Complementary or Contradictory Trends, "New Political Economy", vol. 5, no. 3, s. 369-382.
 • WTO, 2011, International Trade Statistics 2011, World Trade Organization, Geneva.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.