PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 26 | 589--598
Tytuł artykułu

Luka finansowa jako metoda określania poziomu dofinansowania na przykładzie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gminy

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Deficiency as the Method Defining The Leyel of Refinancing on the Ekample of Inyestment in Water and Wastewater Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie przedstawia analizę luki w finansowaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w jednej z gmin województwa śląskiego oraz ocenę wpływu dofinansowania projektu na jego ekonomiczną efektywność. Przyjęte w pracy wielkości oparte zostały na rzeczywistych przepływach finansowych oraz kosztorysach sporządzonych na potrzeby inwestycji. W analizowanym przypadku, jednym ze źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013(abstrakt oryginalny)
EN
This study presents an analysis of gaps in funding a project of constructing a sewerage network and water supply in one of the communities of the Silesian Province. Moreover it defines the impact of refinancing the project on its economic efficiency. Information used in the article was based on ac-tual cash flows and estimates prepared on the needs of the investment. In this case, one of the sources of funding is the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of Silesian Province in 2007-2013. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • Rozporządzenie (WE) z 11.07.2006 r. nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, z późn.zm.
  • Rozporządzenie Rady (WE) z 18.12.2008 r. nr 1341/2008 - Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
  • Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95 z póżn.zm.
  • Ustawa z 18.07.2001 Prawo wodne, DzU 2001, nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
  • Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska, współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013, ANEKS 3: Metoda szacowania dochodu do dyspozycji, http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.