PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | vol. 10, nr 4 (39), t. 1 Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym | 77--91
Tytuł artykułu

Nowe normy ostrożnościowe w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
New Statutory Standards for Local Government Unit Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono uregulowania dotyczące możliwości zadłużania się samorządów, wprowadzone w ramach nowej ustawy o finansach publicznych. Dokonano charakterystyki różnych rodzajów ograniczeń stosowanych w limitowaniu samorządowego długu w ujęciu teoretycznym, a także wskazano praktyczne przykłady rozwiązań wykorzystywane w państwach Unii Europejskiej. Opisano konstrukcję nowego wskaźnika zadłużenia opartego na kategorii nadwyżki operacyjnej. Na tej podstawie przeprowadzono analizę zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskane wyniki wskazują, że zdolność kredytowa większości jednostek zostanie ograniczona w wyniku wdrożenia nowych zapisów ustawowych. Zastosowanie nowego wskaźnika długu sprawi, że zdolność kredytowa w dużo większym stopniu niż obecnie będzie zależeć od sytuacji finansowej poszczególnych samorządów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents rules on borrowing capacity of local governments, introduced under the new law on public finance. Characteristics of different types of constraints used in local government debt limiting have been made. The theoretical terms and practical examples of solutions indicated in the European Union countries were also presented. The construction of a new debt ratio based on the categories of operating surplus was described. On this basis, an analysis of the creditworthiness of local governments was performed. The results indicate that the creditworthiness of most units will be reduced as a result of implementing the new statutory provisions. Using a new indicator of debt will make the borrowing depend on the financial situation of individual local governments much more than at present. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Bitner, M. i M. Kulesza 2011. Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 15-30.
 • Chojna-Duch, E. 2011. Determinanty polityki fiskalnej wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, w: A. Alińska i B. Pietrzak (red.) Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, s. 9-20. Warszawa: CeDeWu.
 • Dafflon, B. 2002. The Theory of Subnational Balanced Budget and Debt Control, w: B. Dafflon (red.) Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt, Studies in Fiscal Federalism and State - Local Finances Series, s. 15-44. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 1994, Dz.U. Nr 124, poz. 607.
 • Jakóbik, W. 2011. Theory of Economy as the Original Cause of the World Crisis. Contemporary Economics, nr 5, s. 4-15, DOI: 10.5709/ce.1897-9254.8.
 • Jastrzębska, M. 2002. Polityka długu jednostki samorządu terytorialnego. Bank i Kredyt, nr 9, s. 24-35.
 • Kołaczkowski, B. i M. Ratajczak 2010. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Konopczak, M., Sieradzki, R. i M. Wiernicki 2010. Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego. Bank i Kredyt, nr 6 (41), s. 45-70.
 • Owsiak, S. 2005. Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Poniatowicz, M. 2006. Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 426, s. 125-132.
 • Rosati, D. 2009. Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA. Ekonomista, nr 3, s. 316-351.
 • Satoła, Ł. 2012. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego - analiza empiryczna. Samorząd Terytorialny, nr 1-2, s. 72-85.
 • Sławiński, A. 2006. Rynki finansowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Swianiewicz, P. 2011a. Finanse samorządowe - koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa: Municipium.
 • Swianiewicz, P. 2011b. Najwięksi dłużnicy samorządowi. Wspólnota, nr 41, s. 46-50.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Wiewióra, M. 2009. Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich. Materiały i Studia NBP, nr 239, s. 1-48.
 • Wiśniewski, M. 2011. Ocena zdolności kredytowej gminy, Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.