PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | vol. 10, nr 4 (39), t. 1 Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym | 141--168
Tytuł artykułu

Wyniki testów hipotezy półsilnej efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2011

Warianty tytułu
The Results of the Tests of Semi-strong Efficient Market Hypothesis on the Example of the Warsaw Stock Exchange in the Period 2005-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki testowania hipotezy półsilnej efektywności rynków finansowych, która została rozpowszechniona przez E. Famę. Hipoteza ta zakłada prawie natychmiastowe dostosowanie się cen papierów wartościowych pod wpływem istotnych informacji publicznych. Przeprowadzono badanie wpływu na roczne stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie PapierówWartościowych w Warszawie (GPW) w latach 2005-2011 następujących zmiennych: wartości rynkowej spółki (WRS), wskaźnika cena/zysk (C/Z), wskaźnika cena/wartość księgowa (C/WK), stopy dywidendy (SD), współczynnika beta z modelu kapitałowej wyceny aktywów spółki (CAPM). Przydatność powyższych zmiennych w doborze portfela inwestycyjnego maksymalizującego stopy zwrotu z akcji okazała się zróżnicowana w zależności od okresu uwzględnianego w testach. Wyniki przeprowadzonych testów porównano z wynikami innych testów uwzględniających podobny zestaw zmiennych przeprowadzonych na GPW przez Czekaja, Wosia, Żarnowskiego (2001) oraz Buczka (2005). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of the Semi-strong Efficient Market Hypothesis introduced in to the literature by E. Fama. The hypothesis assumes that the prices of the securities almost instantly reflect the significant public information. We tested the influence on the yearly rate of return on the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange (WSA) in the period 2005-2011 the indicators as follows: market capitalization of the company (CAP), Price Earnings Ratio (PE), Price/Book Value Ratio (P/BV), Dividend Yield (DY), beta - risk factor from the Capital Asset Pricing Model (CAPM). Usefulness of above factors in construction maximizing profit shares portfolio diverse and depends on the periods under research. The results of the test has been compared with the others provided for the Warsaw Stock Exchange by Czekaj, Woś, Żarnowski (2001) and Buczek (2005). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski, absolwent
Bibliografia
 • Bachelier, L. 1900. Theorie de la speculation. Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Superieure, nr 3 (17), s. 21-86.
 • Bernard, V.L. i J.K. Thomas 1989. Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium? Journal of Accounting Research, nr 27 (suplement), s. 1-36.
 • Buczek, S. 2005. Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Cieślak, A. 2003. Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. Materiały i Studia, nr 165, Warszawa: NBP
 • Cootner, PH. 1964. The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge: M.I.T. Press.
 • Cowles, A. i E.H. Jones 1937. Some A Posteriori Probabilities in Stock Market Action. Econometrica, nr 5, s. 280-294.
 • Czekaj, J., Woś, M. i J. Zarnowski 2001. Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Einstein, A. 1905. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Annalen der Physik, nr 8 (322), s. 549-560.
 • Fama, E.F. 1970. Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, nr 25, s. 383-417.
 • Gurgul, H. 2006. Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Haugen, R.A. 1996. Teoria nowoczesnego inwestowania, Warszawa: WIG-Press.
 • Malkiel, B. 1992. Efficient Market Hypothesis, w: P Newman, M. Milgate i J. Eatwell (red.) The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, London: Macmillan.
 • Niederhoffer, V i M.F.M. Osborne 1966. Market Making and Reversal on the Stock Exchange. Journal of American Statistical Association, nr 61, s. 897-916.
 • Reilly, F.K. i K.C. Brown 2001. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Reinganum, M. 1981. A Misspecification of Capital Assets Pricing: Empirical Anomalies Based on Earnings Yield and Market Values. Journal of Financial Economics, nr 9, s. 19-46.
 • Szyszka, A. 2007. Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Zielonka, P. 2003. Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia, nr 158, Warszawa: NBP
 • Commission Directive 2004/72/EC of 29 April 2004 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards accepted market practices, the definition of inside information in relation to derivatives on commodities, the drawing up of lists of insiders, the notification of managers' transactions and the notification of suspicious transactions. Official Journal of the European Union, L.162/70, 30.4.2004.
 • Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), Dz.U.U.E. L.96/16, 12.04.2003.
 • Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku, Dz.U.U.E. L.339/70, 24.12.2003.
 • Regulamin Giełdy [Papierów Wartościowych w Warszawie], tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2011 r., www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/ regulamin_gpw.pdf, dostęp: 13.01.2011.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 2.01.2011.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 2.01.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.