PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | vol. 10, nr 4 (39), t. 1 Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym | 198--205
Tytuł artykułu

Śledząc parkiet - analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund (ETF)

Warianty tytułu
Analyzing the Market - Mapping Quality Analysis of WIG20 by the Exchange Traded Fund, the First Fun on the Polish Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza funduszy Exchange Traded Fund na rynku polskim. Po dokonaniu przeglądu literatury światowej na temat funkcjonowania wspomnianego zjawiska poddano weryfikacji szereg hipotez. Do porównania ponadprzeciętnych stóp zwrotu osiąganych z jedynego ETF na WIG20 notowanego na polskim rynku giełdowym ze stopami otrzymanymi na indeksie wykorzystano regresję liniową modelu Jensena. Na jej podstawie wywnioskowano, iż fundusz ten nie daje ponadprzeciętnych wyników w odniesieniu do swojego benchmarku. Na podstawie modelu zaproponowanego przez Treynora i Mazuya wykazano brak tendencji do wykorzystywania ruchów rynkowych. Ponadto poddano analizie wielkość błędu odwzorowania ETF od indeksu WIG20 przy użyciu trzech metod. Pierwszą z nich było szacowanie błędu standardowego z równania regresji liniowej modelu Jensena, kolejną określenie średniej wartości bezwzględnej różnic stóp zwrotu z ETF i WIG20. Obie wspomniane metody dały wyniki podobne do tych otrzymanych dla ETF na indeksach dla giełdy nowojorskiej. Ostatnią wykorzystaną miarą skuteczności naśladowania indeksu jest średnia wartość bezwzględna odchylenia ETF od WIG20. Uzyskane wnioski wskazują na istniejące, ale niedoskonałe naśladowanie indeksu przez analizowany fundusz, co skłoniło autorów do ich zweryfikowania oraz wskazania kierunków praktycznego wykorzystania. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic goal of this article is the analysis of Exchange Traded Fund market in Poland. After making researches of world literature about the above - mentioned phenomenon, some hypothesis were revised. The linear regression of Jensen model was used for comparison the value of above the average rate of return on the only one ETF for WIG20 index which is traded on the Warsaw Stock Exchange with those received on the index. On its results it was concluded that ETF does not provide any positive excess returns over its benchmark. Lack of market timing skills was showed on the basis of model proposed by Treynor and Mazuy. Tracking errors estimate for ETF and WIG20 were presented with usage of three methods. The first was standard error of Jensen model, another average of absolute value of the difference between return of ETF and WIG20. Both of them showed similar results as for ETFs from NYSE. The last method used to assess effectiveness of replication the benchmark was average absolute value of deviation ETF from WIG20. Obtained applications indicate the existing but imperfect imitation of the index by the analyzed fund, promoting the authors to analyze them and indicate the directions of practical use. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bollen, N.P. i J. A. Busse 2001. On the Timing Ability of Mutual Fund Managers. Journal of Finance, nr 56, s. 1075-1094, DOI: 10.1111/0022-1082.00356.
 • Blake, C.R., Elton, E.J. i M.J. Gruber 1993. The Performance of Bond Mutual Funds. Journal of Business, nr 3 (66), s. 371-403, DOI: 10.1086/296609.
 • Blume, M. i R. Edelen 2003. S&P 500 Indexers, Delegation Costs, and Liquidity Mechanism. White Center for Financial Research Working Paper, nr 04-03.
 • Blume, M. i R. Edelen 2004. S&P 500 Indexers, Tracking Error, and Liquidity: a Complex Answer to Profiting. Journal of Portfolio Management, nr 3 (30), s. 37-46.
 • Chance, D.M. i M.L. Hemler 2001. The Performance of Professional Market Timers: Daily Evidence from Executed Strategies. Journal of Financial Economics, nr 62, s. 377-411, DOI: 10.1016/S0304-405X(01)00081-2.
 • Elton, E., Gruber, M., Comer, G. i K. Li 2002. Spiders: Where are the Bugs? Journal of Business, nr 3 (75), s. 453-473.
 • Frino, A. i D.R. Gallagher 2001. Tracking S&P 500 Index Funds. Journal of Portfolio Management, nr 1 (28), s. 44-55, DOI: 10.3905/jpm.2001.319822.
 • Gastineau, G. 2004. The Benchmark Index ETF Performance Problem. A Simple Solution. Journal of Portfolio Management, nr 2 (30), s. 96-103.
 • Górski, M., Górka, J. i R. Winiarski 2007. Realne stopy zwrotu inwestorów krajowych i zagranicznych z inwestycji finansowych w Polsce w latach 1994-2005, w: K. Ryć i M. Dusza (red.) Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce 2006+, s. 3-31. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania.
 • Graham, J. i C.R. Harvey 1996. Market Timing Ability and Volatility Implied in Investment Newsletters' Asset Allocation Recommendations. Journal of Financial Economics, nr 42, s. 397-421.
 • Gruber, M.J. 1996. Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds. Journal of Finance, nr 51, s.783-810, DOI: 10.2307/2329222.
 • Henriksson, R.D. 1984. Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation. Journal of Business, nr 57, s. 73-96, DOI: 10.1086/296225.
 • Lukac, L.P., Brorsen, B.W. i S.H. Irwin 1988. A Test of Futures Market Disequilibrium Using Twelve Different Technical Trading Systems. Applied Economics, nr 20, s. 623-639, DOI: 10.1080/00036848800000113.
 • Malkiel, B.G. 1995. Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991. Journal of Finance, nr 2 (50), s. 549-572, DOI: 10.2307/2329419.
 • Perez, K. i U. Ziarko-Siwiec (red.) 2011. Inwestycje Finansowe, Warszawa: CeDeWu.
 • Raszczyk, R. 2010. ETF - czyli poproszę jeszcze WIG20. Rynek Kapitałowy, nr 9, s. 18-19.
 • Rompotis, G.G. 2009. Active vs. Passive Management: New Evidence from Exchange Traded Fund, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1337708.
 • Treynor, J. i K. Mazuy 1966. Can Mutual Funds Outguess the Market? Harvard Business Review, nr 4 (44), s. 131-136.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.