PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 25 | 115--125
Tytuł artykułu

Efektywność pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z ariergardy rynkowej

Warianty tytułu
Efficiency of the Market Bottom-Five Public Pension Societies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przykładzie pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z rynkowej ariergardy autor dokonuje analizy efektywności w dwóch perspektywach poznawczych - przedsiębiorstwa i właścicieli. Wykorzystanymi metodami badawczymi było obliczenie wskaźnika ROE oraz zastosowanie metody NPV, wzbogaconej obliczeniem IRR. W podsumowaniu autor stwierdził, że w przypadku wskaźnika ROE wszystkie analizowane przedsiębiorstwa wykazują wysoką efektywność działania w ostatnich latach - w roku 2008 na poziomie ponad 46% dla Pocztylionu-Arki, ponad 32% dla Pekao-Pioneera i Polsatu, 12% dla Allianzu i ponad 5% dla Warty. W długoterminowej perspektywie właścicielskiej, mierzonej wartością IRR, istnieje duże zróżnicowanie analizowanych projektów. Najwyższe oceny na poziomie ponad 10% uzyskuje projekt Allianzu, najniższe zaś (-14.83%%) projekt Warty. Projekt realizowany przez Pocztylion-Arkę uzyskał najbardziej korzystną ocenę w perspektywie bieżącej działalności, a projekt realizowany przez Allianz w perspektywie właścicielskiej. W obydwu perspektywach najgorsze wyniki uzyskał projekt Warty.(abstrakt oryginalny)
EN
On the base of the bottom-five public pension societies the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives - of the company and of the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method, enriched by IRR method. In the summary the author concludes that in the case of ROE indicator all analysed companies revealed high efficiency in last years - in 2008 on the level over 46% for Pocztylion-Arka, and over 32% for Pekao- Pioneer and Polsat, and 12% for Allianz, and over 5% for Warta. In long-term owners perspective, measured by IRR, there is a great diversity between analysed projects. The highest marks on the level of over 10% were received by Allianz project, and the worst by Warta project (-14.83%). Pocztylion-Arka project received the best mark in present perspective and Allianz project in long-term owners perspective. In both perspectives, the worst effects were received by Warta project.(original abstract)
Twórcy
  • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
  • Dudycz T., Harmol M., Skoczylas W., Niemiec A.: Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005, nr 3.
  • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  • Ustawa z 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2004, nr 159, poz. 1667, tekst jednolity wraz ze zm.
  • http://stooq.pl/q/d/?s=wig dostęp 20 listopada 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.