PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 | 35--46
Tytuł artykułu

Rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego w dobie spowolnienia gospodarczego w Polsce

Warianty tytułu
Insurance Brokerage Market in Time of Economic Slowdown in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy omówiono rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego, które można ująć w trzech kategoriach: prawnych, ekonomicznych oraz społeczno-psychologicznych. Przedstawiono wpływające na efektywne funkcjonowanie pośrednictwa ubezpieczeniowego mają charakter zarówno zewnętrzny, jak też wewnętrzny. Zwrócono uwagę na fakt, że zawężanie pośrednictwa do dwóch form - agenta ubezpieczeniowego i brokera ubezpieczeniowego nie służy klientom i stwarza bariery w rozwoju rynku sprzedaży ubezpieczeń. Konkludowano, że najważniejszą konsekwencją spowolnienia gospodarczego dla rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego są przejawy kryzysu zaufania do instytucji finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses of development of insurance intermediaries can be recognize in three categories: legal, economic and socio-psychological. Shows the impact on efficient functioning of Insurance company are both external as well as internal character. Insurance intermediary in Polish Law are recognize in committee - subjective way. It was noted that the narrowing of the placement to two forms - agent and broker is not good for customer and makes barriers in development of insurance market. Concluding that the most important consequence of the economic slowdown for insurance intermediary market are manifestations of the crisis of confidence in financial institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Bałasz P., Szaniawski К., Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2005
 • 2. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa, 2001
 • 3. Chróścicki A., Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe. Komentarz, wyd. 1, Lexis-Nexis, Warszawa 2008
 • 4. Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • 5. Czubała A., Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa, [w:] Czubała A., (red ), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2002
 • 6. Łańcucki J., Rola edukacji w rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Prawo asekuracyjne Nr 2(59) 2009
 • 7. Łazowski J. Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, wyd. III. Frist Insurance Publishers sp. z o. o. Warszawa 1997
 • 8. Jędrzejczyk I., Catastrophic risk and a necessity of using an insurance protection, [in:] Jędrzejczyk I., Bożyk - Węglarz S. (red.), The insurance of catastrophic risk in the European Union and the Global Changes, Publisher of the Karol Adamecki University of Economics in Katowice, Katowice, 2007
 • 9. Jędrzejczyk I., Przybytniowski J. W., Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 2 (51 -T.ll), Warszawa, 2009
 • 10. Keegan W. J., Multinational Marketing Menagement, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1980
 • 11. Kliszcz J., Wartość dodana usługi ubezpieczeniowej [w:] Hadyniak В., Monkiewicz J., (red ), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 1. Podstawy. Poltext, Warszawa, 2010
 • 12. Kowalewski E., Makler ubezpieczeniowy - broker, Bydgoszcz, 1991
 • 13. Lechner R. i Raturi M., Commercial insurance and brokerage- love thy middleman, Swiss Re Sigma No. 2/2004
 • 14. Maynard P.,Insurance Broking, The Chartered Insurance Institute, Cambridge, 1991
 • 15. Mazur J., Sznajder A., Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa, 1998
 • 16. Orlicki M., pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance, Prawo Asekuracyjne, Nr 2
 • 17. Przybytniowski J.W., Zmiany w świadomości ubezpieczeniowej polskich klientów zakładu ubezpieczeniowych [w:] (red.) Ks. J. Zimny, Aktualne wyzwania dla nauk społecznych, Rużomberok - Kijów - Sandomierz 2006
 • 18. Przybytniowski J.W., Lubas В., Determinants of the Quality Management System Formation for Insurance Services in Poland and in the World, Robert Morris University Pittsburgh, Pennsylvania, 2009
 • 19. Przybytniowski J.W., Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych, Wieś Jutra, Warszawa 2010
 • 20. Światowy G., Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006
 • 21. Szromnik A., Psychospołeczne uwarunkowania przemian polskiego rynku ubezpieczeniowego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 9 -10, Warszawa 1998
 • 22. Traub W., Marktfunktion und Dienstleistung des Versicherungsmaklers auf der Grundlage informationsökonomischer Ergebnisse, WW, Karlsruhe, 1995
 • 23. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154); Dz.U.04.96.959; Dz.U.05.48.447; Dz.U.05.48.447; Dz.U.05.183.1538; Dz.U.05.167.1396; Dz.U.05.48.447; Dz.U.06.157.1119; Dz. U. Nr 18.97; Dz. U. Nr42.341
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.