PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 | 71--82
Tytuł artykułu

Ryzyka ujawniane w zintegrowanym sprawozdaniu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego

Warianty tytułu
The Risks Disclosed in the Integrated Statements of a Socially Responsible Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono problem ujawniania ryzyk w sprawozdawczości jednostek gospodarczych. Kontekst prezentacji ryzyka z działalności odniesiono do nowego modelu zintegrowanego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Dokonano klasyfikacji ryzyk ujawnianych w poszczególnych elementach tego sprawozdania. W tym kontekście porównano zakres ryzyka ujawnianego w zintegrowanych sprawozdaniach: Grupy LOTOS S A. i spółki GAZ-SYSTEM SA. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the issue of disclosure of risks in the reporting of the companies. The context of risk presentation on the activities related to a new model of integrated statements of the socially responsible company. Classified risks disclosed in the various elements of the report. A comparison of integrated statements of the Grupa LOTOS SA and GAZ-SYSTEM SA. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Bareja, К., Giedroyć, M., 2008, Identyfikacja ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej ujawnianego dzięki prezentacji bilansu [w:] Ryzyko w rachunkowości, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 • 2. G4 Development, First Public Comment Period 26.08-24.11.2011, Full Survey Report, Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org 10.02.2012.
 • 3. Gierusz, J., Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, Rachunkowość 2009, nr 7.
 • 4. GRI Application Levels, version 3.1., Global Reporting Initiative 2011, https://www.globalreporting.org/ resourcelibrary/G3.1-Guidelines-lncl-Technical-Protocol.pdf (dostęp 15.07.2013)
 • 5. IFRS Practice Statement. Management Commentary. A framework for presentation (2010) The International Accounting Standards Board (IASB). October, www.iasb.org [dostęp z 22.02.2012]
 • 6. Jaruga, A., Frendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P., 2009, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowj (MSSF/MSR) 2009 Najnowsze zmiany, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • 7. Karmańska, A., 2008, Identyfikacja czynników (rodzajów) ryzyka ujawnianych dzięki prezentacji rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym [w:] Ryzyko w rachunkowości, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 • 8. Karmańska, A., 2008, Charakterystyka rodzajów ryzyka identyfikowanych dzięki rachunkowi przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym [w:] Ryzyko w rachunkowości, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 • 9. Karmańska, A., 2008, Luki informacyjne w zakresie prezentacji ryzyka w podstawowych elementach sprawozdania [w:] Ryzyko w rachunkowości, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 • 10. Krzywda D., 2011, Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego [w:] Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. nauk. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • 11. Micherda, В., 2011, Funkcje współczesnej rachunkowości [w:] Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. nauk. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • 12. Micherda, В., 2012, Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości [w:] Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. nauk. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • 13. Rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1606/2002 z 19.07.2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 320 z 29.11.2008 ze zmianami.
 • 14. Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • 15. System, który łączy odpowiedzialnie, Raport roczny za 2012 r., GAZ-SYSTEM S.A. lipiec 2013 .
 • 16. Szczepankiewicz, E.I., 2012, Bilans Wartości Niematerialnych jako narzędzie pomiaru, raportowania i doskonalenia kapitału intelektualnego w organizacji opartej na wiedzy [w:] Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dyduch, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 262, Wrocław.
 • 17. Szczepankiewicz, E.I., 2012, Management Commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 66 (122), SKwP, Warszawa 2012.
 • 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 330.
 • 19. Wachowicz, A., Klimczak K, 2008, Charakterystyka rodzajów ryzyka identyfikowanych dzięki rachunkowi zysków i strat [w:] Ryzyko w rachunkowości, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 • 20. Zintegrowany Raport Roczny 2012- Kultura wartości, 2013, Grupa LOTOS S.A.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.