PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 36 | 45--60
Tytuł artykułu

Rezerwy na zobowiązania jako szczególne źródło finansowania aktywów - identyfikacja i wycena w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego

Warianty tytułu
Provisions for Liabilities as Particular Sources of Assets Financing - Identification and Valuation According to Polish Accountinc Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony rozważaniom na temat istoty szczególnej kategorii systemu rachunkowości, jaką są rezerwy na zobowiązania, przedstawienia ich klasyfikacji i prezentacji w bilansie oraz sposobów wyceny we­dług polskiego prawa bilansowego. Regulacje prawne przyznają jednostce możliwość wyboru zasad tworzenia, wykorzystania i rozwiązywania rezerw w przyjętej przez nią polityce rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some issues connected with a special category of accounting - provisions for liabilitics as a sourcc of financing. It dcscribes the term "provision", classification, provisioning, valuation melhods and their presentation in a balance sheet according to Polish accounting standards. The entities can choose different methods of proyisioning in their own accounting policy. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Dotkuś W., Rezerwy na zobowiązania, w: Rachunkowość finansowa i podatkowa, Cebrowska T. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dudek J., Rezerwy kłopotliwa kategoria bilansowa, "Monitor Rachunkowości i Finan­sów" 2000, nr 12(24).
 • Duraj A. N., Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Biłam, wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 • Gmytrasiewicz M, Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 • Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2001.
 • Helin A,, Szymański K. G., Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, DIFIN, Warszawa 2009.
 • Krzywda D., Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania wa­runkowe - problemy ujęcia, wyceny i prezentacji, "Rachunkowość" 2008, nr 9.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 • Micherda B. (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
 • Poniatowska L, Rezerwy jako kategoria zobowiązań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 21(77), SKwP Rada Naukowa, Warszawa 2004.
 • Poniatowska L., Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości, w: Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, s. 481.
 • Karwowski M., Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w: Świderska G. K., Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 • Karwowski M., Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w: Swiderska G. K,, Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2009.
 • Ustawa z 29 wrześnial994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121, poz. 591z późn. zm.
 • Walińska E., Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne jako kategoria bilansowa, w: Walińska E. (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Tom 1 Wycena bi­lansowa i ustalanie wyniku finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezen­tacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Wolters Kluwcr Polska., Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.