PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 3 | 489--499
Tytuł artykułu

Innowacyjne powiązania integracyjne w agrobiznesie a procesy globalizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative Structures of Integration in Agribusiness in Processes of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji. Wśród głównych korzyści wynikających z funkcjonowania klastra można wymienić: wyższą efektywność funkcjonowania firm, wyższy poziom innowacyjności oraz wzrost poziomu przedsiębiorczości w regionie. Prawidłowo funkcjonujące klastry to również gwarancja nowych miejsc pracy. Warunkiem rozwoju tego typu powiązań integracyjnych jest wielopłaszczyznowe wsparcie środowiska lokalnego. W opracowaniu podjęto próbę wskazania uwarunkowań rozwoju struktur klastrowych w dobie globalizacji. Funkcjonujące na rynku firmy są kształtowane przez ogólne środowisko biznesowe, ale są one również w różny sposób powiązane z rynkiem globalnym. Poza zwiększeniem ekonomii skali, rynki globalne pomagają uzyskać dostęp do zasobów ujednoliconej taniej siły roboczej (np. inżynierów oprogramowania lub platform eksportowych na nowopowstałych rynkach), skodyfikowanej technologii (w drodze licencjonowania oraz innych umów), kapitału finansowego oraz innych zasobów objętych handlem. Firmy funkcjonujące w klastrach mają dostęp do wyspecjalizowanych oraz zaawansowanych parametrów produkcji. Wpływ globalizacji na klastry wiąże się również z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do tychże klastrów bądź podejmowaniem BIZ przez podmioty z klastrów. (abstrakt oryginalny)
EN
A proper functioning, including emerging integration systems in a given economy serve as one of the essential conditions for its dynamic expansion. Greater performance efficiency in companies, higher levels of innovation and increased entrepreneurial activity in the region are among the benefits accruing from the existence of a cluster here. a properly managed cluster is also guarantee for creation of new jobs. The development of integrative linkages is hinged on a multifaceted support from the local environment. (original abstract)
Rocznik
Strony
489--499
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Agrawal A., Cockburn I. (2003), The Anchor-tenant Hypothesis: Exploring the Role of Large, Local, R&D-intensive Firms in Regional Innovation Systems, "International Journal of Industrial Organization", Vol. 21, No. 9.
 • Birkinshaw J., Hood N. (2000), Characteristics of Foreign Subsidiaries in Industry Clusters, "Journal of International Business Studies", Vol. 31, No. 1.
 • Bojar E., Bis J. (2006), Czynniki zagrażające klasteringowi, efektywnemu kreowaniu i funkcjonowaniu klastrów gospodarczych w Polsce, Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Feldman M., Francis J., Bercovitz J. (2005), Creating a Cluster While Building a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial Cluster, "Regional Studies", Vol. 39, No. 1.
 • Gabryś L. (2006), Integracja regionalna jako sposób i etap przejścia do globalizacji, w: Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, Tendera-Właszczuk H. (red.), Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice.
 • Goetz M. (2009), Atrakcyjność klastra dla lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Innowacyjność 2006, Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze (2006), Raport PARP, Warszawa.
 • Jankowska B. (2011), Konsekwencje globalizacji dla klastrów, Studia Ekonomiczne (Economic Studies), nr 2 (LXIX).
 • Kamycki J. (2007), Klastry - nowe powiązania w branży rolno-spożywczej, "Biuletyn informacyjno-handlowy", Wyd. PODR w Boguchwale, Boguchwała, nr 4.
 • Ketels Ch. (2004), European Clusters, Hagbarth Publications, USA.
 • Klastry dają firmom szanse na duże pieniądze z UE, Dziennik Gazeta Prawna, 17.03.2011 r.
 • Marshall A. (1932), Elements of economics, Macmillan, London.
 • Martin R., Sunley P. (2003), Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?, Journal of Economic Geography, vol. 3.
 • Matlegiewicz M. (2006), Klastry jako czynnik aktywizujący rynek lokalny na obszarach wiejskich, w: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, Tom 2, Pałasz L. (red.), AR w Szczecinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Ostrołęce, Szczecin.
 • McCann P., Mudambi R. (2004), The Location Behavior of the Multinational Enterprise: Some Analytical Issues, "Growth and Change", Vol. 35, No. 4.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. (2009), Klastry na świecie. Studia przypadków, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Mytelka L., Farinelli F. (2000), Local clusters, innovation systems and sustained competitiveness, Paper prepared for the meeting on Local Productive Clusters and Innovation Systems in Brazil: new industrial and technological policies for their development, The United Nations University, Institute for New Technologies, Rio de Janeiro.
 • Petersen B., Pedersen T. (2002), Coping with Liability of Foreignness: Different Learning Engagements of Entrant Firms, "Journal of International Management", Vol. 8, No. 3.
 • Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Raport. Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej (2007), Plawgo B. (red.), Rozwój Polski Wschodniej NSS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Sölvell Ö. (2003), The Multi-home-based Multinational: Combining Global Competitiveness and Local Innovativeness, w: The Future of the Multinational Company, Birkinshaw J., Ghoshal S., Markides C., Stopford J., Yip G. (red.), John Wiley&Sons Ltd., Chichester.
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch. (2003, 2006), Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, Seria Innowacje, PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.