PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 3 | 501--511
Tytuł artykułu

Bariery w zarządzaniu tradycyjnymi przedsiębiorstwami rolnymi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers in the Management of Traditional Agricultural Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badania w zakresie barier w zarządzaniu tradycyjnymi gospodarstwami rolnymi. Zwrócono jednocześnie uwagę na fakt, że bariery w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi, mogą się różnić w zależności od rodzaju i formy funkcjonowania rolniczych podmiotów gospodarczych. Badanie przeprowadzono na próbie 210 gospodarstw indywidualnych o tradycyjnym systemie gospodarowania w województwie łódzkim w podziale na jego podregiony. Przedstawiono także informacje ogólne o poddanych badaniu gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem ich wielkości, czasu funkcjonowania, wieku rolników, a także branży w której funkcjonuje gospodarstwo. Wyodrębniono sześć kluczowych barier, stojących według badanych rolników na przeszkodzie do efektywnej realizacji procesów zarządzania. Wśród barier tych, o zróżnicowanych poziomie ważności, znajduje się brak dostępu do wykwalifikowanych jednostek doradczych, opór/brak chęci do działania ze strony współgospodarujących, niewystarczające środki finansowe, brak pomocy ze strony władz lokalnych, brak odpowiedniej wiedzy na temat metod i technik zarządzania, a także brak wykształcenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on barriers in the management of traditional farms. At the same time attention was paid to the fact that the barriers in the management of farms, may vary depending on the type and forms of agricultural businesses. The study was conducted on a sample of 210 farms with traditional management system in the Lodz region broken down into its subregions. It also provides general information about to be inspected farms in terms of their size, time of operation, age of farmers and the industry in which the farm operates. There are six key barriers faced by farmers surveyed in the way of effective implementation of management processes. Among these barriers, with varying levels of validity, there is a lack of access to skilled units of counseling, resistance / lack of willingness to act on the part of cooperating insufficient funding, lack of support from local authorities, lack of adequate knowledge of management methods and techniques and lack of education. (original abstract)
Rocznik
Strony
501--511
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Łódzka
Bibliografia
  • Griffin W.R. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
  • Jerzak M (2009). Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie, Roczniki Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Tom X, Zeszyt 3.
  • Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
  • Wysokińska-Senkus A. (2006), Ewolucja standaryzacji i zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej na świecie a proces globalizacji, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLXXVII, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.