PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach | 239--255
Tytuł artykułu

Public relations i wykonywanie zadań oraz pełnienie funkcji jednostek samorządu terytorialnego w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań jest jakość komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Sprawne, rzetelne komunikowanie jest podstawą wzajemnego zaufania pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Bez tego nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Samorządność ma w swej naturze komunikację, a więc różnorodne działania z zakresu public relations.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Mała Ojczyzna kultura - edukacja - rozwój lokalny. Red. W. Theiss. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 • Szacki J.: Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego. W: Ani książę, ani kupiec: obywatel. Znak, Kraków-Warszawa 1997.
 • Wnuk-Lipiński E.: Socjologia życia publicznego. Scholar, Warszawa 2005.
 • Bobbio N.: Społeczeństwo obywatelskie. W: Ani książę, ani kupiec: obywatel. Red. J. Szacki. Znak, Kraków-Warszawa 1997.
 • Weryński P: Obywatele ojczyzny prywatnej czyli opolskie społeczeństwo obywatelskie. W: Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski. Academica, Scholar, Warszawa 2006.
 • Lampart M.: Społeczeństwo obywatelskie, http://www.racjonalista.p1/kk.php/s,3642. dostęp: 2.04.2010.
 • Dahendorf R: Co zagraża społeczeństwu obywatelskiemu. W: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Red. K. Michalski. Znak i Fundacja im Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1994.
 • Musiał K: Dylematy społeczeństwa obywatelskiego, http://www.racjonalista.pl/kk.php/. dostęp: 2.04.2010.
 • Witkowska M., Wierzbicki A.: Społeczeństwo obywatelskie. Aspra, Warszawa 2005.
 • Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2012. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Putnam R.: Demokracja w działaniu. Znak, Kraków 1995.
 • Śnieżek-Strój E.: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Rzeczywistość czy fikcja? Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ, Rzeszów 2005.
 • Sakowicz M.: Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. SGH, Warszawa 2007.
 • Piekara A.: Wartości i funkcje społeczne samorządu terytorialnego. "Państwo i Prawo" 1990, nr 8.
 • Łukowski W.: Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeni społecznej (Inspiracje teoretyczne i implikacje empiryczne transakcyjnej koncepcji przestrzeni społecznej). W: Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski. Academica, Scholar, Warszawa 2006.
 • Bartkowski J.: Więź społeczna i aktywność stowarzyszeniowa. W: Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski. Academica, Scholar, Warszawa 2006.
 • Kurczewska J. Lokalne społeczeństwo obywatelskie (Dwie możliwości interpretacyjne). W: Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski. Academica, Scholar, Warszawa 2006.
 • Niewiadomski Z: Samorząd terytorialny, ustrój i gospodarka. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 • Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Astrum, Wrocław 1999.
 • Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Ociepka B.: Komunikowanie samorządowe. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.
 • Akademia samorządowego wizerunku. Red. D. Tworzydło. Grupa Wydawnicza Infor, Warszawa 2005.
 • Rozwadowska B: Współczesne koncepcje public relations w ujęciach modelowych. "Marketing i Rynek" 1999, nr 11.
 • Barańska B.: Czy zmierzamy do społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość. T. 1. Red. A. Siwik, L.H. Haber. Kraków, 2008.
 • Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowymi. Red. J. Kramer, E. Zeman-Miszewska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Public Relations, czyli relacje między podmiotami życia społecznego. Red. H. Przybylski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001, nr 79, poz. 855).
 • Dz.U. nr 25, poz. 1996 z póź. zm.
 • Dz.U. nr 89. poz. 29 z późn. zm.
 • Rymsza M., Frączak P., Skrzypiec R., Wejman Z.: Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. ISP, Warszawa 2007.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie strategiczne w koncepcji organizacji i funkcjonowania państwa w obszarze polityki społecznej. W: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • Dobre praktyki. Przykłady udanej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Red. S. Mandel. FRDL, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.