PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 36 | 227--243
Tytuł artykułu

Innowacje, struktura a strategia wzrostu wartości organizacji (rozważania systemowo-epistemologiczne)

Warianty tytułu
Applying of Monitoring Data for Communal Water Network Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy po rozpatrzeniu zakresów znaczeniowych podstawowych pojęć (część epistemologiczna) w swoi­ch systemowych rozważaniach diagnozują wpływ innowacji (w tym: miejsca zajmowanego przez organizację w globalnej sieci/łańcuchu procesów innowacyjnych) oraz elastycznych struktur wirtualno - sieciowych - na strategię wzrostu wartości organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors, having considered a range of meaning of basic concepts (part epistemological) in their consideration of the system diagnoses the impact of innovation (including space occupied by the organization in a global network/chain of innovation processes) and flexible structures wirtualno-network - the growth strategy of the organization. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 • Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Antykwa, Warszawa 2004.
 • Antczak Z., Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące), w: Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 • Antczak Z., Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii, w: Lewandowski J. (red.). Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 • Banaszyk R, Krzakiewicz K., Stańda A., Możliwości i warunki wdrażania wirtualnych struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie, w: Skalik J. (red.). Zmiana warunkiem sukcesu. Wyzwania dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 • Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3.
 • Błachno R, Wyłaniające się centra innowacji w Polsce, "Harvard Business Review Polska" kwiecień 2010.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Chandler A.D., Strategy andStructure, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1962.
 • Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993.
 • Cushman D.P., King S.S., Communication and high-speed management, State University of New York Press, New York 1995.
 • Gach D., Zarządzanie zespołami wirtualnymi, [w:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. AE, Kraków 2002.
 • Green Paper on Innovation, European Commission, December 1995.
 • Hampton D.R., Management, McGraw-Hill Book Co., New York 1986.
 • Handy C., Wiek przezwyciężonego rozumu, "Business Press", Warszawa 1998.
 • Hill Ch.W.L., Jones G.R., Strategie Management. An Integrated Approach, Houghton Mifflin Co., Boston 1992.
 • Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich, Wyd. UŁ, Łódź 1990.
 • Johannessen J., Olsen B., Lumpkin G., Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom?, "European Journal of Innovation Management" 2001, nr 1.
 • Kao J., Światowe centra innowacji. Jak je wykorzystać?, "Harvard Business Review Pol­ska" kwiecień 2010.
 • Karaś M., Granice firmy [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.). Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 • Keams R., What do we mean by human capital management?, w: Whats the Future for Human Capital?, Chartered Institute of Personnel and Development, London 2006.
 • Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice-Hall, New Jersey 1978.
 • Koźmiński A.K., Globalizacja rynku a internacjonalizacja studiów menedżerskich (referat na konferencję "Internacjonalizacja studiów zarządzania", Łódź 1995).
 • Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, w: Król H., Ludwiczyński A. (red.). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 • Krupski R., Strategie i zarządzanie strategiczne, w: Krupski R. (red.). Zarządzanie stra­tegiczne. Koncepcje - metody, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 • Laurie D.L., Doz Y.L., Sheer C.P., Tworzenie nowych platform wzrostu, "Harvard Business Review Polska" kwiecień 2010.
 • Lipka A., Strategie personalne firmy, PSB, Kraków 2000.
 • Listwan T., Kształtowanie kary menedżerskiej firmy, "Kadry", Wrocław 1995.
 • Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, w: Listwan T. (red.). Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. ABC, Kraków 2000.
 • Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1997.
 • Mills D.Q., Rebirth of the Corporation, Ed. J. Wiley, N. York 1991.
 • Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 • Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu przemian, PWE, Warszawa 2005.
 • Müller U.R., Szczupłe organizacje. Placet, Warszawa 1997.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 • Oslo Manuał, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guide-linesfor Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat 1997.
 • Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 1999.
 • Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działania, t. 1, Placet, Warszawa 1994.
 • Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997.
 • Pocztowski A., Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego orga­nizacji, [w:] Listwan T. (red.). Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 • Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 • Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
 • Pszczołowski T., Organizacja od dołu i od góry. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • Rybak M., Od zarządzania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w: Juchnowicz M. (red.j, Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Sikorski C., Ludzie nowej organizacji, Wyd. UŁ, Łódź 1998.
 • Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Śliwa K.R., Organizacja bez granic (granice teorii organizacji) w: Jagoda H., Lichtarski J. (red.). Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 • Wawrzyniak B., Projektowanie strategicznej polityki personalnej, w: Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.). Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa 2001.
 • Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 • Wiatrak A.P., Organizacja sieciowa - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
 • Wissema J.G., Offensive change management with the step-by-step method, "Journal of Change Management" 2001/1(4).
 • Wissema J.G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Wyd. Zante, Zębice 2009.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.