PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 25 | 313--322
Tytuł artykułu

Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych

Autorzy
Warianty tytułu
Income Value of Corporate Real EstateiIn Poland in The Legal Perspective and Professional Standards of Valuation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieruchomości przedsiębiorstw CRE szacowane mogą być metodami porównawczymi, dochodowymi i kosztowymi. W przypadku stosowania metod dochodowych ma się do czynienia zarówno z określaniem wartości rynkowej, jak i wielu kategorii wartości nierynkowych, które wykorzystywane są szeroko w praktyce gospodarczej. Dotyczy to przykładowo wartości: bankowo-hipotecznej, godziwej, inwestycyjnej, połączeniowej, odszkodowawczej. Przy stosowaniu metod dochodowych konieczne jest identyfikowanie rodzajów oszacowanej wartości dochodowej, gdyż kategoria ta nie ma charakteru uniwersalnego, a dla różnych celów wyceny istotnie modyfikuje się założenia przyjmowane do wyceny, co skutkuje różnymi poziomami oszacowanej wartości dochodowej. Regulacje zawodowe zawarte standardach zawodowych w krajowych, europejskich oraz międzynarodowych uwzględniają wielowymiarowy charakter wartości dochodowej. Dostosowania do współczesnych wymogów rynku wymagają niektóre przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości, błędnie wskazujące na istnienie ścisłego powiązania pomiędzy metodami wyceny a rodzajami określanej wartości, w tym na związek podejścia dochodowego z wartością rynkową bez wskazywania na pozostałe rodzaje wartości dochodowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate real estate (CRE) may be valuated by means of comparative, income and cost methods. In cases where income methods are applied, one has to do with assessment of either market value or many categories of non-market values, which are extensively applied in commercial practice. This concerns for instance: mortgage-lending, fair, investment, fusion and compensatory values. While applying income methods, it is necessary to identify the types of the assessed income value, because the category is not of universal character, and the assumptions made for valuation vary according to its purposes, which leads to differences between the assessed income values. Professional regulations provided by standards of valuation on the national, European and international level account for the multidimensional character of income value. Certain provisions of the Polish Real Estate Management Act require adjustment to contemporary demands of the market. These rules erroneously assume the existence of a strict connection between methods of appraisal and the type of assessed value, especially the link between the income approach and market value without reference to the remaining types of income value. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Europejskie standardy wyceny 2000, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
 • Europejskie standardy wyceny 2009, wydanie szóste, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 • European Valuation Standards 2009, Sixth edition, TEGoVA 2009.
 • French N.: The Valuation of specialized properties. A review of valuation methods, Journal of Property Investment & Finance 2004, Vol. 22, No 6.
 • Konowlaczuk J.: Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Leksykon rzeczoznawcy majątkowego, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe standardy wyceny, wydanie siódme 2005, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe standardy wyceny, wydanie ósme 2007, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 1995.
 • The Appraisal of Real Estate, Twelfth Edition, Appraisal Institute, Chicago 2001.
 • The International Valuation Standards, Eighth edition 2007, The International Valuation Standard's Committee, London 2007.
 • Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa, wrzesień 1994.
 • Ustawa z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.