PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 25 | 339--361
Tytuł artykułu

Sprawozdania finansowe jako źródło informacji do rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa - kluczowe problemy

Warianty tytułu
Financial Statements as Information Source for the Reliable Company Valuation - Key Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu wskazano rodzaje informacji potrzebnych przy wycenie przedsiębiorstw różnymi metodami, opisano kluczowe zasady rachunkowości, akcentując ich wpływ na proces ustalania wartości podmiotu. Następnie scharakteryzowano trzy grupy problemów z danymi sprawozdawczymi, jakie mogą się pojawić w procesach wyceny: problemy z dostępnością informacji, ich jakością i wykorzystaniem.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents groups f information necessary in company valuation. The main accounting rules are described with emphasis on their influence on the entity valuation. Then three types of problems with accounting information are characterized: problems with the availability on information, its quality and usage.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Antill N., Lee K.: Company valuation under IFRS, Harriman House Publishing, Petersfield 2005.
 • Bennett Stewart G.: The Quest for Value, Harper Business, New York 1991.
 • Borowiecki R.: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 1994.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, 1990.
 • Damodaran A.: The Dark Side of Valuation. Valuing Old Tech, New Tech, and New Economy Companies, Prentice Hall, London 2001.
 • Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 • Ehrbar A.: EVA - The Real Key to Creating Wealth, Wiley & Sons, New York 1998.
 • FASB, SFAS 157 - Fair Value Measurements, September 2006.
 • Fierla A.: Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, OW SGH, Warszawa 2008.
 • Griffiths I.: New Creative Accounting. How to make your profits what you want them to be, Macmillan Press, London 1995.
 • Grove H., Basilico E.: Fraudulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors, "International Studies of Management and Organization", vol. 38, Issue 3,Fall 2008.
 • Gut P.: Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Ch Beck, Warszawa 2006.
 • Hulicka M.: Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • International Financial Reporting Standards IFRSs 2009, IASB, London 2009.
 • Jackson C.W.: Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, PWN, Warszawa 2008.
 • Jaki A.: Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Kamela-Sowińska A.: Metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników majątkowych, SKwP, Warszawa 1994.
 • Kaminski K.A., Wetzel T.S., Guan L.: Can financial ratios detect fraudulent financial reporting?, "Managerial Auditing Journal", Vol. 19 No. 1, 2004.
 • Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
 • Marcinkowska M.: Behawioralne aspekty controllingu, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 10.
 • Marcinkowska M.: Dobór metod wyceny przedsiębiorstw - cele i uwarunkowania wyceny, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 36, 1996.
 • Marcinkowska M.: Neutralność w rachunkowości - czyli o dziedzinie, w której kreatywność nie budzi zachwytu, [w:] Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, red. J. Lewandowski, Łódź 2003.
 • Marcinkowska M.: Regulacje w dobie kryzysu: nadzór, normy ostrożnościowe i rachunkowość, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 534, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 17, Szczecin 2009.
 • Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Marcinkowska M.: Sprawozdanie z wyniku całościowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 17 (73), 2003.
 • Marcinkowska M.: Wybrane aspekty wyceny przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 34, 1996.
 • Marcinkowska M.: Wykorzystanie informacji controllingu - spojrzenie behawioralne, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 1.
 • Marcinkowska M.: Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, "Rachunkowość Bankowa" 2005, nr 3 (4).
 • Mączyńska E.: Wycena przedsiębiorstw: zasady, procedury, metody, SKwP, Warszawa 2005.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw: zarys teorii a praktyka, red. D. Zarzecki, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2000.
 • Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. A. Szablewski, M. Panfil, Potext, Warszawa 2006.
 • Micherda B.: Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 • Mulford Ch.W., Comiskey E.E.: The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Naser K.H.M.: Creative Financial Accounting. It's nature and use, Prentice Hall, New York 1993.
 • Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • O'Donnell E., David J.S.: How Information Systems Influence User Decisions: A Research Framework and Literature Review, "International Journal of Accounting Information Systems" 2000,vol. 1.
 • Persons O.S., Using financial statement data to identify factors associated with fraudulent financial reporting, "Journal of Applied Business Research", Vol. 11, No. 3, 1995.
 • Riahi-Belkaoui A.: Behavioral Management Accounting, Quorum Books, Westpoint, Connecticut 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, DzU nr 67, poz. 476.
 • Sawicki K.: Polityka bilansowa i jej stosowanie w wybranych krajach, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1998, nr 46.
 • Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Thomas T., Gup B.E.: The Valuation Handbook, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
 • Transparency and market fragmentation. Report from the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, IOSCO, November 2001.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2009, nr 185, poz. 1439.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, ze zm.
 • Walińska E.M.: Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Wąsowski W.: Fałszowanie sprawozdań finansowych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 • Wycena biznesu w praktyce - metody, przykłady, red. M. Panfil, Poltext, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.