PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 7--31
Tytuł artykułu

Koncepcyjne i metodologiczne założenia badań nad administracją publiczną (na przykładzie analizy nad służbą cywilną)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conceptual and Methodological Premisses of Studying Public Administration (Based on the Analysis of the Civil Service)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano problematykę, zakres badań oraz metodologię rozprawy habilitacyjnej Jolanty Itrich-Drabarek. Zdefiniowano problem badawczy, a także wskazano przesłanki wyboru tematu dysertacji.
EN
The article relates to the characterization of research methods of habilitation dissertation on "The conditions, standards and trends of the civil service in Poland with European background." The research of conditions of the civil service, its standards and directions of modification has created a certain need to look at the presented subject based on different research approaches, and thus allowed to know its essence, a resource of concepts and categories in terms of policy (conceptual-descriptive function), as well as provided an information about its action (diagnostic function), development regularities and possible variants of changes (predictive function), the ways and means of implementation of ethical values (instrumental-technical function).The author describes the used working research methods: the traditional microsystem analysis ,behavioral and neo-institutional method, a method of in-depth interview, observation of phenomena occurring in the civil service. Used methods have helped to provide the background to rationalize the place and the position of the civil service in a democratic country and indicated what the civil service should be to meet the expectations of political and social life in the light of changing reality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adorno T.W., Culture and Administration, tłum. W. Blomster, w: J.M. Bernstein (red.), The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture by Theodore W. Adorno, London 1991.
 • Antoszewski A., Administracja publiczna w systemie politycznym, w: A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wrocław 1999.
 • Arcimowicz J., Wzór urzędnika w ustroju demokratycznym, "Służba Cywilna" 2005, nr 12.
 • Bekke H.A., van de Meer F.M., Civil service systems in Western Europe, Cheltenham-Northampton 2000.
 • Boć J. (red.), Administracja publiczna, Wrocław 2003.
 • Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 • Bossaert D., Demmke Ch., Main Challenges in the Field of Ethics and the Integrity in the EU Member States, Maastricht 2005.
 • Bossaert D., Demmke Ch., Nomden k., Polet R., Civil Service in the Europe of Fifteen: Trends and New Developments, Maastricht 2001.
 • Bossaert D., Demmke Ch., Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych, Łódź 2003.
 • Cieślak Z., Podstawy aksjologiczne administracji publicznej w Polsce - próba oceny, "Studia Iuridica" 2000, XXXVIII.
 • Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa 1967.
 • Czaputowicz J. (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 • Demmke Ch., Civil Services Between Tradition and Reform, Maastricht 2004.
 • Dębicka A., Dębicki M., Dmochowski M., Status prawny urzędników Unii Europejskiej, "Służba Cywilna" 2004/2005, nr 9.
 • Dębicki M., Urzędnik XXI wieku, w: B. Kudrycka (red.), Rozwój kadr w administracji publicznej, Białystok 2001.
 • Długosz D., Kadry w administracji publicznej, w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2006.
 • Długosz D., Neutralność polityczna służby cywilnej, w: Służba cywilna - wybrane zagadnienia, Warszawa 2000.
 • Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Dylus A., Kulturowe uwarunkowania korupcji. Doświadczenia Polski, w: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006.
 • Dylus A., Służba (publiczna) cnota zapomniana, w: D. Bąk (red.), Etos urzędnika, Warszawa 2007.
 • Ferens A., Macek I. (red.), Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, Wrocław 2002.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.
 • Guy Peters B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.
 • Guy Peters B., Pierre J., Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective, London 2004.
 • Guy Peters B., The Future of Governing, Lawrence, KS: University of Kansas Press, 2001.
 • Halligan J., Civil service systems in Anglo-American countries, Cheltenham-Northampton 2003.
 • Hausner J. (red. nauk.), Administracja publiczna, Warszawa 2008.
 • Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, w: K. Zuba (red.), Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007.
 • Hebdzyńska B., Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem, Warszawa-Kraków 1996.
 • Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.
 • Heywood P., Meyer-Sahling J.-H., Występowanie stref korupcji w zarządzaniu polską administracją rządową, Warszawa 2008.
 • Heywood P., Wright V., Executives, bureaucracies and decision-making, w: P. Heywood, M. Rhodes, V. Wright (red.), Developments in West European Politics, London 1997.
 • Horton S., Evaluation of Leadership Development and Training in the British Senior Civil Service: the Search for the Holy Grail, Paper for the Third Transatlantic Dialogue, USA 2007.
 • Horton S., The Civil Service, w: S. Horton, D. Farnham (red.), Public management in Britain, London 1999.
 • Horton S., Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) w Brytyjskiej Służbie Cywilnej, w: Rozwój kadr administracji publicznej, Białystok 2001.
 • Izdebski H., Historia administracji a historia biurokracji, "Państwo i Prawo" 1975, z. 5.
 • Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Warszawa 2000.
 • Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.
 • Jagielski J., Cieślak Z., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998.
 • Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.
 • Kamiński T., Etos służby - obowiązek czy heroizm?, w: L. Dziewięcka-Bokun, J. Kędzior (red.), Wartości społeczne w służbie publicznej, Toruń 2009.
 • Kiciński K., Kultura służby cywilnej, w: Prace ISNS, Warszawa 2000.
 • Kisilowska H., Pojęcie profesjonalizmu we współczesnej administracji, w: A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 2004.
 • Kudrycka B., Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995.
 • Kudrycka B., Kodeks etyki służby cywilnej na tle reform administracji publicznej, w: Stosunki pracy w służbie cywilnej, Białystok 2001.
 • Kudrycka B., Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998.
 • Kudrycka B., Rozwój kadr administracji publicznej, Białystok 2001.
 • Łukaszewicz J. (red.), Biurokracja, Rzeszów 2007.
 • Macek I., Zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wrocław 1999.
 • Malec J., D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
 • Malec J., Historyczne modele rozwoju biurokracji, w: K. Zuba (red.), Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007.
 • Mastyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje, Lublin 1999.
 • McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1997.
 • Page E.C., Political Authority and Bureaucratic Power. A Comparative Analysis, Prentice Hall 1992.
 • Peters B.G., Administracji i polityka, Warszawa 1999.
 • Rydlewski G., Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
 • Rydlewski G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Rydlewskie G., Służba cywilna w Polsce na tle innych rozwiązań ustrojowych, Warszawa 2001.
 • Sprengiel B., Strzelecki A. (red.), Urzędnik w administracji publicznej, Włocławek 2005.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1981.
 • Ura E., Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2007.
 • Ura E., Ura E., Służba cywilna w Polsce, w: Polska lat dziewięćdziesiątych, przemiany państwa i prawa, Lublin 1998.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002.
 • Wierzbowski M., Prawo administracyjne, Warszawa 1997.
 • Wiszniewski R.(red.), Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, Wrocław 2005.
 • Wytrążek W., Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji, Lublin 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.