PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 25 | 557--567
Tytuł artykułu

Rola emisji obligacji w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności

Warianty tytułu
The Role of Bond Issuance in Acquiring Funds for Financing Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Finansowanie działalności odbywa się dzięki kapitałom własnym i obcym, których wykorzystanie jest związane z zaciąganiem zobowiązań. Kredyty i pożyczki są klasyczną formą finansowania zewnętrznego. W literaturze wskazuje się jednak na liczne zalety emisji papierów wartościowych o charakterze dłużnym, w tym obligacji. Stąd celowa wydawała się ocena zainteresowania emitentów pozyskiwaniem środków w taki sposób. Na tle zaprezentowanej istoty, zasad emisji i rodzajów obligacji na polskim rynku, dokonano charakterystyki skali wykorzystania emisji obligacji przez poszczególnych emitentów, z uwzględnieniem zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek bankowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jedynie w przypadku obligacji skarbowych i komunalnych wartość emisji przekracza wielkość kredytów i pożyczek sektora bankowego dla ich emitentów. Emisja obligacji skarbowych (obok bonów skarbowych) jest więc głównym źródłem finansowania deficytu budżetowego. W przypadku przedsiębiorstw i banków dominują generalnie inne formy pozyskiwania kapitałów obcych.(abstrakt oryginalny)
EN
The financing of activities is accomplished through own and outside capital, the use of which is associated with contracting of obligations. Credit and loans are a classical form of outside financing. Literature, however, shows many advantages of issuing debt securities, including bonds. Hence it seemed appropriate to asses the interest of issuers in raising funds in that way. In the context of the essence, rules of issuance and kinds of bonds on the Polish market, the article described the extent of the use of bond issuance by individual issuers, taking into account bank credit and loans they have taken out. The performed analysis shows that in the case of municipal and treasury bonds alone the value of issue exceeds the amount of credit and loans by the banking sector to their issuers. The issuance of treasury bonds (as well as treasury bills) is thus the main source of funding the budget deficit. With enterprises and banks there are generally other dominant forms of raising outside capital.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bień W.: Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2004.
 • Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2003.
 • Galbarczyk T.: Rola działalności depozytowo-kredytowej w gospodarce banków komercyjnych, Annales UMCS, sectio H, vol. XLII, wyd. UMCS, Lublin 2008.
 • Gołębiowski G.: Dług publiczny, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z.Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Rozporządzenie MF z 26.06.2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach, DzU nr 113, poz. 772, 773, 774, 775.
 • Stanisławiszyn H.: Ryzyko w kredytowaniu gmin, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach, tekst jednolity DzU 2001, nr 120, poz. 1300, z późn. zm.
 • Ustawa z 15.09.200 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU nr 184, poz. 1539.
 • Ziarko U.: Obligacje komunalne, [w:] Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, wyd. AE, Poznań 2002.
 • Zdebel M.: Warunki ubiegania się o kredyty bankowe przez jednostki samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.