PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 25 | 633--646
Tytuł artykułu

Wycena do wartości godziwej - w praktyce polskiego sektora bankowego

Warianty tytułu
Fair Value Measurement in Practice of the Polish Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz szersze zastosowanie w rachunkowości wartości godziwej oraz licznych szacunków powoduje, że wykazywany przez jednostki wynik finansowy z jednej strony zbliża się do kwoty realnej aprecjacji majątku przedsiębiorstw w danym okresie sprawozdawczym, jednak z drugiej - różni się coraz bardziej od wartości zysku zrealizowanego w ujęciu kasowym. Budzi to zatem liczne dyskusje na temat zasadności stosowania tej kategorii wyceny. Jest to problematyka ważna dla sektora bankowego z uwagi na fakt, że wyniki z tytułu wycen stanowią prawie 20% wyniku finansowego brutto banków. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki najnowszych badań przeprowadzonych w polskim sektorze bankowym na temat wartości godziwej, kładąc szczególny nacisk na problemy takie, jak: przeciwwskazania do stosowania wartości godziwej, nakłady ponoszone przez banki w procesie wycen oraz kwestia obecnie dla banków najważniejsza, czyli konieczność uwzględniania ryzyka kredytowego w wycenie transakcji pochodnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Increasing use of fair value measurement in accounting and numerous estimates show that profit or loss shown by entities on one hand is closer to real appreciation of companies assets during the reporting period, but on the other is increasingly different from actual realized profit or loss. This is therefore reason for a number of discussions on the application of these valuations. This issue is important for the banking sector in view because of the fact that the results of the fair value valuations are almost 20% of banks' profit. This article presents the results of the latest research in Polish banking sector on fair value, with particular emphasis on issues such as: contra-indications for use of fair value, expenditure incurred by the banks in the process of valuation and the question currently most important for most banks, that is, the need to include credit risk in the valuation of derivative transactions.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Raiffeisen Bank Polska S.A.
Bibliografia
 • Adamkiewicz Z.: Wartość godziwa i jej ustalanie, Rachunkowość, nr 9, SKwP, Warszawa 2001.
 • Barth M.: Fair Values and Financial Statement Volatility, rozdział z opracowania pt. Market Discipline: The Cross-Country and Cross-Industry Evidence, MIT Press 2004.
 • Bignon V., Biondi Y., Ragot X.: An Economic Analysis of fair Value: The Evolution of Accounting Principles in European Legislation, Prisme, No. 4, March, Cournot Centre for Economic Studies 2004.
 • Burkhardt K., Strausz R.: The Effect of Fair vs. Book Value Accounting on Banks, Department of Economics, Departmental Working Papers, No. 24, July, University of Berlin 2006.
 • Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Dobija M. (2006), Teoretyczne przesłanki wartości godziwej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 32, SKwP.
 • Dobija M., red. (2005), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • EBRD Economic Bank for Reconstruction and Development (2000), Transition Report 2000, London.
 • Enria A., red. (2004), Fair Value Accounting and Financial Stability, Occasional Paper Series, No. 13, European Central Bank.
 • Freixas X., Tsomocos D. (2004), Book vs. Fair Value Accounting in Banking, and Intertemporal Smoothing, September, Said Business School, Oxford, Discussion Papers.
 • Gassen J., Schwedler K. (2008), Attitudes towards Fair Value and Other Measurement. Concepts: An Evaluation of their Decision-usefulness, April, The View of European Professional Investors and their Advisors, Berlin.
 • Helin A. (2006), Jaka wartość godziwa w międzynarodowych standardach, Gazeta Prawna, 17 lipca,nr 137.
 • Ijiri Y. (1965), Axioms and Structures of Conventional Accounting Measurement, The Accounting Review, Vol. 40, January.
 • Kamela-Sowińska A. (2007), Rachunkowość na zakręcie, Rachunkowość, nr 5, SKwP, Warszawa.
 • Krzywda D., Schroeder M. (2007), An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations: Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004, EAA, Accounting in Europe, Vol. 1, No. 4.
 • Lessard D.R., Bower R.S. (1973), Risk-Screening in Capital Budgeting, The Journal of Finance,No. 28.
 • Maj W. (2006), Godziwe wyceny, CFO Magazyn Finansistów, nr 1-2,
 • MSSF (2007), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom I i II, SKwP, Warszawa.
 • Nobes C. (1998), Accounting in Developing Countries, Certified Accountants Educational Trust for The Association of Chartered Certified Accountants, London.
 • Pokojska A. (2008), Kreatywna księgowość, Gazeta Prawna/Podatki, 13 października, s. 4.
 • Pollock A.J. (2008), Conceptual Problems with Fair Value, July, Accounting Theory, American Enterprise Institute for Public Policy Research.
 • Sucher P., Alexander D. (2002), IAS: Issues of Country, Sector and Audit Firm Compliance in Emerging Economies, Centre for Business Performance of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.
 • Sucher P., Bychkova S. (2001), Auditor Independence In Economies In Transition: a Study of Russia,European Accounting Review, nr 10.
 • Szejna S.: Pomiar w rachunkowości, [w:] Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008, red. I. Sobańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 2008.
 • Tschirhart J., O'Brien J., Moise M., Yang E.: Bank Commercial Loan Fair Value Practices, Finance and Economics Discussion Series. Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs,June, Federal Reserve Board, Washington 2007, D.C.
 • Véron N.: Fair Value Accounting Is the Wrong Scapegoat for This Crisis, May, "Accounting in Europe" 2008, Volume 5, Issue 2, s. 63 - 69.
 • Wallison P.J.: Fair Value Accounting: A Critique, July, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington 2008, D.C.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.