PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 478
Tytuł artykułu

Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Projekty strategiczne realizowane w miastach w dziedzinie infrastruktury, w kulturze, nauce, czy gospodarce wiążą się z wydatkowaniem dużych środków finansowych przeznaczanych na inwestycje zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Wyróżniają się przede wszystkim dużą skalą i różnorodności efektów wynikowych, które znacząco wpływają zarówno na miasto, jak i jego otoczenie. Powodzenie tego rodzaju przedsięwzięć w dużej mierze determinuje poziom rozwoju miast. Projekty strategiczne sš narzędziem, które w konsekwencji w istotnym stopniu określa poziom konkurencyjności ekonomicznej miast w ujęciu regionalnym, a w wielu wypadkach także ich rangę i znaczenie w wymiarze międzynarodowym. Skala i znaczenie projektów strategicznych powodują, że stanowią one ważne narzędzie rozwoju miast poprzemysłowych, które w okresie transformacji napotykają na wiele problemów odnoszących się do zmiany struktury gospodarczej, przezwyciężenia negatywnych zjawisk społecznych, czy też poprawy warunków środowiskowych. Projekty takie mogą przyczyniać się do dynamizacji rozwoju miast poprzemysłowych, głównie poprzez rangę generowanych efektów, która może być panaceum na skalę problemów będących skutkiem likwidacji tradycyjnych branż przemysłu, które w przeszłości determinowały prosperity tego rodzaju ośrodków miejskich. Dobrze dobrany i zrealizowany projekt strategiczny w warunkach miasta poprzemysłowego jest często narzędziem dla tworzenia zalążków nowej struktury gospodarczej, poprawy jakości kapitału ludzkiego, generowania miejsc pracy, lepszej dostępności komunikacyjnej, a także tworzenia nowych produktów.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
478
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • A Memorandum on Lifelong Learning. Commission of the European Communities, Brussels 2000
 • Adelman L.: Evaluating Decisions Support and Expert Systems. John Wiley & Sons, New York 1992
 • Aksjologia sportu. Red. Z. Dziubiński. Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2001
 • Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskiej. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik. Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna, Komisja Europejska. Bruksela - Warszawa 2000
 • Andersen E.S., Grudę K.V., Haug T.: Goal Directed Project Management. Kogan Page, London 1995
 • Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją. Red. W. Rydzik. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
 • Awers T.D.: Stakeholders as Partners in Evaluation: A Stakeholder-collaborative Approach. „Evaluation and Program Planning” 1987, Vol. 10
 • Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. „Journal of Management” 1991, No. 17(1)
 • Barteczek A.: Przestrzenne zróżnicowanie ekonomicznych uwarunkowań rewitalizacji miast śląskich. W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach œśląskich. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych Studiów Feasibility. UNIDO, Warszawa 1993
 • Belli P., Anderson J.R., Barnum H.N., Dixon J.A., Tang J-P.: Economic Analysis of Investment Operations. Analytical Tools and Practical Applications. The World Bank, Washington, 2001
 • Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L.: Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
 • Bielawska-Roepke P.: Podejście zintegrowane i partycypacja w rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskiej. W: Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji. Red. M. Kowalewski. Wydawnictwo FTA, Poznań 2008
 • Biniecki J„ Szczupak B.: Strategia rozwoju lokalnego. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. KuŸnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
 • Boardman A.E., Greenberg D.H. i in.: Cost-benefit Analysis. Concepts and Practice. Prentice Hall, New Jersey 2001
 • Bojarski W.W.: Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jasińskiego, Warszawa 2001
 • Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002
 • Brant R.J.: Applied Cost-Benefit Analysis. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1996
 • Brealey R., Cooper I., Habib M.: The Financing of Large Engineering Projects. In: R. Miller, D.R. Lessard: the Strategic Management of Large Engineering Projects. Shaping Institutions, Risks and Governance. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 2000
 • Brickmayer J.D., Weiss C.H.: Theory-based Evaluation in Practice. What Do We Learn? „Evaluation Review” August 2000, Vol 24, No. 4
 • Burgelman R.A., Mittman B.S.: An Intraorganizational Ecological Perspective on Managerial Risk Behavior, Performance, and Survival: Individual, Organizational, and Environmental Effects, ln: Evolutionär} Dynamics of Organizations. Eds. J.A.C. Baum, J.V. Singh. Oxford University Press, Oxford 1994
 • Buszta W.J.: ŒŚwiat jako więzienie kultury. Pomyślenia. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008
 • Buttrick R.: The Interactive Project Workout. Prentice Hall, London 2000
 • Camagini R.: Innovation Networks: Spatial Perspectives. Belhaven, London 1991
 • Camillus C.: Strategic Planning and Management Control. Systems for Survival and Success. Macmillan, New' York 1986
 • Campbell H., Brown R.: Benefit-cost Analysis. Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets. Cambridge University Press, Cambridge 2003
 • Carvalho S., White H.: Theory-based Evaluation: The Case of Social Funds. "American Journal of Evaluation"“ 2004, Vol. 25, No. 2
 • Chen H., Rossi P.: Evaluating with Sense - Theory Driven Approach. „"Evaluation Review"” 1983, Vol. 7
 • Chen H., Rossi P.: The Theory Driven Approach to Validity. „"Evaluation and Program Planning"” 1987, Vol. 10
 • Chen H.: Theory Driven Evaluation. A Comprehensive Perspective. Newbury Park, Sage, California 1990
 • Cleland D.I., Ireland L.R.: Project Management. Strategic Design and Implementation. McGraw-Hill Companies, New York 2007
 • Cleland D.I., King W.R.: System Analysis and Project Management. McGraw-Hill, New York 1983
 • Competence-based Strategic Management. Eds. A. Heene A., R. Sanchez. John Wiley, Chichester 1997
 • Competence-based Competition. Eds. G. Hamel, A. Heene. John Wiley, New’ York 1994
 • Conn H.M., Ortiz M.: Urban Ministry. InterVarsity Press, Downers Grow 2001
 • Conner K.R.: A Historical Comparison of Resource-Based Theory and Five Schools of Thought within Industrial Organization Economies: Do We Have New Theory of the Firm? „"Journal of Management"’ 1991, No. 17 (1)
 • Crawford J. K.: The Stratégie Project Office. A Guide to Improve Organisational Performance. Dekker, New York 2002
 • Czarnecki B.: Proces rewitalizacji jako stymulator jakościowych przekształceń. W: Problemy rewitalizacyjne w gospodarce przestrzennej XXI wieku. Red. W. Czarnecki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2006
 • Czekaj J„ Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Czerkowska L.: Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1999
 • Czornik M., Drobniak A.: Dobór działań w procesach rewitalizacji miast. W: Gospodarka Przestrzenna. Red. Z. Przybyła. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007
 • Czornik M.: Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004
 • Davidson R.: Turystyka. Wydawnictwo PAPT, Warszawa 1996
 • Dingle J.: Project Management. Orientation for Décision Makers. Arnold, London 1997
 • Dinsmore P.C.: Winning in Business with Enterprise Project Management. American Management Association, New York 1999
 • Domański B.: Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwie śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania. W: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki tynkowej. Red. Z. Zioło. Komisja Geografii Przemysłowej, PTG, Warszawa 2001
 • Domański R.: Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności rozwoju. Studia KPZK PAN, T. 100. PWN, Warszawa 1992
 • Drobniak A., Czornik M.: Analiza preferencji społecznych w zakresie zagospodarowania obszaru RONDO-RYNEK - Strefa I-C. W: Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego. Red. A. Drobniak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010
 • Drobniak A.: Analiza wykonania projektu. W: Zarządzanie projektami. Red. H. Brandenburg. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002
 • Drobniak A.: FDI in Upper Silesia - Expirience and Lessons. In: Restructuring Régional and Local Economies. Ed. G. Blazyca. Ashgate, London 2003
 • Drobniak A.: Ocena ekonomiczna projektów wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność w mieście poprzemysłowym - studium przypadku Parku Technologicznego w Katowicach. Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości. Tom IX, Rocznik 2011, Chorzów
 • Drobniak A.: Ocena projektów publicznych z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści. "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 11-12
 • Drobniak A.: Ocena projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005
 • Drobniak A.: Opinia ekonomiczno-finansowa dla projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie studium wykonalności dla projektu: Modernizacji Lotniska Cywilnego Katowice Muchowiec i utworzenia lotniska lokalnego zarządzanego przez spółkę prawa handlowego utworzoną przez Aeroklub Œśląski w Katowicach i Miasto Katowice. Urząd Miasta Katowice, maj 2009
 • Drobniak A.: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Drobniak A.: Projekty strategiczne - atrybuty i znaczenie. W: Zarządzanie projektami lokalnymi - przykłady realizacji. Red. H. Brandenburg. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011
 • Drobniak A.: Projets de revitalisation des villes post-industrielles. La Cible, No. 111, Paris 2011
 • Drobniak A.: Wytyczne dla zarządzania procesem przygotowania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego w Katowicach. Urząd Miasta Katowice, maj 2007
 • Drobniak A.: Wytyczne dla zarządzanie procesem doradztwa przy realizacji zadania pn.: Miejski Zespół Rekreacyjno-Sportowy i Kapieliskowy w Katowicach. Urząd Miasta Katowice, grudzień 2008
 • Drobniak A.: Wytyczne programów o-ekonomiczne w zakresie wyboru inwestora strategicznego dla przedsięwzięcia pn.: Park Technologiczny w Katowicach. Urząd Miasta Katowice, listopad 2007
 • Drobniak A.: Wytyczne programowo-ekonomiczne w zakresie wyboru wykonawcy opracowań: Analiza przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu podziemnego parkingu wraz z galerią handlową w ramach Placu Dworcowego w Katowicach oraz Wstępne studium wykonalności dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu podziemnego wraz z galerią handlową w ramach Placu Dworcowego w Katowicach. Urząd Miasta Katowice, grudzień 2007
 • Drobniak A.: Wytyczne w zakresie opracowania studium przedinwestycyjnego (pre-feasibility study) oraz studium wykonalności (feasibility study) dla projektu: Międzynarodowego Centrum Kongresowego w' Katowicach. Urząd Miasta Katowice, listopad 2006
 • Drobniak A.: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002
 • Duncan W.R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, Upper Darby 1996
 • Dymicka M.: Rewitalizacja zdegradowanych struktur miejskich w warunkach społecznego dialogu. W: Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich. Red. T. Parteka. Biuletyn KPZK PAN, PWN, Warszawa 2005
 • Dynamics of Competence-based Competition. Eds. R. Sanchez, A. Heene, H. Thomas. Elsevier Pargamon, Oxford 1996
 • Dziemianowicz W.: Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. „"Studia Regionalne i Lokalne"” 1997, nr 21
 • Dziewoński K.: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Instytut Geografii PAN, Prace Geograficzne nr 63. PWN, Warszawa 1976
 • Eckerson W.: Establishing Trust Helps Projects Succeed. "Network World" February 1991, Vol. 8. No. 5
 • Edmiston K.D.: The Net Effects of Large Plant Locations and Expansions on Country Employment. "Journal of Regional Science" 2004, Vol. 44, No. 2
 • Ekonomiczne i œśrodowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Red. T. Markowski. D. Stawasz. Uniwersytet Łódzki, ŁódŸ 2001
 • Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej. Studium integracji działania układów gałęziowych i regionalnych. Red. A. Klasik. Studia KPZK PAN, T. 70. PWN, Warszawa 1979
 • Erbes R.: Espaces économique et teorie de l'intégration. Economie Applique. Paris 1966, n° 3-4, s. 658. W: Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej. Studium integracji działania układów gałęziowych i regionalnych. Red. A. Klasik. T. 70. KPZK PAN, PWN, Warszawa 1979
 • Evaluating Socio-Economic Development. Sourcebook 1: Themes and Policy Areas. The knowledge-based Economy and Information Society. Brussels 2003
 • Evaluating Socio-Economic Development. Sourcebook 1: Themes and Policy Areas - Sustainable Development. Brussels 2003
 • Evaluating Socio-Economic Development. Sourcebook 2: Methods & Techniques. Cost Effectiveness Analysis. Tavistock Institute, London, November 2009
 • Evaluation of Operational Programmes of Regional Development. Case Studies from Evaluation of Operational Programmes of Regional Development. Case Studies from: Lowlands & Uplands Scotland, Moravian-Silesian Region, Saxony, Silesia Voivodeship and Zilina Region. Ed. A. Drobniak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009
 • Evolutionary Dynamics of Organizations. Eds. J.A.C. Baum, J.V. Singh. Oxford University Press, Oxford 1994
 • Ex ante Evaluation. A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Programmes, European Commission. Brussels 2001
 • Fabiańska K. i in.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1984
 • Ferraro J.: The Strategie Project Leader. Mastering Sernice-based Project Leadership. Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, Boca Rauton 2008
 • Fetterman D.M.: Empovernment Evaluation: A Response to Patron and Scrivan. „Evaluation Practice” 1997, Vol. 18
 • Fetterman D.M.: Foundations of Empowerment Evaluation. Thousand Oaks. CA: Sage 2000
 • Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań. Red. T. Famulska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006
 • Fingleton B., Igliori D., Moore B.: Cluster Dynamics: New Evidence and Projections for Computing Service in Great Britain. ”Journal of Regional Science” 2005, Vol. 45, No. 2
 • Florida R.: Cities and Creative Class. Routledge, New York-London 2005
 • Freedman M.: The Art and Discipline of Strategic Leadership. McGraw-Hill, New York 2003
 • Frenkiel W., Drobniak A.: Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005
 • Friedmann J., Alonso W.: Regional development Planning. M.I.T. Press, Massachusetts 1964
 • From Concept to Customer. Portfolio, Pipeline and Strategic Project Management. Society of Manufacturing Engineers, Dearborn 2009
 • Fugutti D.. Wilcox S.J.: Cost-benefit Analysis for Public Sector Decision Makers. Quorum Books, London 1999
 • Fujita M., Thisse J-F.: Economics of Agglomeration. "Journal of the Japanese and International Economics"’ 1996, Vol. 10
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata. Uniwersytet Opolski, Opole 1998
 • Gallopin G.C.: Indicators and Their Use: Information for Decision-making. In: Sustainability Indicators. Report of the Project on Indicators of Sustainable Development. Ed. B. Moldan, S. Billharz. Wiley & Sons, New York 1997
 • Gałuszka K.: Charakterystyka rozwoju gmin województwa œśląskiego. W: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań. Red. T. Famulska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006
 • Ganneci G., Mauro L.: The Convergence of Italian Regions and Unemployment: Theory and Practice. „"Journal of Regional Science" 2003, Vol. 42, No. 3
 • Gasidło K., Cybis J., Puszer M., Strączek M.: Nowe kryterium rozwoju centrum Katowice na terenie likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego ..Katowice”. W: Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2007
 • Gasidło K., Gorgoń J., Kamiński Z., Starzewska-Sikora A.: Znaczenie przekształceń terenów miejsko-przemysłowych w procesie rewitalizacji miast. W: Rewitalizacja miast w- Polsce: pierwsze doświadczenia. Red. P. Lorens. Urbanista. Warszawa 2007
 • Gasidło K., Mazur K., Opania A.: Przekształcenia miast w świetle programów rewitalizacji obszarów miejskich. W: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Red. J. Słodczyk R. Klimek. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006
 • Gasparski W., Pszczołowski T.: Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. PWN, Warszawa 1983
 • Gasparski W.: Comments on the Concept of Efficiency. In: Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Eds. W. Gasparski, T. Pszczołowski. PWN, Warszawa 1983
 • Gaworecki W.: Turystyka. PWE, Warszawa 1994
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1995
 • Gorzelak G.: Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. "Studia Regionalne i Lokalne"” 2003, nr 1(11)
 • Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. M. Obrębalski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996
 • Gospodarka Przestrzenna. Red. Z. Przybyła. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007
 • Gottlieb R.: Forcing the Spring. The Transformation of the American Environmental Movement. Island Press, Washington 2005
 • Greniewski H.: Planning and Implementation - An Implementary Primer of the Cybernetics of Planning. In: Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Eds. W. Gasparski, T. Pszczołowski. PWN, Warszawa 1983
 • Gross D.M., Schmitt N.: The Role of Cultural Clustering in Attracting New Immigrants. "Journal of Regional Science"” 2003, Vol. 43, No. 2
 • Grosse T.G.: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne"” 2002, nr 1(8)
 • Grundy T., Brown L.: Strategie Project Management. Creating Organisational Breakthroughs. Thompson, London 2002
 • Grzeszczak J.: Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju. (Na przykładzie Francji). Studia KPZK PAN. PWN, Warszawa 1971, T 36
 • Grzeszczak T.A.: Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Placet, Warszawa 2006
 • GTZ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit: Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003
 • Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Structural Fund-ERDF, Cohesion Fund and ISPA. Evaluation Unit. DG Regional Policy. European Commission. Brussels 2000
 • Haas K.B.: Managing Complex Projects. A New Model. Management Concepts, Vienna 2009
 • Haddix A.C., Teutsch S.M., Shaffer P.A., Dunet D.O.: Prevention Effectiveness. A Guide to Decision Analysis and Economic Evaluation. Oxford University Press, Oxford 1996
 • Hamel G., Prahalad C.K.: Competing for the Future. MA: Harward Business School Press, Boston 1994
 • Hanna N., Picciotto R.: The Challenge of Comprehensive and Participatory Development. Lessons for Experience. World Bank, Washington 2000
 • Hight Technology Clusters, Networking and Collective Learing in Europe. Eds. D. Keeble, F. Wilkinson. Aldershot, Ashgate 2000
 • Hryniewicz J.T.: Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. "Studia Regionalne i Lokalne"” 2000, nr 2(2)
 • James D.: The Application of Economic Techniques in Environmental Impact Assessment. Kluwer Academic Press, London 1994
 • Jeż R.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez procesy rewitalizacyjne oraz czynniki rozwoju gospodarczego. W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Johnson H.: Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. K.E. Liber, Warszawa 2000
 • Johnson R. Burke: Towards a Theoretical Model of Evaluation Utilization. Evaluation and Programme Planning. „Pargamon” 1998, Vol. 21
 • Jordan-Bychkov T.G., Bychkova Jordan B.: The European Culture Area. Rowman & Littlefield Publishers, Oxford 2002
 • Joyce P., Woods A.: Strategic Management: A Fresh Approach to Developing Skills, Knowledge and Creativity. Kogan Page, London 2002
 • Kaczmarek S.: Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich. W: Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast. Red. A. Billert. Wydawnictwo Collegium Polonicom, Słubice 2001
 • Kaczmarek S.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁódźŸ 2001
 • Kaplan S., Garret K.: The Use of Logic Models by Community Based Initiatives. „Evaluation and Program Planning” 2005, No. 28(2)
 • Karwińska A.: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Kasiewicz S., Rogowski W.: Inwestycje hybrydowe - nowe ujęcie oceny efektywności. SGH, Warszawa 2009
 • Katowice 2020. Strategia Rozwoju Miasta. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Katowice z dn. 19 grudnia 2005
 • Keeble D.: Collective Learning Process in European High-Technology Milueux. In: Hight Technology Clusters, Networking and Collective Learing in Europe. Eds. D. Keeble, F. Wilkinson. Aldershot, Ashgate 2000
 • Kendall D.: Sociology in Our Times. The Essentials. Wadsworth Cengage Learning. Belmont 2010
 • Kerzner H.: In Search of Excellence in Project Management. Successful Practices in High Performance Organizations. Von Nostrad and Reinhold, New York 1998
 • Kerzner H.: Project Management for Executives. Von Nostrand Publishing. New York 1982
 • Kerzner H.: Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. John Wiley & Sons, New York 1998
 • Klasik A., Kuźnik F.: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowania samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Tom II. Red. S. Dolata. Uniwersytet Opolski, Opole 1998
 • Klasik A.: Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskiej. Podstawy koncepcyjno-metodologiczne. W: Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskiej. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Klasik A.: Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Klasik A.: Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich. W: Kreatywna aglomeracja - potencjały', mechanizmy, aktywności. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Klasik A.: Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. M. Obrębalski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996
 • Klasik A.: Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze. W': Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009
 • Klasik. A.: Studia prospektywne i analiza strategiczna. W: Planowanie strategiczne. Red. A. Klasik. PWE, Warszawa 1993
 • Kołodziej J.: Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego i jej rola w rozwoju turystyki industrialnej. W: Dziedzictwo przemysłowe jako produktu dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2005
 • Koncepcja funkcjonowania Parku Technologicznego w Katowicach. Urząd Miasta Katowice, Katowice, kwiecień 2007
 • Konegen M., Wanczura S.: Kultura przemysłowa w Zagłębiu Ruhry. W: Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2007
 • Konieczny J.: Praxiological Models. Praxiological Modelling of Systems of Action. In: Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Eds. W. Gasparski, T. Pszczołowski. PWN, Warszawa 1983
 • Kot T.: Rozwój lokalny jego istota, cele i czynniki. W: Ekonomiczne i œśrodowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Red. T. Markowski, D. Stawasz. Uniwersytet Łódzki, ŁódŸ 2001
 • Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009
 • Krugman P.: Geography and Trade. MIT Press, Cambridge, MA 1991
 • Kuciński K.: Europejska perspektywa rewitalizacji terenów poprzemysłowych. W: Restrukturyzacja regionów przemysłowych. Red. H. Godlewska-Majkowska. T. XCIV. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005
 • Kudłacz T„ Kopeć M.: Zakres rewitalizacji miejskich terenów w ramach programów rozwoju regionalnego. W: Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją. Red. W. Rydzik. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
 • Kuhnen F.: Causes of Underdevelopment and Concepts of Development - Introduction to Development Theories. „"The Journal of Development Studies"” 1987, Vol. VIII
 • Kwieciński L.: Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
 • Lachman G.: Aspekt społeczno-ekonomiczny rewitalizacji. W: Materiały z seminarium „Rewitalizacja obszarów miejskich”, Gdańsk 2006
 • Landem D.S.: Bogactw o i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Muza, Warszawa 2000
 • Layard R., Glaister S.: Cost-benefit Analysis. Cambridge University Press, Cambridge 1999
 • Lever W.F.: Glasgow: Policy for the Post-industrial City. In: Managing the City. The Aims and Impacts of Urban Policy . Ed. B. Robson. Barnes & Noble Books, New Jersey 1987
 • Levin H.M., McEwan P.J.: Cost-effectiveness Analysis. Methods and Applications. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2001
 • Lewis J.P.: The Project Manager’s Desk Reference. McGraw-Hill, New York 2000
 • Lipsey M.W.: Theory as Method. Small Theories of Treatment. “New Directions for Programs Evaluation” Spring 1993, Iss. 57
 • Lipsey M.W.: Theory as Method: Small Theories of Treatment. In: L.C. Leviton: A Big Chapter About Small Theories. „New Direction of Evaluation” Summer 2007, No. 114
 • Lockyer K., Gordon J.: Project Management and Project Network Technique. PITMAN Publishing, London 1996
 • Lorek A.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych w regionie śląskim. W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katwice 2008
 • Lucas R.: On The Mechanics of Economic Development. .Journal of Monetary Economics” 1988, No. 22
 • Lumby S., Jones Ch.: Fundamentals of Investment Appraisal. Thomson Learning, London 2001
 • Łyko Z.: Elementy filozofii sportu w aspektach kulturowo-moralnych. W: Aksjologia sportu. Red. Z. Dziubiński. Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2001
 • M. Fujita, P. Krugman. A. Venables: The Spatial Economy. MIT Press. Cambridge, MA 1999
 • Macionis J.J., Plummer K.: Sociology. A Global Introduction. Prentice Hall, Essex 2005
 • Mączyńska E.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Œświatowe i lokalne czynniki dynamizujące. „"Ekonomista"” 1999, nr 1-2
 • Mahoney J.T., Pandian J. R.: The Resource-based View within the Conversation of Strategic Management. „"Strategic Management Journal"” 1992, 15 (5)
 • Majer A.: Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Management de Projects. Principles et Pratique. Anfor, Paris 1994
 • Managing the City. The Aims and Impacts of Urban Policy. Ed. B. Robson. Barnes & Noble Books, New Jersey 1987
 • Manikowski A., Tarapata Z.: Ocena projektów gospodarczych. Difin, Warszawa 2001
 • Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000
 • Marcinek K: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001
 • Marciniak A.: Rewitalizować czy adaptować obiekty pogórnicze - rozważania teoretyczne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk, tom 25, zeszyt 1/2009
 • Marciniec B.M.: Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Marshal A.: Principles of Economics. Macmillan, London 1920
 • Martens D.M.: Inclusive Evaluation: Implication of Transformative Theory for Evaluation. "American Journal of Evaluation"” 1999, Vol. 20, No. 1
 • Matusiak K.B.: Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny. W: Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie. Red. K.B. Matusiak, A. Bąkowski. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008
 • Maylor H.: Project Management. PITMAN Publishing, London 1996
 • Mazur K.: Przekształcenia obszarów miejskich. W: Uwarunkowania rozwoju małych miast. Red. K. Heffner, T. Marszał. Z. 226. Biuletyn KPZK PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Meier A., Rudwick E.: Along The Color Line. University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1976
 • Mendoza G.A., Maccon P.: Guidlance for Applaying Multicriteria Analysis to the Assessment of Criteria and Indicators. Centre for International Forestry Research, London 1999
 • Miller R., Lessard D.R.: The Strategic Management of Large Engineering Projects. Shaping Institutions, Risks and Governance. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 2000
 • Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Red. K. Gasidło, J. Gorgoń. Program UNDP, UNCHS (Habitat) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem aglomeracji katowickiej. Katowice 1999
 • Monitoring & Evaluation. Some Tools, Methods & Approaches. The World Bank, Washington D.C., 2004
 • Morris P.W.G., Pinto J.K.: The Wiley Guide to Project, Program & Portfolio Management. John Wiley & Sons, New Jersey 2007
 • Mumford L.: The City in History. Harcourt, Brace & World, New York 1961
 • Munda G.: A Theoretical Inquiry on the Axiomatic Consistency of Distribution Weights Used in Cost-benefit Analysis. In: Cost-benefit Analysis. Environmental and Ecological Perspectives. Ed. K. Puttaswamaiah. Transaction Publishers, New Brunswick London 2000
 • Niebieska księga. Infrastruktura drogowa. Jaspers, kwiecień 2008
 • Niebieska księga. Transport lotniczy. Jaspers, maj 2008
 • Niemczyk A.: Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2007
 • Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast. Red. A. Billert. Wydawnictwo Collegium Polonicum, Słubice 2001
 • O’Sullivan R.G., O’Sullivan J.M.: Evaluation Voices: Promoting Evaluation from within Programs Through Collaboration. „Evaluation and Program Planning” 1998, Vol. 21
 • Obwieszczenie Ministra Œśrodowiska z dn. 20 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze œśrodowiska na rok 2008 (M.P. z 2007 r. nr 68)
 • Olejniczak K.: Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne"” 2003, nr 2(12)
 • Osborne D„ Geabler T.: Rządzić inaczej. Media Rodzina, Poznań 2005
 • Osofsky G.: Harlem: No Place Like Home. "Time Magazine"” 1964, Vol. 84, No. 5
 • Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii. Red. K.B. Matusiak. PARP, Poznań-Warszawa 2005
 • Our Common Future. United Nations Commission on Environment and Development. United Nations, New York 1987. In: Sustainable Development and The Energy Industries. Ed. N. Steen. The Royal Institute of International Affairs. Earthscan Publication, London 1994
 • Owen J.M., Rogers P.: Program Evaluation: Forms and Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage 1999
 • Pacione M.: Urban Geography. A Global Perspective. Routledge, Oxon 2005
 • Parysek J.J.: Duże miasta Europy i ich rola w procesie urbanizacji, rozwoju społeczno-gospodarczego i europejskiej integracji u schyłku XX wieku. "Przegląd Geograficzny", Warszawa 1995, t. LXVII, z. 3-4
 • Parysek J.J.: Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005
 • Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań. 2001
 • Paton M.Q.: Towards Distinguishing Empowernment Evaluation and Placing it in a Langer Context. “Evaluation Practice” 1997, Vol. 18
 • Pawlak Z., Smoleń A.: Zarządzanie finansami spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym z perspektywy rachunkowości finansowej i zarządczej. Wydawnictwo AWF, Warszawa 2007
 • Pearce D., Barbier E.: Blueprint for a Sustainable. Monarch Books, Toronto 2000
 • Pearce D.W.: Cost-benefit Analysis. MacMillan, Bath 1983
 • Pelle D., Bober M., Lis M.: Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy. Instytut Badań Strukturalnych. Warszawa 1998
 • Perkins F.C.: Cost-benefit Analysis. Basic Concepts and Applications. MacMillan. Melbourne 1994
 • Perrin J-C.: Dynamika przemysłowa a rozwój lokalny: bilans w kategoriach œśrodowisk. W: Studia regionalne. Red. L. Wojtasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995
 • Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999
 • Peteraf M.A.: The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource-base View. “Strategic Management Journal” 1993, No. 14 (3)
 • Pieli M.: Rewitalizacja przestrzeni wytworzonej społecznie. W: Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji. Red. M. Kowalewski. Fundacja Twórców Architektury, Poznań 2008
 • Pietrzy k I.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Red. R. Broszkiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997
 • Planowanie strategiczne. Red. A. Klasik. PWE, Warszaw a 1993
 • Polko A.: Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005
 • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001
 • Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Helion, Gliwice 2006
 • Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju. Red. Z. Szymla. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006
 • Prahalad C.K., Hamel G.: The Core Competence of the Corporation. „Harvard Business Review” 1990, Vol. 68(3)
 • Preskill H., Caracelli V.: Current and Developing Conceptions of Use: Evaluation Use TIG Survey Results. "Evaluation Practice"” 1997, Vol. 18 (3)
 • Preskill H., Torres R.T.: Evaluative Inquiry for Learning in Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage 1999
 • Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. Red. Z. Zioło. Komisja Geografii Przemysłowej, PTG, Warszawa 2001
 • Problemy rewitalizacyjne w gospodarce przestrzennej XXI wieku. Red. W. Czarnecki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2006
 • Proctor T.: Twórcze rozwiazywanie problemów. GWS, Gdańsk 2002
 • Project Management Handbook. Ed. D. Look. Gower, Aldershot-Cambridge 1987
 • Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Red. J. Słodczyk, R. Klimek. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006
 • Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych oraz po- wojskowych w ramach ZPORR. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004
 • Pszczołowski T.: A Praxiological Theory of Evaluations. In: Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Eds. W. Gasparski, T. Pszczołowski. PWN, Warszawa 1983
 • Race and the City . Work, Community, and Protest in Cincinnati, 1820-1970. Ed. H.L. Taylor. University of Illinois, Illinois 1993
 • Rączka J.: Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego. Materiały Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i środowiska, Warszawa 2004
 • Raport o stanie miasta Katowice. Urząd Miasta Katowice, styczeń 2005
 • Region w procesie przemian. Aspekt socjologiczny i ekonomiczny. Red. W. Jacher, A. Klasik. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2004
 • Reiss G.: Project Management Demystified. Today’s Tools and Techniques. E&FN SPON, London 1995
 • Rekowski M.: Wprowadzenie do mikroekonomii. Polsoft - Akademia, Poznań 1994
 • Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Red. G. Malina. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań 2008
 • Restrukturyzacja regionów przemysłowych. Red. H. Godlewska-Majkowska. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005, T. XCIV
 • Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach œśląskich. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miast. Red. Z. Ziobrowski. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000
 • Rosenau M.D.: Successful Project Management. A Step by Step Approach with Practical Examples. Von Nostrad Reinhold, New York 1992
 • Rossman G.B., Rallis S.F.: Critical Inquiry and Use as Action. In: The Expending Scope of Evaluation Use, New Direction in Evaluation 88. Eds. V. Caracelli, H. Preskill. Jossey-Bass, San Francisco 2000
 • Rószkiewicz M., Węgrowska E.: Informacja w społeczeństwie XXI wieku. SGH, Warszawa 2005
 • Rozporządzenia Ministra Œśrodowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi
 • Ryan K.E., Johnson T.D.: Democratizing Evaluation: Meanings and Methods from Practice. In: Evaluation as a Democratic Process: Promoting Inclusion, Dialogue and Deliberation. Eds. K.E. Ryan, L. DeStefano. Jossey-Bass, San Francisco 2000
 • Saaty T.L.: The Analitical Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York 1980
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Sanchez R., Heene A., Thomas H.: Towards the Theory and Practice of Competence- Based Competition. In: Dynamics of Competence-Based Competition. Eds. R. Sanchez, A. Heene, H. Thomas. Elsevier Pargamon, Oxford 1996
 • Sanchez R.: Knowledge Management and Organizational Competence. Oxford University Press, Oxford 2003
 • Sanders J.R.: A Vision for Evaluation. „American Journal for Evaluation” 2001, Vol. 22, No. 3
 • Sassane P.G., Schaffer W.A.: Cost-benefit Analysis. A Handbook. Academic Press, New York 1978
 • Schafleld J.: Cost-benefit Analysis in Urban & Regional Planning. Unwin Human, Boston 1989
 • Schmidt T.: Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leader and Teams. John Wiley & Sons, New Jersay 2009
 • Schnoes C.J., Murphy-Berman V., Chambers J.M.: Empowerment Evaluation Applied: Experiences, Analysis, and Recommendations from a Case Study. „American Journal of Evaluation” 2000, Vol. 21, No. 1
 • Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960
 • Schumpter J.: Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. Duncker & Humbold, Berlin 1912
 • Schuyler J.: Risk and Decision Analysis in Project. Project Management Institute, Newtown Square 2001
 • Scrivan M.: Evaluation Thesaurus. Thousand Oaks CA, Sage Publication 1991
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 1 lipca 2004. Dz. U. nr 166, poz. 1743
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 1 lipca 2004. Dz. U. nr 166, poz. 1744
 • Shadish W.R.: Evaluation Theory is Who We Are. „American Journal of Evaluation” 1998, Vol. 19, No. 1
 • Short J.R.: An Introduction to Urban Geography. Routledge & Kegan Paul, London 1984
 • Shulha L.M., Wilson R.J.: Collaborative Mixed Methods Research. In: Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Eds. A. Tashakkori, C. Teddlie. Thousand Oaks, CA: Sage 2003
 • Sidani S., Sechrest L.: Putting Program Theory into Operation. „American Journal of Evaluation” 1999, Vol. 20, No. 2
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów œświatowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Sillince J.: A Theory of Planning. Grower, Brookfield 1986
 • Skalski K.: Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach. Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996
 • Skalski K.: Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji. W: Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna. Red. L. Frąckiewicz. ŒŚląsk, Katowice-Warszawa 2004
 • Skalski K: Rewitalizacja starych dzielnic miejskich. W: Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miast. Red. Z. Ziobrowski. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000
 • Słodczyk J.: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
 • Słupik S.: Rewitalizacja społecznej polityki mieszkaniowej jako czynnik zapobiegający wy kluczeniu społecznemu. W: Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach œśląskich. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Smith L.G.: Impact Assessment & Sustainable Resource Management. Longman, Harlow 1993
 • Smith W.F.: Urban Development. The Process and the Problems. University of California Press, California 1980
 • Sporek T.: Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2007
 • Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. PWE, Warszawa 2006
 • Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 • Stonert H.: Making Use of Science in Actions. W: Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Eds. W. Gasparski, T. Pszczołowski. PWN, Warszawa 1983
 • Strategia rozwoju województwa œśląskiego na lata 2000-2015. Urząd Marszałkowski, Katowice 2000
 • Strategic Decisions. Eds. Papadakis P. Barwise. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts 1998
 • Studia regionalne. Red. L. Wojtasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice. Załącznik nr 2, 3, 4 do Uchwały Nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice, z dn. 31 lipca 2006
 • Sumień T., Furman-Michałowska J., Ufnalewska K., Wąs W.: Odnowa miast europejskich. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989
 • Sustainability Indicators. Report of the Project on Indicators of Sustainable Development. Eds. B. Moldan, S. Billharz. Wiley & Sons, New York 1997
 • Sustainable Development and The Energy Industries. Ed. N. Steen. The Royal Institute of International Affairs. Earthscan Publication, London 1994
 • ŒŚwiątkiewicz W.: Symbole górnośląskiego regionalizmu. W: Region w procesie przemian. Aspekt socjologiczny i ekonomiczny. Red. W. Jacher, A. Klasik. Gnome, Katowice 2004
 • Sztando A.: Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta. "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 9
 • Taylor H.L.: City Building, Public Policy, The Rise of Industrial City, and Black Ghetto- Slum Formation in Cincinnati 1850-1940. In: Race and the City. Work, Community, and Protest in Cincinnati, 1820-1970. Ed. H.L. Taylor. University of Illinois. Illinois 1993
 • Taylor-Powell E., Henert E.: Developing a Logic Model: Teaching and Training Guide. University of Wisconsin, Medison 2008
 • Tertelis M.: Pozyskiwanie funduszy unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe. Rewitalizacja miast: procedury - uchwały - umowy. Wytyczne do wniosku. C.H. Beck. Warszawa 2005
 • The Evaluation of Socio-economic Programmes. Tavistock Institute, London 2003
 • The New Programming period 2000-2006: methodological working papers. Working paper 2. Commission. Directorate General XVI, Brussels 2000
 • The New Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Ex ante Evaluation. Working document 1. European Commission. Directorate-General Regional Policy. Brussels, August 2006
 • Torres R.T., Preskill H.: Evaluation and Organizational Learning: Past, Present, and Future. „American Journal of Evaluation" 2001, Vol. 22, No. 3
 • Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich. Red. T. Parteka. Biuletyn KPZK PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2003
 • United Nations Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations, New York 1987
 • Urabe K., Child J., Kagono T.: Innovation and Management. International Comparisons. De Gruyter, Berlin-New' York 1988
 • Using Theory to Improve Program and Policy Evaluaton. Vol. 290. Eds. H. Chen, P. Rossi. Westport, Greenwood Press, Connecticut 1992
 • Uwarunkowania rozwoju małych miast. Red. K. Heffner, T. Marszał. Biuletyn KPZK PAN, z. 226. PWN, Warszawa 2005
 • Varian H.R.: Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. W.W. Norton & Company, New York, London 2003
 • Vlaendern H. Van: Evaluating Development Progams: Building Joint Activity. Evaluation and Program Planning. „Pergamon” 2001, Vol. 24
 • Voogd H.: Mulitcriteria Evaluation for Urban and Regional Planning. Pion. London 1983
 • Wdowiarz-Bilska M.: Aspekty przestrzenne tworzenia i rozwoju parków technologicznych. W: Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na œwiecie. Red. A. Bąkowski, K.B. Matusiak. PARP, Warszawa 2008
 • Wdowiarz-Bilska M.: Ekologiczne aspekty funkcjonowania parków technologicznych. „Czasopismo Techniczne Ochrony środowiska w Planowaniu Przestrzennym” 2006, z. 4 - A, Kraków 2007
 • Weiss C.: Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies. Upper Saddle River, Prentice Hall, New York 1998
 • Weiss C.: Theory-based Evaluation. Theories for Change for Poverty Reduction Program. In: Evaluation and Poverty. Eds. O. Einstein, R. Piccito. New Brunswick, Transaction Publication, New York 2001
 • Weiss C.H.: Evaluation (2nd ed.). Upper Saddle River, Prentice-Hall, New York 1998
 • Weiss C.H.: Have We Learned Anything New Abort the Use of Evaluation? „American Journal of Evaluation” 1999, Vol. 19, No. 1
 • Wenkel Ch., Defillippi R.: Educating Managers Through Real World Projects. IAP- Information Age Publishing, Greenwich 2005
 • Wernerfeld B.: The Resource-based View of the Firm: Ten Years After. „Strategic Management Journal” 1995, No. 16(3)
 • Westney R.E.: Strategic Project Planner. Marcell Dekker, New York, Basel 2000
 • Westney R.E.: The Strategic Project Planner. A Profit-Driven Project Management. Process for Planning Projects to Meet Business Goals. Project Management Institute - Marcel Dekker, New York 2000
 • Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni. Red. T. Markowski. Z. 210. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2004
 • Wielowariantowa analiza prawno-finansowa dla planowanego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego w Katowicach. Urząd Miasta Katowice, Katowice, listopad 2007
 • Witkowska J.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne. „Ekonomista” 2000, nr 5
 • Wstępne studium wykonalności dla projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Urząd Miasta Katowice, Katowice, marzec 2008
 • Wstępne studium wykonalności Lotniska Cywilnego Katowice Muchowiec w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Urząd Miasta Katowice, Katowice czerwiec 2010
 • Wstępne studium wykonalności Parking podziemny wraz z galerią handlową w ramach Planu Dworcowego w Katowicach. Urząd Miasta Katowice, Katowice, grudzień 2008
 • Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na œświecie. Red. A. Bąkowski, K.B. Matusiak. PARP, Warszawa 2008
 • Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na œświecie. Red. K.B. Matusiak, A. Bąkowski. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008
 • Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictw Naukowe ŒŚląsk, Katowice-Warszawa 2004
 • Wysocki R.K., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektem. Helion, Gliwice 2005
 • Yeong-Hyun, Short J.R.: Cities and Economies, Routledge, Oxon 2008
 • Young T.L.: The Handbook of Project Management. A Practical Guide to Effective Policies and Procedures. Kogan Page, London 1996
 • Zaremba W: Rola samorządów lokalnych w budowie społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006
 • Zarządzanie projektem europejskim. Red. M. Trocki, B. Grucza. PWE, Warszawa 2007
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalny m i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001
 • Zieleniewski J.: The Organization of Human Teams. An Introduction to The Theory of Organization and Management. PWE, Warsaw 1965
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 1 lipca 2004. Dz. U. nr 166, poz. 1745
 • Ziobrowski Z.: Mierniki jakości przestrzeni miejskiej. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie. Agencja Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalne, Warszawa 1992
 • Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji. Red. M. Kowalewski. Fundacja Twórców Architektury, Poznań 2008
 • Zubel H. Jak robią to inni. IBA Emscher Park oraz Saxony-Anhalt. W: Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Górnym ŒŚląsku w dobie restrukturyzacji. Centrum Dziedzictwa Kulturalnego Górnego ŒŚląska, Katowice 2000
 • Zuziak Z.K.: Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne w sferach œśródmiejskich. W: Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni. Red. T. Markowski. Z. 210. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2004
 • Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Red. R. Broszkiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.