PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 16 | 348--357
Tytuł artykułu

Wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie miejskiej Szczecin stanowiącej centrum Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Warianty tytułu
Expediture in Town - Planning in Szczecin - Commune within the Centrum of the Szczecin Metropolitan Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki gospodarki finansowej gminy Szczecin w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Analiza dokumentów odnoszących się do planowania przestrzen­nego we wspomnianej gminie skłania do wniosku, że w latach 2000-2008 planami miejscowymi ob­jęte zostało ok. 20% powierzchni gminy. Wiązać się to powinno z określeniem polityki wydatków gminnych na cele planowania przestrzennego. Najlepsza polityka w tym zakresie stwierdzona jest w la­tach 2004-2008. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the commune - documents about town - planning in the centrum of the Szczecin Metropolitan Area over 2000-2008 leads to the thesis that in Szczecin commune authority are going to make town - plannig for about 20% immobilities in commune. Expeditures in town - planning in urban - rural communes within the centrum of the Szczecin Metropolitan Area are dependent on expeditures in quantity of resolutions about plans in this commune. The best expediture - politic happens to years 2004-2008, when was new finansce - system and new - planning system in polish communes.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, War­szawa 2007.
 • Gaczek W.: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 • Hałaburda D.: Budżet jako instrument polityki finansowej gminy. W: Finansowanie gminnego samo­rządu terytorialnego. Red. D. Hałaburda. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bia­łymstoku, Białystok 2008.
 • Jędzrzejewski L.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Branta, Bydgoszcz- Gdańsk 2007.
 • Karwińska A.: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Na­ukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Nauko­we PWN, Warszawa 2007.
 • Kwaśniak P.: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Małysa-Sulińska K.: Normy kształtujące ład przestrzenny. Oficyna Wolters Kluwer business, Warsza­wa 2008.
 • Miszczuk A., Miszczuk M, Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Niziołek M.: Problemy rozwoju aglomeracji miejskich. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Parysek J.: Współczesne tendencje rozwoju metropolii: aspekty globalne i lokalne. W: Procesy trans­formacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszo­wa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał. Wy­dawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Red. Z. Niewiadomski. Beck, Warszawa 2008.
 • Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2007.
 • Statut Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin stanowiący załącznik do uchwały Rady Mia­sta Szczecin z 16 czerwca 2008 r., nr XXIII/613/08.
 • Studia Regionalne i Lokalne. Wydanie specjalne, t. II, Scholar, Warszawa 2006.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, uchwała Rady Miasta Szczecina nr IX/278/07 z 14 maja 2007 r. (tekst jednolity dostępny w Urzędzie Miasta Szczecina).
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003, DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm.
 • Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A.: Wydatki jednostki samorządu terytorialnego. Ośrodek doradz­twa i doskonalenia kadr, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.