PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 271, t. 2 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 259--269
Tytuł artykułu

Źródła finansowania wybranych przedsięwzięć w zakresie produkcji energii z zasobów odnawialnych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Main Sources of Funding for Production Ventures Energy from Renewable Resources in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza struktury finansowania podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych w dziedzinie produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne. Analizą objęto 12 przedsiębiorców, którzy w latach 2009-2010 złożyli wnioski o środki pomocowe. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że przedsiębiorcy w ponad 64% zamierzają finansować inwestycje właśnie z takich pomocowych środków, z niespełna 24-procentowyn kapitałem własnym, resztę uzupełniając kredytami bankowymi i pożyczkami.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to analyze the structure of financing of development projects in the field of the production of energy using renewable sources. The analysis included 12 entrepreneurs, who applied for financial assistance e.g grant from 2009 to 2010. The conclusions of the analysis suggest that investments in more than 64% are financed by grants, in less than 24% by equity, the rest supplementing with bank credits and loans.(original abstract)
Twórcy
 • METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Analiza techniczna, prawna i ekonomiczna wprowadzenia zielonych certyfikatów jako mechanizmu wspierania odnawialnych źródeł energii zgodnie z wymogami Dyrektywy 2001/77/EC, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa 2004.
 • Burchard-Dziubińska M., Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy nr 5, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Kielce 2002.
 • Dmowski A., Rosłaniec Ł., Odnawialne źródła energii - możliwości i ograniczenia w warunkach polskich, Politechnika Warszawska, Warszawa 2009.
 • Dyrektywa 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.Urz. UE L 140 z 05.06.2009.
 • Dziamski P., Michałowska-Knap M., Regulski P., Wiśniewski G., Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2009.
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii: trendy i wyzwania, "Harvard Business Review Polska", marzec 2009.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Fiedor B., Publiczne wsparcie dla rozwoju energetyki odnawialnej a jej rynkowa efektywność (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej), [w:] Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych dla produkcji energii, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 83, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Górska M.E., Mechanizmy wspierania energetyki odnawialnej a konstytucyjna wolność działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe nr 33, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego, Katowice 2007.
 • Inwestycje w zakłady wytwarzające biogaz i przetwarzające biomasę w latach 2010-2012, Raport BSJP, Warszawa 2009.
 • Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 • Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Pindór T., Preisner L., Techniczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, [w:] Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych dla produkcji energii, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 83, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • Sadowski T., Świderski G., Lewandowski D., Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, Europrimus Consulting, Warszawa 2006.
 • Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Konkurs zamknięty nr 2/PO IiŚ/9.4/2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku, DzU 2000, nr 122, poz. 1336.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, DzU 2006, nr 89, poz. 625.
 • Wiśniewski G., Jaworski Ł. i inni, Rola i znaczenie odnawialnych zasobów energii w zaopatrzeniu kraju w paliwa i energię w perspektywie średnio- i długookresowej, opracowanie EC BREC, Warszawa 2004.
 • www.mg.gov.pl.
 • Wytyczne dla Programu Priorytetowego Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, cz. 1: Dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, NFOŚIGW, Warszawa 2010.
 • Wytyczne dla Programu Priorytetowego Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, cz. 2: Wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, WFOŚiGW, Warszawa 2009.
 • Wytyczne dla Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS, cz. 2: Biogazownie rolnicze, NFOŚiGW, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.