PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 13 | 211--221
Tytuł artykułu

Fundusze unijne a zapotrzebowanie małych firm na rachunkowość

Warianty tytułu
Structural Funds and a Small Enterprises' Demand for an Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mali przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych potrzebują modelu rachunkowości finansowej, uproszczonego stosownie do rozmiarów działalności, spełniającego łącznie wymogi informacyjne funduszy strukturalnych, a także wymogi prawa bilansowego i podatkowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Small enterprises applying for public help from structural funds need the model of financial accounting which is properly simplified accordingly to scale of their activity and which is accordant with a financial and a tax law as well as with structural funds' stipulations(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Drury C.: Rachunek kosztów. PWN, Chapman & Hall, Warszawa 1995.
 • Dobija M.: Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii. Zeszyty teoretyczne rachunkowości, t. 35 (91)
 • . Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2004 r. GUS, Warszawa 2005.
 • Gierusz J.: Plan kont z komentarzem: handel, produkcja, usługi. Gdańsk 2005.
 • Pacioli L.: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Wenecja 1491.
 • Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. PWN, Warszawa 2007.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r. Londyn:International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, pkt. 22-46.
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2006. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Przedsiebiorcy/ przedsiebiorczosc+w+polsce+2006.htm.
 • Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych. Red. E. Jakubczyk-Cały. Difin, Warszawa 2006.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. K. Świderska. Difin, Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. DzU 2003, nr 152, poz. 1475, z późn. zm.
 • Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, www.zporr.gov.pl/Dokumenty/sprawozdania/.
 • Studium wykonalności. Załącznik nr 2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, Nr konkursu: Dz.3.4/ML/3/05 12.12.2005 - 30.12.2005. Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Gospodarki i Infrastruktury, www.wrotamalopolski.pl/root_ZPORR/Wsparcie+przedsiebiorczosci/ Wprowadzenie/20051215.htm
 • Niemczyk R.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2005. Wrocław 2005.
 • Ustawa o rachunkowości, DzU 2002, nr 76 poz. 694 z późn. zm.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173 poz. 1807, z późn. zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54 poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.,
 • Wniosek beneficjenta o płatność (Wzór). Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. (poz. 2206), www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/285B0254-1351- 4DF0-A227-591755702A89/209974/Wniosekoplatnosc1.doc.
 • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Generator wniosków, www.mf.gov.pl/ dokument.php?const=1&id=36294&dzial=409.
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji do "wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR w ramach ZPORR: Harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały* dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR (w PLN), www.zporr.gov.pl/Dokumenty/umowy/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.