PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 125 Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej | 17--27
Tytuł artykułu

Koncepcyjne przesłanki stosowania wartości godziwej w kontekście podejścia bilansowego

Autorzy
Warianty tytułu
Conceptual Premises of Use of Fair Value Under Balance-sheet Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę uzasadnienia zastosowania wartości godziwej do wyceny zasobów w kontekście podejścia bilansowego. Celem pracy jest zatem wskazanie i przedyskutowanie koncepcyjnych przesłanek przemawiających za wykorzystaniem wartości godziwej do wyceny aktywów jednostki gospodarczej.(fragment tekstu)
EN
A use of fair value is one of the most problematic and disputable areas of modern accounting. In the paper there undertook an attempt of justification of the use of fair value in measurement of assets defined in relation to economic benefits. A basis of the analysis was balance-sheet approach and Conceptual Framework of Financial Reporting issued by International Accounting Standards Board. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Andre P., Cazavan-Jeny A., Dick W., Richard C., Walton P.: Fair Value Accounting and the Banking Crisis in 2008: Shooting the Messenger. "Accounting in Europe" 2009, Vol. 6.
 • Barth M.: Fair Value Accounting: Evidence from Investment Securities and the Market Valuation of Banks. "Accounting Review" 1994, Vol. 69, No. 1.
 • Barth M.: Including Estimates of the Future in Today's Financial Statements. "Accounting Horizons" 2006, Vol. 20, No. 3.
 • Frendzel M.: Aktywowanie wewnętrznie wytworzonych zasobów niematerialnych w wartości innych aktywów - zagadnienia dyskusyjne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, nr 190.
 • Frendzel M.: Przedmiot pomiaru wartości dla potrzeb sprawozdawczości finansowej w kontekście podejścia bilansowego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 61 (117). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Frendzel M.: Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Frendzel M.: Stosowana podstawa wyceny a rola rachunkowości w społeczeństwie i gospodarce. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2011, tom I.
 • Gierusz J.: Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 62 (118). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Gmytrasiewicz M.: Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 53 (109). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Gos W.: Bilans. Znaczenie. Koncepcje sporządzania. Formy prezentacji. PWE, Warszawa 2011.
 • Helin A., Szymański K.G.: Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych. FRR w Polsce, Warszawa 2001.
 • Herz R.: Robert H. Herz's Remarks. FEI Conference, New York 2002.
 • Hitz J.M.: The Decision Usefulness of Fair Value Accounting - A Theoretical Perspective. "European Accounting Review" 2007, Vol. 16, No. 2.
 • Hońko S.: Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 2008.
 • International Financial Reporting Standard 13. IASB, London 2011.
 • Jezierska E.: Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle zmian we współczesnej rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 46 (102). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
 • Luty Z.: Wirtualny wymiar informacji finansowej. W: Zagrożenia w działalności gospodarczej. Red. E. Mączyńska, Z. Messner. PTE, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Mazur A.: Wartość godziwa. Potencjał informacyjny. Difin, Warszawa 2011.
 • Messner Z.: Funkcje współczesnej rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 1999, tom 51.
 • Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Red. A. Jaruga. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. RMSR-Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Nowak W.A.: O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • Ronen J.: To Fair Value or Not Fair Value: A Broader Perspective. "Abacus" 2008, Vol. 44, No. 2.
 • Samelak J.: Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Samelak J.: Zasada ostrożności w teorii i praktyce rachunkowości (głos w dyskusji). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 38 (94). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Soto de J.H.: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
 • Świderska G.: Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie. SGPiS, Warszawa 1989.
 • Tweedie D.: Interview with Sir David Tweedie. "Insight" 2007, Q3. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Whittington G.: Fair Value and the IASB/FASB Conceptual Framework Project: An Alternative View. "Abacus" 2008, Vol. 44, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.