PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 271, t. 2 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 336--345
Tytuł artykułu

Czy zamówienia publiczne sprzyjają innowacyjności przedsiębiorstw?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Can Public Procurement Stimulate Innovativeness of Enterprises?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie ze Strategią "Europa 2020" zamówienia publiczne traktowane są jako jedno z narzędzi rynkowych mogących służyć realizacji najważniejszych celów, w tym szczególnie rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Celem pracy jest ocena innowacyjności polskich przedsiębiorstw z perspektywy ich uczestnictwa w zamówieniach publicznych. Analiza przeprowadzona została na podstawie wyników badań ankietowych wśród 685 przedsiębiorstw. Głównym wnioskiem płynącym z badania jest stwierdzenie, że skala zamówień o charakterze innowacyjnym jest ciągle niska. Jednak przedsiębiorstwa biorące udział w zamówieniach publicznych charakteryzują się wyższymi wskaźnikami nakładów na działalność innowacyjną aniżeli te podmioty, które nigdy nie realizowały takich zamówień.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the Strategy "Europe 2020", public procurement is treated as one of market instruments that could be used to accomplish the main aims, especially the development of economy based on knowledge and innovativeness The paper tries to examine the innovativeness of the Polish enterprises from the perspective of participation in the public procurement. The analysis based on survey data coming from investigation was conducted among 685 Polish enterprises. The empirical evidence demonstrates that the scale of public procurement with innovative elements is still low. However, enterprises participating in public procurement are characterized by higher innovativeness rates than the enterprises having never realised public contracts.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Balcerowicz E., Wziątek-Kubiak A., Determinanty innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa 2009.
 • Barańska-Fischer M., Innowacje produktowe jako narzędzie konkurencyjności przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim, [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, red. J. Otto, A. Maciaszczyk, t. I, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Kornecki J., Roszko E., Innowacyjność - istota, uwarunkowania, pomiar, [w:] Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw. Stan obecny i perspektywy, red. W. Starzyńska, J. Wiktorowicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Łuczka T., Lachiewicz S., Stawasz E., Rozwój badań w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w polskich ośrodkach akademickich, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna, Warszawa 2010.
 • Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków 2005.
 • Penc J., Zarządzanie innowacyjne - sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź 2007.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2010 roku (oraz w latach 2000-2009), UZP, Warszawa 2011 (i wcześniejsze).
 • Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Starzyńska W., Wiktorowicz J., Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw. Stan obecny i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Difin, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.