PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 (220) | 7--16
Tytuł artykułu

Is France's Economy a Real Danger for the European Integration?

Autorzy
Warianty tytułu
Czy gospodarka Francji stanowi rzeczywiste zagrożenie dla integracji europejskiej?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
There is a growing concern among politicians, decision-makers and experts about France's poor economic performance and its possible effects on the Franco-German relationship, so far the main driving and accelerating force of the EU. The French economy is today experiencing a contraction on a par with that of 2009, the number of unemployed has risen without interruption for the last more than 20 months, and - against all electoral promises - deindus-trialisation has even gained momentum since the beginning of Hol-lande's presidency. The country has to face major structural problems: low competitiveness, unsustainable welfare system, huge and still increasing public debt, rigid labour market - long-standing weaknesses that the crisis has only revealed and amplified. Being off track for too long, France runs the risk of losing more and more ground against Germany, which may cause important shifts in balance of forces within the European integration. The main aim of my paper is to display and analyse the state of the French economy and set out a detailed account of the first year of the Left in power in order to assess whether the above fears are justified. (original abstract)
Wśród polityków, decydentów i ekspertów coraz bardziej daje się zauważyć rosnące zatroskanie o słabe funkcjonowanie gospodarki Francji i jego ewentualne skutki dla stosunków francusko--niemieckich, jak dotąd głównej siły napędowej i przyśpieszenia rozwoju UE. Gospodarka francuska przeżywa dziś spadek w porównaniu z jej stanem z roku 2009, liczba bezrobotnych rośnie nieprzerwanie przez ostatnie ponad 20 miesięcy, natomiast - wbrew wszystkich obietnicom wyborczym - deindustrializacja nabrała nawet rozpędu od początku prezydentury Hollande'a. Kraj musi stawić czoło poważnym problemom strukturalnym: niskiej konkurencyjności, niezrównoważonemu systemowi opieki społecznej, ogromnemu i wciąż rosnącemu długowi publicznemu, nieelastycznemu rynkowi pracy - długo utrzymującym się słabościom, które kryzys jedynie ujawnił i wzmocnił. Pozostając zbyt długo na uboczu, Francja ryzykuje, że będzie coraz bardziej tracić w stosunku do Niemiec, co może spowodować istotne przesunięcia w równowadze sił w ramach integracji europejskiej. Głównym celem mojego opracowania jest ukazanie i analiza stanu gospodarki francuskiej oraz przedstawienie szczegółowego rachunku pierwszego roku rządów lewicy po to, żeby ocenić, czy powyższe obawy są uzasadnione. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Bibliografia
 • European Commission, Assessment of the 2013 national reform programme and stability programme for France, Commission staff working document - Brussels, 10.4.2013 SWD(2013) 117 final, p. 3.
 • Szu Ping Chan, France risks being left behind by periphery if it does not reform - The Telegraph, 4 June 2013
 • 'The Economist', France and the euro - The time-bomb at the heart of Europe - Why France could become the biggest danger to Europe's single currency, November 17tn, 2012.
 • IMF, France 2012 Article IV Consultation - IMF Country Report No. 12/342, December 2012
 • European Commission: In-depth review for France, Commission staff working document - Brussels, 29.5.201 3 SWD(201 3) 360 final.
 • Ernst & Young, 2013 European attractiveness survey, http://www.ey.com/GL/en/lssues/Business-environment/2013-European-attractiveness-survey-Investment-varies-across-Europe.
 • L. Gallois , C. Lubin, P.E. Thiard, Pacte pour la compétitivité de l'industrie française - gouvernement.fr, 5 novembre 2012 -http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_ de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf p. 9.
 • J. Warner, France says 'non' to globalisation, 'The Daily Telegraph', May 23rd, 2013.
 • ILO, Global Employment Trends for Youth 2013: A generation at risk: A generation at risk - International Labour Office - Geneva: ILO 2013, ISBN 978-92-2-127484-1 - http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/documents/publication/ wcms_212423.pdf
 • Fortes, Export specialization of France and the four other leading countries of the European Union between 1990 and 2009, 'Trésor- Economies', No. 98, February 2012.
 • Eurostat, Government revenue, expenditures and main aggregates - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do? dataset=gov_a_main&lang=en.
 • Europa.eu, Commission takes steps under the Excessive Deficit Procedure, Brussels, 29 May 2013 - http://europa.eu/rapid/ press-release_MEMO-1 3-463 en.htm.
 • Van Renterghem (2013), Au chevet de la marque France (At the bedside of the brand France), "Le Monde" 19-20 May 2013, p. 20-21.
 • C. Matlack, French CEOs: 'Help!' - "Bloomberg Businessweek", November 14, 2012, reporting on the open letter signed by the CEOs of virtually every major French company.
 • France's Gouvernement, Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi (National Pact for Growth, Competitiveness and Employment) - http://www.economie.gouv.fr/ ma-competitivite/pacte-national-croissance-competitivite-emploi.
 • R. Thillaye, François Hollande After One Year - The Silent Reformer or Lost in Reform? - Policy Network, 1 May 2013, p. 11.
 • Y. Moreau, Nos retraites demain: équilibre financier et justice - Rapport au Premier minister, gouvernement.fr, 2013, juin 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.