PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 (220) | 16--25
Tytuł artykułu

Koncepcja krajowej pomocy regionalnej w latach 2014-2020

Warianty tytułu
The Scope and Concept of Regional Aid for 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konieczność unowocześnienia zasad udzielania pomocy publicznej wynika zarówno z nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, strategii "Europa 2020", doświadczeń w realizacji dotychczasowej perspektywy finansowej 2007-2013 oraz interwencji państw członkowskich w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego. Głównym dokumentem stanowiącym podstawę do udzielania pomocy inwestycyjnej na poziomie regionów, jak i często określania dopuszczalności innych rodzajów pomocy są wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W nowych wytycznych Komisja ograniczyła wielkość pomocy, wprowadzając zarówno wyłączenia sektorowe spod obowiązywania tego dokumentu, jak też i ograniczenia podmiotowe. Komisja wprowadziła również system oceny pomocy publicznej, uwzględniając takie kwestie jak: zawodność rynku, zachowanie proporcjonalności środka pomocowego, wpływ na wymianę między państwami członkowskimi oraz konkurencję na rynku wewnętrznym UE. Wydaje się, że Komisja chciała wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy w celu wyeliminowania pomocy publicznej zniekształcającej konkurencję, jednakże państwa członkowskie zmusiły ją do pewnego uelastycznienia zasad wspierania przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
The need to modernise state aid rules results from the new multiannual financial framework 2014-2020, "Europe 2020" strategy, experience in implementation of the current financial perspective 2007-2013 and governmental interventions in Member States in the period of financial and economic crisis. The Regional Aid Guidelines 2014-2020 (RAG) determine the rules concerning investment aid in regions and the rules of admissibility of other types of state aid in the European Union. The European Commission limited the admissibility of state aid in regions: excluded some sectors from the RAG and included selected subjective restrictions in the RAG. The Commission also foresees implementation of the state aid evaluation system which covers issues concerning: market failure, proportionality of state aid, impact on the exchange among Member States and on the competition in the Internal Market. It seems that the Commission wanted to implement more restrictive rules in order to eliminate the state aid which could distort competition; however, Member States forced it to make more flexible principles of supporting entrepreneurs. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
16--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • A.A. Ambroziak, Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach 2007-2013, "Wspólnoty Europejskie", Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, nr 2(171) 2006.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. "Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa", KOM(2012) 209 wersja ostateczna, Bruksela, 8 maja 2012 r.
 • A.A. Ambroziak, State Aid as an Instrument for Reinforcing Competitiveness of Polish Undertakings. Necessity for Retargeting of the Granted Aid?, w ramach projektu: Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market, Research, CASE - Center for Social and Economic Research, funded by the 5th Framework Programme of the European Union, Brussels 2005 [http://www.adamambroziak.eu/text/StateAidCompetitivenessAAAmbroziak_2005-11-25-final.pdf.
 • State Aid Action Plan - Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-2009 - COM (2005) 107 final.
 • A.A. Ambroziak, Strategy for the Re-launching of the EU Internal Market in Response to the Economic Crisis, 2008-2010, "Yearbook of Polish European Studies", Vol. 14/2011, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2011.
 • R. Zenc, Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy, Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2012.
 • Ex-Post Evaluation of the Regional Aid Guidelines 2007-2013, Final Report, European Commission, December 2012.
 • Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 financed by the European Regional Development Fund In Objective 1 and 2 Regions, Synthesis Report, European Union, Cohesion Policy, April 2010, s. 66, 166.
 • D. Mouqué, What are counterfactual impact evaluations teaching us about enterprises and innovation support?, European Commission, Regional Focus, 02/2012, December 2012, s. 10.
 • C. Criscuolo, R. Martin, H.G. Overman, J.Van Reenen, The Causal Effects of an Industrial Policy, "SERC Discussion Paper 98", Spatial Economics Research Centre, January 2012, s. 2, 6-7.
 • M. Hart, N. Driffield, S. Roper, K. Mole, Evaluation of Regional Selective Assistance (RSA) in Scotland 2000-2004, Business and Industry, Scottish Executive Social Research, The Scottish Government, 2008, s. 9, 48.
 • F.-J. Bade, The importance and effectiveness of the funding of large companies by means of commercial investment subsidies, in the Framework of the joint task "Improvement of Regional Eco- nomic Structure" (GRW), Volkswirtschaftslehre, insb. Raumwirt- schaftspolitik, Technische Universität, Dortmund, January 2013, s. 12-13
 • P. Kouassivi, J.C. Bontron, B. Roudier, A.C. Reinstadler, Evaluation du zonage AFR pour la période 2006-2013, Resume de l'évaluation. Delegation interministétrielle à l'Aménagemennt du Territoire et à l'Attractivité Réegionale, Edater, Segesa, Juillet 2011, s. 5 i 9.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Rynek wewnętrzny a pomoc regionalna", INT/653, Bruksela, 21.3.2013, s. 1.12.
 • F.M. Bator, The Anatomy of Market Failure, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 72, No. 8, 1958
 • C. Ch. Wolf, Jr., Markets or governments. Choosing between Imperfect Alternatives, "MIT Press", Cambridge 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.