PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 271, t. 2 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 365--373
Tytuł artykułu

Wykup akcji własnych przez spółki giełdowe jako forma dystrybucji wartości dla akcjonariuszy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Share Repurchase by Publicly Listed Companies as a Form of Value Distribution for Shareholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest analiza uwarunkowań stosowania wykupów akcji własnych przez spółki giełdowe jako formy dystrybucji wartości dla akcjonariuszy. Problem ten jest szczególnie istotny w okresie niekorzystnej koniunktury na rynku kapitałowym. Ogłoszenie wykupu niedoszacowanych akcji własnych przez spółkę powoduje na ogół wzrost cen akcji w długim okresie. Operacje buy-back stanowią również instrument optymalizacji struktury kapitału, kształtowania struktury własnościowej i obrony przed wrogimi przejęciami. Zarówno uwarunkowania realizacji, jak i konsekwencje ekonomiczne są odmienne w przypadku wypłat dywidend gotówkowych oraz wykupu akcji własnych przez spółki giełdowe.(abstrakt oryginalny)
EN
This study aims to analyse the conditions for application of share repurchase by publicly listed companies as a form of value distribution for shareholders. This problem is particularly relevant in a period of adverse situations on the capital market. The announcement of repurchase of undervalued own shares by companies usually causes an increase in share prices in the long-term perspective. Buy-back operations also contribute to the optimisation of the capital structure and development of the ownership structure as well as protection against hostile takeovers. The implementation circumstances and the economic follow-ups are different in the case of cash dividend payments and share repurchase by publicly listed companies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007.
 • Denis D., Stepanyan G., Factors influencing dividens, [w:] Dividends and Dividend Policy, red. H.K. Baker, John Wiley&Sons Inc., Hoboken 2009.
 • Duraj A.N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Grullon G., Michaely G., Dividends, share repurchases and the substitution hypothesis, "The Journal of Finance" 2002, vol. 57, no. 4.
 • Horbaczewska B., Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • Ikenberry D., Lakonishok J., Vermaelen T., Market underreaction to open market share repurchases, "Journal of Financial Economics" 1995, vol. 39, no. 2-3.
 • Kowerski M., Nabycie akcji własnych jako forma wypłaty na rzecz akcjonariuszy, "e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 4.
 • Panfil M., Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
 • Peyer U., Vermaelen T., The nature and persistence of buyback anomalies, "Review of Financial Studies" 2009, vol. 22, no. 4.
 • Pieloch A., Analiza wykupu akcji własnych w publicznych spółkach akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 9, Wydawnictwo AE, Wrocław 2008.
 • Rutkowski A., Czy warto dokonywać wykupu własnych akcji, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 17.
 • Rutkowski A., Decyzje o wykupie akcji własnych, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 10.
 • Słoński T., Zawadzki B., Analiza wpływu wykupu akcji na wartość spółek giełdowych w latach 2005-2010, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Szablewski A., Dywidenda i wykup akcji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 • Szablewski A., Strategie zwrotu gotówki do właścicieli, [w:] Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, red. L. Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Szablewski A., Wykup akcji własnych alternatywą dywidendy pieniężnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 11.
 • Szewc-Rogalska A., Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 • Szyszka A., Zaremba A., Długoterminowe stopy zwrotu po ogłoszeniu skupu akcji własnych, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, DzU 2008, nr 118, poz. 747.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.