PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 20 | 401--418
Tytuł artykułu

Zarządzanie kosztami zadań budżetowych samorządu lokalnego

Warianty tytułu
Cost Management of Local Government Budgetary Tasks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja postulatu optymalizacji i racjonalizacji wydatków dokonywanych ze środków publicznych jest tym trudniejsza, im większy jest stopień agregacji tych wydatków. To spostrzeżenie spowodowało rozwój technik i metod alokacji ograniczonych zasobów publicznych, który kierunek zmierzał do ograniczania arbitralności i woluntaryzmu decyzyjnego oraz eliminowania marnotrawstwa. Przyjęto założenie, że wydatkowanie publiczne musi być poddane nowoczesnym procedurom wynikającym z teorii i praktyki zarządzania. Takie podejście do wydatków publicznych nazwano programowaniem budżetowym, aby odróżnić je od stosowanego powszechnie terminu planowanie budżetowe, które w warstwie operacyjnej przejawia się jako budżet liniowy tworzony w oparciu o metodę przyrostową. Fundamentem programowania budżetowego jest kwantyfikacja i ocena jakościowa zjawisk występujących w procesach budżetowych dla celów ściślejszego powiązania procesu planowania z działaniami zmierzającymi do realizacji zadań publicznych. W tym rozumieniu programowanie budżetowe można traktować jako próbę integracji trzech podstawowych funkcji gospodarki podmiotów sektora publicznego, tj. planowania, programowania i budżetowania, w jeden zwarty system (stąd często używana nazwa tej koncepcji: Planning-Programming-Budgeting). (fragment tekstu)
EN
Properly structured local government budget provides means for achieving goals set for the local administration through considered planning, effective management and control of tasks. In response to calls for improvement of rationality and effectiveness of spending, local governments implement methods, and adopt tools and procedures of the private sector economy by introducing budgeting based on the methodology of the Planning-Programming-Budgeting, known locally under the name of "task budgeting". The proper management of the budgetary cost of the task seems to be the key element of that new budgeting practice. Crucial in this context is implementation of advanced methods of strategic cost management - such as Target Costing to reduce the cost of realization of the tasks with a sufficient degree of meeting the needs of local communities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Blocher E.J., Chen K.H., Cokins G., Lin T.W.: Cost Management: A Strategic Emphasis. McGraw-Hill, Irwin 2005.
 • Brzezin W., Dziewiątkowski A.: Rachunkowość zarządcza a controlling. Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2001.
 • Bucior G.: Pomiar i grupowanie kosztów zadań jednostek samorządu terytorialnego. W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 • Cooper R.: Look out, management accountants. "Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants" 1996, Vol. 74, Issue 5, May, s. 20-26.
 • Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WlG-Press, Warszawa 2001, s. 2.
 • Evans W., Filas J., Piszczek M., Rosenberg P., Stobnicka 1.: Doskonalenie metod budżetowania. Poradnik dla polskich samorządów. ARK, Warszawa 1996.
 • Gierusz J.: Rachunek kosztów produkcji sprzężonej. Aspekty metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Gierusz J.: Koszty i przychody w .świetle nadrzędnych zasad rachunkowości - pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień. Oddk, Gdańsk 2005.
 • Gościniak K., Zackiewicz B.: Zintegrowane i kompleksowe zarządzanie kosztami nowego produktu poprzez rachunek kosztów docelowych. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Red. Wiktor Krawczyk. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Art-Teksf, Kraków 2006.
 • Grizzle G.A.: Performace Measures for Budget Justification: Developing a Selection Strategy. "Public Productivity and Management Review" 1985/9.
 • Horngren Ch.T., Datar S.M., Foster G.: Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Wyd. 11. Prentice Hall, USA 2003.
 • Horngren Ch.T., Datar S.M., Foster G.: Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Wyd. 12. Pearson, Prentice Hall, USA 2006.
 • Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. Oddk, Gdańsk 1997.
 • Kotapski R.: Ko.szty jako przedmiot zarządzania, materiały konferencyjne. W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI w. Uniwersytet Łódzki, Spała 2000.
 • Krajewski M.: System badania produktywności kosztów w przedsiębiorstwie. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 12.
 • Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • Rubik J.: Relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem kosztami i controllingiem kosztów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2003, t. 13(69), s. 214-233.
 • Senge P.H.: Piąta dyscyplina. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Sobańska L: Rachunek kosztów celu (Target Costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 45. Warszawa 1998, s. 78-89.
 • Sojak S., Jóźwiak H.: Rachunek kosztów docelowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Strategiczne zarządzanie kosztami. Red. E. Nowak. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Szołno-Koguc J., Budżet zadaniowy ~ wprowadzenie. "Rachunkowość Budżetowa" 1999/8, s. 19.
 • Wildavsky A.: Budgeting A Comparative Theory of Budgetary Processes. Transaction Publishers, New Brunswick 1986.
 • Winiarska K.: Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. (CCXXX1X) 165. Szczecin 1994.
 • Wnuk T.: Zarządzanie kosztami: budżetowanie i kontrola. INFOR, Warszawa 2002.
 • Yoshikawa T., Innes J., Mitchell J., Tanaka M.: Contemporary Cost Management. Chapman&Hall, London 1993.
 • Zackiewicz B.: Przegląd technik i narzędzi wspomagających zarządzanie kosztami nowego produktu poprzez rachunek kosztów docelowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Rachunkowość a Controlling" nr 14. Wrocław 2008.
 • Zarządzanie kosztami jakości, logist)'ki, innowacji, ochrony środowiska a rachimkowość fmansowa. Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.