PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 271, t. 2 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 498--508
Tytuł artykułu

Samofinansowanie produkcji rolniczej a poziom aktywności inwestycyjnej towarowych gospodarstw rolnych - analiza porównawcza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Self-Financing of Agricultural Production vs. the Level Of Commercial Farms' Investment Activity - Comparative Analysis of the Situation in Poland on the Basis of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza związków pomiędzy strukturą źródeł finansowania towarowych gospodarstw rolnych w Polsce a ich aktywnością inwestycyjną oraz ukazanie badanych zależności na tle Unii Europejskiej. Badania przeprowadzono na podstawie danych publikowanych w ramach FADN (Farm Accountancy Data Network - System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych gospodarstw rolnych). W artykule dokonano analizy wartości inwestycji brutto, stopy inwestycji gospodarstw rolnych, a także struktury finansowania gospodarstw rolnych z uwzględnieniem typu rolniczego oraz wielkości ekonomicznej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych towarowych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2009.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the relationships between the structure of farm financing in Poland and their investment activity and to present the results of research on the background of the European Union. The study was based on data published within the FADN (Farm Accountancy Data Network - the collection and use of farm accountancy data). This article analyzes the gross investment value, the rate of investment holdings and the financial structure of farms by type of farming and economic size. The analysis was based on the farms' data in the European Union in the years 2004-2009.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG). Miejsce publikacji: OJ L 220 17.08.1985 p. 1.
 • Gałecka A., Finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych z województwa lubelskiego, [w:] Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka, red. M. Godlewska, P. Szczepankowski, VizjaPress&IT, Warszawa 2010.
 • Gołębiewska B., Inwestycje i źródła ich finansowania w gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Naukowe SERIA, tom XII, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
 • Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 • Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, cz. I: Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010.
 • Jóźwiak W., Kagan A., Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 95, z. 1, 2008.
 • Kata R., Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 8 (XXIII), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Kata R., Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych, [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Latruffe L., The impact of credit market imperfections on farm investment in Poland, "Post-Communist Economies" 2005, vol. 17, no. 3.
 • Marcysiak A., Marcysiak A., Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych, [w:] Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tom 9 (XXIX), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Mądra M., Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 1, 2009.
 • Mikołajczyk J., Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle Polskiego FADN, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 3, 2009.
 • Stefko O., Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, no. 2(8).
 • Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r. z późn. zm., DzU 2001, nr 3, poz. 20.
 • Zhixiong D., Credit demand of rural enterprise and loan supply in China, Report on data processing results of two surveys, "The Chinese Economy" 2004, vol. 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.