PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 3 | 27--36
Tytuł artykułu

Patologie systemu motywacyjnego - przyczyny i skutki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pathology of Motivation System - Reasons and Consequences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest zdefiniowanie dysfunkcji procesu motywacyjnego oraz przedstawienie towarzyszącym temu zagadnieniu przyczynom i skutkom. Patologie systemu motywacyjnego w dzisiejszych czasach są dosyć często występującym zjawiskiem w polskich firmach. Towarzyszy temu coraz częściej niewiedza pracodawców w obszarze motywacji, niekompetencja bezpośrednich przełożonych w dziedzinie zarządzania personelem, jak również postępujący poziom bezrobocia. Pracownicy oceniani są przez pryzmat taniej siły roboczej i tak też są traktowani. Brak motywacji i odpowiedniego sposobu przeciwdziałania przejawom mobbingu czy dyskryminacji w miejscu pracy powoduje u podwładnych zanik poczucia własnej wartości i zaangażowania w wykonywane obowiązki służbowe. Tym samym prowadzić to może do nadmiernego stresu czy tzw. wypalenia zawodowego, niekiedy nawet do śmierci pracownika. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to define the dysfunction of the motivational process and the presentation accompanying this issue causes and effects. Pathologies of the incentive system in this day and age are quite a frequently occurring phenomenon in Polish companies. This is accompanied by increasing ignorance of employers in the area of motivation, incompetence immediate superiors in the field of personnel management, as well as advancing the level of unemployment. Employees are evaluated through the prism of cheap labour and so they are treated. Lack of motivation and appropriate way to combat forms of harassment or discrimination in the workplace causes subordinates loss of self-esteem and commitment to duties performed. Thus, this could lead to excessive stress or so burnout, and sometimes even the death of the employee. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
27--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poczta Polska S.A.
Bibliografia
 • 1. Blanchard K., Jednominutowy menedżer. Najpopularniejsza na świecie metoda zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2011.
 • 2. Boruta I., Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 8 (2003)
 • 3. Kłos B., Mobbing, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2002.
 • 4. Marciniak M., Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - zasady przeciwdziałania, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 5. Monks C.P., I. Coyne, Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 6. Sęk H., Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 7. Sidor-Rządkowska M., Antymotywacja, czyli najpowszechniejsze błędy w motywowaniu pracowników, "Personel" 1999, nr 6.
 • 8. Starostka E., Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy i konsekwencje dla funkcjonowania społecznego jednostki, http://psychologia.net.pl/artykul.php?level=245 (17.05.2013 r.).
 • 9. Kodeks pracy
 • 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • 11. Słownik wyrazów obcych PWN, Jan Tokarski, 2002.
 • 12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja (11.05.2013 r.).
 • 13. http://www.eduprace.pl (07.07.2013 r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.