PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 276 Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw | 162--172
Tytuł artykułu

Odnowa ewolucyjna i rewolucyjna: przegląd zagadnień w kontekście kierunków dalszych badań

Warianty tytułu
Revolutionary and Evolutionary Approach to Corporate Renewal: Literature Review and Future Research Directions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest synteza pojawiających się w literaturze przedmiotu zagadnień związanych z problematyką wyboru pomiędzy ewolucyjnym a rewolucyjnym podejściem do odnowy przedsiębiorstwa. Przedstawiono argumenty przemawiające za i przeciw każdemu z nich. W końcowej części artykułu zaproponowano stworzenie modelu, który wskazywałby na pożądaną drogę podejścia do odnowy przedsiębiorstwa, wraz ze wskazaniem potencjalnych czynników mogących mieć istotny wpływ na podjęcie optymalnej w danych okolicznościach decyzji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of presented article is to synthesize themes concerning a choice between evolutionary and revolutionary approach to corporate renewal. There are arguments in favour and against both approaches. The creation of the decision model was proposed by the author, with potential elements that might be included in such a model.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Amburgey T.L., Kelly D., Barnett W.P., Resetting the Clock: The Dynamics of Organizational Change and Failure, Academy of Management Best Paper Proceedings, 1990.
 • Bate P., Strategies for Cultural Change, Butterworth-Heinemann, Oxford 1994.
 • Beatty R., Ulrich D., Re-energizing the mature organization, "Organizational Dynamics", Summer 1991, vol. 20, issue 1.
 • Beinhocker E.D., Robust adaptive strategies, "Sloan Management Review" Spring 1999, vol. 40, no. 3.
 • Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Kontrolingowe metody wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych przedsiębiorstwa, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Bratnicki M., Jedna logika kryzysu i dwa oblicza efektywności w świetle zrównoważonego rozwoju organizacji, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 4.
 • Czarnecki M., Bariery rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw: przegląd poruszanych w literaturze zagadnień w kontekście kierunków dalszych badań, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 219, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011b.
 • Czarnecki M., Efektywność antycypacyjnego zarządzania w kontekście zapobiegania kryzysom wzrostu, [w:] Studia ekonomiczne regionu łódzkiego: Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, red. F. Sitkiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Drukarnia i Wydawnictwo Piktor s.c., Łódź 2012.
 • Czarnecki M., Kryzys gospodarczy impulsem do przełomu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, red. K. Kawerska, Zeszyt Naukowy 98, Wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010.
 • Czarnecki M., Wzrost za wszelką cenę? Dylematy strategiczne na przykładzie studium przypadku, [w:] Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w praktyce 7, red. B. Olszewska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 164, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011a.
 • Davidsson P., Achtenhagen L., Naldi L., Research on Small Firm Growth: A Review, European Institute of Small Business, 2005.
 • de Wit B., Meyer B., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Eisenhardt K.M., Brown S. L., The art of continuous change: Linking complexity theory and time paced Evolution in relentlessly shifting organizations, "Administrative Science Quarterly" , March 1997, vol. 42, no. 1.
 • Farjoun M., Beyond dualism: stability and change as a duality, "Academy of Management Review" 2010, vol. 35, no. 2.
 • Floyd S.W., Lane P.J., Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal, "Academy of Management Review" 2000, no. 1.
 • Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", July - August 1972.
 • Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", May - June 1988.
 • Greve H., The effect of core change on performance: Inertia and regression toward the mean, "Administrative Science Quarterly" 1999, no. 44(3).
 • Imai M., Kaizen: The Key do Japan's Competitive Success, McGrow Hill, New York 1986.
 • Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Kategoryzacja zjawisk kryzysowych organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Krupski R., Metody badania elastyczności przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Reframing in organizational renewal processes, [w:] Management Sciences: Transformation and Dynamics in Management Concepts and Case Corporate Renewal, red. G. Bełz, J. Skalik, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No. 148, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2010.
 • Lichtarski J., Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 • Mellahi K., Wilkinson A., Organizational failure: A critique of recent research and a proposed integrative framework, "International Journal of Management Reviews" 2004, vol. 5/6.
 • Meschi P.X., Cremer E., Competence building and corporate renewal, "Business Strategy Review", Summer 1999, vol. 10, issue 2.
 • Miller D., Friesen H., A longitudinal study of the corporate life cycle, "Management Science" 1984, 30(10).
 • Moreno A.M., Casillas J.C., High-growth enterprises (Gazelles): An conceptual framework, Paper presented at the International Conference of the European Academy of Management (EURAM), Stockholm, Sweden, May 2000.
 • Nonaka I., Toward Middle-Up-Down Management: Accelerating Information Creation, "Sloan Management Review", Spring 1988, vol. 29, no. 3.
 • Osbert-Pociecha G., Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania do osiągania strategicznej elastyczności organizacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Shimizu K., Hitt M., Strategic flexibility: Organizational preparedness to reverse ineffective strategic decisions, "Academy of Management Executive" 2004, vol. 18, no. 4.
 • Simons R., How new top managers use control systems as levers of strategic renewal, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15.
 • Skalik J., Kluczowe obszary odnowy strategicznej przedsiębiorstwa, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Skalik J., Sukces w zarządzaniu zagrożonymi organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/1, Gdańsk 2009.
 • Superat J., Zarządzanie strategiczne: pojęcia i koncepcje, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.
 • Tushman M.L., Newman W.H., Romanelli E., Convergence and upheaval: Managing the unsteady pace of organizational evolution, "California Management Review" Fall 1986, vol. XXIX, no. 1.
 • Walter D., Tobias A., Hasan H., Self-organization, evolutionary and revolutionary change in organizations, "Strategic Change" 2005, vol. 14, issue 7.
 • Wawrzynek Ł., Badanie ciągłości możliwości wystąpienia kryzysu w organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Wierzbic A., Bełz G., Key areas of corporate renewal of Polish enterprises during crisis of growth, [w:] Management Sciences: Transformation and Dynamics in Management Concepts and Case Corporate Renewal, red. G. Bełz, J. Skalik, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No. 148, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2010.
 • Zelek A., Kryzys przedsiębiorstwa - punkt zwrotny w strategii rozwoju, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1054, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.