PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 67 Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne | 63--83
Tytuł artykułu

Przejęcie majątku upadłego przez wierzycieli w drodze układu. Skutki materialnoprawne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creditor's Acquisition of Bankrupt's Assets under Insolvency Agreement - Legal Consequences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przede wszystkim wypada zauważyć, że w obecnym stanie prawnym układ może zostać przyjęty bez zgody, a nawet przy sprzeciwie upadłego, co zbliża układ do "władczego aktu wierzycieli. Okoliczność ta wyklucza zatem umowny charakter układu, a tym samym element porozumienia upadłego z wierzycielami, co do zmiany przedmiotu świadczenia. Poza tym dłużnik de facto nie spełnia świadczenia, gdyż nabycie składników stanowiących majątek upadłego przechodzi na wierzycieli z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Natomiast autor w pełni podziela pogląd, że przejęcie majątku nie stanowi odnowienia, przy czym pogląd taki był powszechnie przyjmowany przez przedstawicieli doktryny międzywojennej. Konsekwencją powyższych rozważań jest przyjęcie, że układ przewidujący przejęcie majątku upadłego przez wierzyciela i stanowi - pod względem charakteru prawnego - kategorię autonomiczną dla prawa upadłościowego i naprawczego. (fragment tekstu)
EN
Bankruptcy and Rehabilitation law act having repealed regulation introduced by two orders dating back to 1934, has altered many legal institutions, particularly an insolvency agreement (insolvency plan) concluded between a bankrupt and his creditors. Contrary to the former law the insolvency agreement ceased to be a homogeneous institution. Currently, it is possible to differentiate between a reorganization agreement (reorganization plan), which characteristics are identical when compared with the previously obligatory regulations and a liquidation agreement (liquidation plan) which aims to maximize the sum received by the creditors through the liquidation of the whole bankrupt's assets. Acquisition of the bankrupt's assets is one way by which such a liquidation can be exercised by creditors. In this article an author has presented an issue connected with the legal status of such acquisition, as well as the issues comprising the legal consequences which occur when creditors decide to acquire, under insolvency agreement clauses, the bankrupt's assets, especially when these assets form a business enterprise. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • J. Nowacki. Z. Tobor: Wstęp do prawoznawstwa: skrypt jest przeznaczony dla studentów J roku prawa. Wyd. II. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1988. s. 227.
 • M. Allerhand: Prawo układowe. Komentarz, Orzecznictwo. Studio Sto, Bielsko- Biała 1999, s. 75
 • A. Witosz: Układ i jego zmiana w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu W: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. Red. A. Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, s. 150
 • M. Allerhand: Prawo upadłościowe. Komentarz, Orzecznictwo. Wydawnictwo STU, Bielsko-Biała 1999, s. 710
 • J. Korzonek: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. T. II. Vega. Bydgoszcz 1992, s. 141
 • K. Piasecki: Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. OW Branta, Bydgoszcz-Warszawa 1999, s. 300
 • Z. Świeboda: Komentarz do prawa upadłościowego i prawa postępowaniu układowym. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996, s. 188
 • F. Zedler: Prawo upadłościowe i układowe. Wyd. II. Dom Organizatora, Toruń 1999, s. 261.
 • M. Koenner: Likwidacja upadłościowa. Zakamycze, Kraków 2006, s. 6.
 • A. Jakubecki, F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Zakamycze, Kraków 2003. s. 688
 • S. Gurgul: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 6. CH. Beck, Warszawa 2005, s. 776
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Red. A. Witosz. Wyd. I. LexisNexis, Warszawa 2007. s. 349
 • A Witosz: Aukcja i przetarg jako tryb spieniężenia masy upadłości. W: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar. Zakamycze, Kraków 2005. s. 1461 i n.
 • D. Czajka: Prawo upadłościowe. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Warszawa 2004, s. 223.
 • Z. Świeboda: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 3. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 348.
 • B. F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze - zarys wykładu. Wolters Kluwer. Warszawa 2004. s. 154
 • L. Gil: Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania cywilnego. "Monitor Prawniczy" 2007, nr 21
 • R. Adamus: Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym. W: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. Tom 2. Red. A Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 62.
 • A. Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2003, nr 11, s. 2
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Red. D. Zienkiewicz. Wyd. I. CH. Beck, Warszawa 2004. s. 500.
 • P. Janda: Zaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępowania upadłościowego. "Państwo i Prawo" 2005, nr 10. s. 68.
 • A. Tomanek: Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu a stosunku pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 11, s. 26.
 • A. Jarocha, I. Pietrzyk: Zaspokojenie wierzycieli przez przejęcie majątku upadłego. "Prawo Spółek" 2006, nr 5, s. 35.
 • Prawo cywilne - część ogólna. Red. M. Safian. System Prawa Prywatnego. T. 1. CH. Beck, Warszawa 2007, s. 766-767
 • A. Witosz: Spółka w upadłości układowej. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 89.
 • R. Adamus: Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym. W: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. T. 2. Red. A. Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 70.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. T. I. Red. E. Gniewek. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 191
 • S. Dmowski. S. Rudnicki: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. LexisNexis, Warszawa 2006, 5. 224
 • J. Widło: Rozporządzanie przedsiębiorstwem. Zakamycze. Kraków 2002, s. 235 i n.
 • Kodeks cywilny z komentarzem. Red. J. Winiarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989, s. 534
 • S. Sołtysiński, A Szajkowski, A Szwaja: Kodeks handlowy Komentarz. C.H. Beck - Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1994, s. 36-38
 • R. T. Stroiński: Zdolność aportowa przedsiębiorstwa. "Przegląd Prawa Handlowego" 1997, nr 11, s. 30
 • M. Poźniak-Niedzielska: Zbycie przedsiębiorstwa w świetle zmian w kodeksie cywilnym. "Państwo i Prawo" 1991, nr 6, s. 42
 • A. Kondracka, J. Bieluk: Przekształcenie spółki cywilnej z ograniczoną odpowiedzialnością. "Prawo Spółek" 2000. nr 10, s. 11-12.
 • A. Wolter: Prawo cywilne: zarys części ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 266.
 • D. Strzępek: Przedsiębiorstwo jako przedmiot wkładu w spółkach kapitałowych. "Radca Prawny" 1995, nr 4.
 • T. Komosa, J. Tropaczyńska: Charakter prawny przedsiębiorstwa. "Przegląd Prawa Handlowego" 1996, nr 8
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.