PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 115--125
Tytuł artykułu

Wspomaganie informacyjne samorządu terytorialnego - refleksje statystyczne

Warianty tytułu
Informational Helping for Territorial Self-Government - Statistical Reflections
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawą sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jest m.in. posiadanie odpowiedniego zasobu informacji. Jednostki podsystemu obserwacyjnego (w tym służby statystyki publicznej) dostrzegają stan i zmiany zachodzące w skali jednostki terytorialnej, rejestrując je w różnych formach. W efekcie tych obserwacji powstaje zbiór informacji o stanie tej jednostki i jej poszczególnych elementów, wspomagający podejmowanie przez władze samorządowe decyzji. Znaczenie informacji w procesach decyzyjnych organów samorządu terytorialnego wyraźnie wzrasta. Staje się to także swoistego rodzaju wyzwaniem dla statystyki publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The base of efficient functioning of every organization, including a unit of territorial self-government, is among others, possession of suitable stock of information. The units of observation subsystem (including services of public statistics) notice state and changes happening in the scale of territorial unit registering them in different forms. As an effect of these observations, a set of information about state of unit and its individual elements is formed. It helps in taking a decision by self-government authorities. The meaning of information in decision processes of organs of territorial self-government grows distinctly. It also becomes a kind of challenge for public statistics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--125
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  • Obrębalski M., Bank Danych Lokalnych a potrzeby informacyjne samorządu terytorialnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997.
  • Obrębalski M., Potrzeby informacyjne samorządu terytorialnego - wyzwanie dla statystyki publicznej, [w:] Statystyka w badaniach społecznych, red. S. Ostasiewicz, J. Paradysz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1142, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  • Obrębalski M., Problemy informacyjne i metodyczne ocen stanu gmin, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 9.
  • Obrębalski M., Rola statystyki publicznej w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym, [w:] Rola sektora publicznego w procesach wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 767, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  • Obrębalski M., Statystyka publiczna jako źródło wspierania decyzyjnego władz lokalnych, [w:] Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej, red. R. Krupski, E. Tyszkiewicz, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 1996.
  • Obrębalski M., Strahl D., Potrzeby informacyjne biznesu w świetle badań ankietowych, [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  • Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2003.
  • Quality in the European statistical system - the way forward, European Communities - Eurostat, Luxembourg 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.