PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 6 | 69--87
Tytuł artykułu

Ewolucja gospodarki w kierunku społeczeństwa informacyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Evolution of the Economy Towards Information Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej scharakteryzowano pięć faz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zwracając w szczególności uwagę na koncepcję gospodarki opartej na wiedzy, w której główną rolę odgrywa nauka. Druga część artykułu została poświęcona definicji społeczeństwa informacyjnego. Omówiono tutaj kilka znanych definicji, nie mniej trudno jest podjąć w tym miejscu polemikę, która z nich najlepiej oddaje analizowane zjawisko, ponieważ ujmują one je w określonym kontekście ekonomiczno-społecznym. Ponadto scharakteryzowano tutaj usługi dla obywateli świadczone w ramach nowych systemów informatycznych. W kolejnej, trzeciej części skupiono się na istocie społeczeństwa informacyjnego, zwracając w szczególności uwagę na jego związki z techniką teleinformatyczną, wzrostem gospodarczym i rozwojem społecznym. Omówiono tutaj formy działalności świadczone w ramach usług elektronicznych, dokonano analizy wykorzystania usług internetowych przez ludność świata oraz korzystanie z IC T i usług internetowych w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano również strukturę usług dla obywateli i przedsiębiorstw świadczonych w ramach platformy e-administracji. W końcowej części autor ukazuje wpływ systemów informatycznych na kształtowanie nowych stanowisk pracy, jakościowo zróżnicowanych pod względem ich treści, co ma wpływ na nowe elementy systemu pracy. Artykuł zamyka zakończenie, w którym dokonano podsumowania omówionych wcześniej zagadnień. (abstrakt oryginalny)
EN
Abstract: This article consists of four parts. The first chapter describes five phases of information society development, with an emphasis on the concept of a knowledge-based economy with the key role of science. The second part of the article is devoted to the definition of an information society and presents several well-known definitions; however, at this point it is difficult to determine which of them best describes the analysed phenomenon since each presents it within a specific economic and social context. In addition, the services rendered to citizens by means of new IT systems are described here. The next - third - part focuses on the essence of an information society, paying particular attention to its connections with Information and Communications Technology (IC T), economic growth and social development. It describes various forms of services provided in an electronic form, and analyses the use of Internet services by the global population and the use of IC T and Internet services in the European Union. Also, the analysis includes the structure of services available to citizens and enterprises on e-administration platforms. In the final part of the study the author presents the impact of IT systems on the shaping of new forms of employment and jobs, differentiated qualitatively in terms of content. The article closes with some final comments, in which the above mentioned issues are summarised. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
69--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Arendt, Ł., Kryńska, E., Kukulak-Dolata, I., 2011, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu, Priorytety strategiczne, w: Arendt, Ł. (red.), Zagadnienia teoretyczne, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a rynek pracy, IPiSS, Warszawa, s. 21.
 • Auleytner, J., 2011, Polityka społeczne w Polsce i w świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Batusz, D" 2012, Zawód przyszłości, Personel i Zarządzanie, nr 6/167, Warszawa, s. 44 -46.
 • Chudzicka, E., 2011, Czas pracy, teoria i praktyka, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków.
 • Dyrektywa 77/388/EWG.
 • Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information society statistics/pl [dostęp: 22.10.2013].
 • Goban-Klas, T., 1996, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Warszawa.
 • Goban-Klas, T., 1999, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa.
 • Górska, E., Hartman, A., Reszka, T., Sadowska-Słązak, M., 2008, Edukacja ergonomiczna, Wielodostępowy system kształcenia w zakresie ergonomii, w: Charytonowicz, J., Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008 roku, Wrocław, s. 261-268.
 • Górska, E., Lewandowski, J., 2010, Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Grotkowska, G., 2012, Czy Polska importuje bezrobocie?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Grzybowski, A., Malinowski, Ł., 2012, Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego - usługi elektroniczne, przepływ informacji, zagrożenia, w: Olszewski, J. (red.), Ergonomiczne i ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 53-63.
 • Internet światowy, statystyki, file:///D:/foldery/Profesor/MATERIA% C5%81Y_ 2012/INNE/ U%C5%BCytkownicy_%C5%9Awiat.htm [dostęp: 26.10.2013].
 • Jastrzębowski, J., 1995, Między tradycją a codziennością - mity, kanony, hierarchie, w: Kultura popularna-literatura-książka-rynek, Forum Czytelnicze II, Warszawa.
 • Kalupa, Ł" Pucher, J" 2006, Społeczeństwo informacyjne w Wielkopolsce, w: Krzeiwński, Z. (red.), Raport z realizacji drugiej edycja badań poziomu zaawansowania regionalnego społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji projektu UNDERSTAND, Poznań, s. 14-37.
 • Kolegowicz, K., Kulisa, B., Nehring, A., 2004, Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Lubacz, J., 1999, Kilka uwag- informacji - wprowadzających. W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa.
 • Minkowski, A., Motek, P., Perdał, P. 2009, Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych, Wydawnictwo M-Druk, Poznań.
 • Mirosłw, Smoder, A., 2011, Społeczeństwo informacyjne i wykluczenie cyfrowe w dokumentach Polski i Unii Unii Europejskiej, w: Sobocka-Szczepa (red.), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu. Wyniki badań, IPiPS, seria Studia i Monografie, Warszawa, s. 24-49.
 • Młodzka-Stybel, A., 2005, Rola informacji w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego, CIOP, PIB, Warszawa.
 • Młynarczyk, M., Nowak, D., 2010, Ergonomia pracowni komputerowych na przykładzie Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiui, w: Janiga, J., Frejman, D. (red.), Ergonomia w edukacji, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. J.B. Solfy w Żarach, Żary, s. 32-39.
 • Olszewski, J, Lis, K., Szczubełek, M., 2004, Ergonomiczne kryteria użyteczności oprogramowania komputerowego, w: Charytonowicz, J. (red), Zastosowanie Ergonomii, nr 1-2 (53-54), Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu - Komisja Ergonomii, Oddział we Wrocławiu - Komisja Ergonomii, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Centrum Zastosowań Ergonomii, Poznań-Wrocław-Zielona Góra.
 • Polak-Sopińska, A., Wiśniewski, Z., Bąk, M., Ergonomia stron internetowych banków na przykładzie www.ipko.pl, w: Charytonowicz, J. (red.), Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2010 roku, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, Oddział we Wrocławiu, Wrocław, s. 23-43.
 • Przybyszewski, R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Rogali, H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Smiodowski, M., Werner, K., 2008, Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg.
 • Świtalski, P., Switalska, E., 2011, Wdrażanie oprogramowania wspierającego obieg informacji w przedsiębiorstwie, w: Rymaniak, J., Niedzielski, P. (red.), Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 45-54.
 • Tomczonek, Z., 2011, Otwarcie gospodarki polskiej dla kapitału zagranicznego w latach 1990- 2009, w: Tomczonek, Z., Prystrom, J. (red.), Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Waściński, 2003, Wpływ Internetu na kreatywność menedżera, w: Płoszyński. Z., Patryna, A. (red.), Komputer - współczesne narzędzie pracy nauczyciela, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk, s. 43-51.
 • Wieczorek, S., Żukowski, P, 2009, Organizacja bezpiecznej pracy, Tarbonus, Kraków.
 • Wyrwicka, M.K., 2011, Sieci gospodarcze Wielkopolski, w: Wyrwicka, M.K., Sieci gospodarcze Wielkopolski - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 13-28.
 • Wiśniewski, Z., Polak-Sopińska, A., Lacewicz-Bartoszewska, J., 2010, Ergonomiczne zmiany interfejsów użytkownika dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, w: Charytonowicz, J., Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2010 roku, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, Oddział we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-16.
 • Zagórowska, A., Rauziński, R., 2011, Rynek pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim 1960-2025, w: Kwiatkowski, E., Kucharski, L. (red.), Wzrost gospodarczy - rynek pracy - polityka państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 127-149.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.