PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 9 | 10--20
Tytuł artykułu

Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w warunkach kryzysu ekonomicznego

Warianty tytułu
Macrologistics as a Factor in the Development of World Economy in Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule postawiono tezę, że makrologistyka stanowi istotny czynnik wpływający na tempo i dynamikę wzrostu gospodarczego, na poprawę konkurencyjności gospodarek narodowych, a więc może być także traktowana jako czynnik ułatwiający wychodzenie z kryzysów ekonomicznych. Dla potwierdzenia tezy wskazano na: zależności występujące pomiędzy gospodarką a logistyką oraz wyniki badań Banku Światowego dotyczące wydajności logistycznej, które jednoznacznie wskazują, że kraje bardziej wydajne logistycznie mają wyższy poziom wzrostu gospodarczego, stają się bardziej konkurencyjne i w szybszym tempie zwiększają poziom inwestycji. W opracowaniu podjęto także próbę umiejscowienia/uplasowania, ukazania i wyjaśnienia roli makrologistyki jako czynnika wspomagającego wzrost gospodarczy przez pryzmat wybranych teorii i koncepcji ekonomicznych. (fragment tekstu)
EN
This article proposes that macrologistics is an important factor affecting the rate and dynamics of economic growth, as well as improvement of competitiveness of national economies, and therefore can also be considered as a factor facilitating recovery from economic crisis. To confirm this hypothesis, the article points to the interdependence between economy and logistics and research results of the World Bank concerning logistic effectiveness. The results clearly show that countries that are logistically more efficient have higher levels of economic growth, they become more competitive and increase the level of investment more quickly. In this study the author also attempts to locate, show and clarify the role of macrologistics as a factor supporting economic growth through the prism of selected economic theories and concepts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
10--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • W. Rydzkowski, Aktualne tendencje w logistyce europejskiej, Logistyka 1999, nr l, s. 36.
 • S. Krzyżaniak, Logistyka w gospodarce narodowej, Logistyka 1997, nr 4, s. 14.
 • A. Skowrońska, Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2011, nr l, s. 2-9.
 • L. Ojala, D. Andeson, T. Naula, Logistics Value Chain, Memedovic Global Production Networks, UNIDO 2008, s. 26.
 • D. Andeson, T. Naula, Logistics Value Chain, Memedovic Global Production Networks, UNIDO 2012, s. 13.
 • A. Skowrońska, Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • A. Skowrońska, Logistics Centres as Examples of Logistic Projects In the Context of Sustainable Development, w: J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Logistic Project Management, Research Papers Wrocław University of Economics No 11, Publishing House of the University of Economics, Wrocław 2008, s. 176-189.
 • A. Skowrońska, Technologie logistyczne jako przykład technologii środowiskowych na drodze do zrównoważenia rozwoju, Logistyka 2008, nr l, s. 85-90.
 • A. Skowrońska, Makrologistyka a heterodoksyjne teorie i koncepcje ekonomiczne, Optimum. Studia Ekonomiczne 2012, nr l, s. 3-28.
 • P. Krugman, Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 170.
 • P. Aghion, P. Howitt, Endogenous Growth Theory, The MIT Cambridge, Hass 1998, s. 324.
 • A. Skowrońska, Makrologistyka a ortodoksyjne teorie I koncepcje ekonomiczne, Optimum. Studia Ekonomiczne 2011, nr 3, s. 88 - 113.
 • S. Czaja, Blaski i cienie Nagrody Nobla, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław 2002, s. 160.
 • A. Skowrońska, Krótkie czy długie łańcuchy dostaw, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2006, nr 9, s. 25-27.
 • L.I. Nakamura, Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative Destruction, Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review 2000, No. 1-2, s. 12-15.
 • A. Glapiński. Schumpeterowska wizja nauki ekonomii i jej rozwoju. Studia i Prace Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 • A. Glapiński. Schumpeterowska wizja nauki ekonomii i jej rozwoju. Studia i Prace Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 • A. Skowrońska, Rola logistyki w równoważeniu rozwoju podstawą budowania nowego wzorca kwalifikacji logistycznych, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2010, nr 1, s. 9-12.
 • A. Skowrońska, Czego oczekują przedsiębiorstwa od kandydatów na menedżera ds. logistyki, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2000, nr 12, s. 288-291.
 • A. Skowrońska, Koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego, Logistyka 2007, nr 4, s. 37-41.
 • R. Janikowski, Zrównoważony rozwój lokalny - teoria i praktyka, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2006, s. 52.
 • A. Skowrońska, Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2007, nr l, s. 15-18.
 • P. Blaik, Światowe megatrendy i przejaw)' rozwoju usług logistycznych w Europie Zachodniej, w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, red. E. Goiembska, M. Szuster, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 7-18.
 • JJ. Laffont, D. Martimort, The Firm as a Multicontract Organisation, Journal of Economics & Economics Strategy 1997, No. 2, vol. 6, s. 202.
 • E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 12.
 • E. Gołembska, Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej, w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, red. E. Gołembska, M. Szuster, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 20-21.
 • O. Williamson, Instytucje ekonomiczne kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 15.
 • A. A. Alchian, H. Demsetz, Information Costs and Economic Organization, The American Economic Review 1972, No. 5, vol. 62., s. 778.
 • N. Barberis, A. Shleifer, R. Vishny, A Model of Investor Sentiment, Journal of Financial Economics 1998, No. 49 (3), s. 307-343.
 • R.H. Thaler, M. Sendhil, Behavioral Economics, In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Neil Smelser and Paul Bates Editors, Chicago 2001.
 • J.T. Peach, Hamiltonian and Teleological Dynamics a Century After Veblen, Journal of Economic Issues 2003, No. 2, vol., 37.
 • J. H. Street, D.D. James, Institutionalism, Structuralism and Dependency in Latin America, Journal of Economic Issues 1982, No. 3, vol. 16.
 • K. J. Jameson, Has Institutionalism Won the Development Debate?, Journal of Economic Issues 2006, No. 2, vol. 40.
 • A. Skowrońska, Makro-logistyka w teorii globalnych dóbr publicznych, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2011, nr 2, s. 8-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.