PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 7--26
Tytuł artykułu

Dwupoziomowy system polityczny w Europie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Two-tier Political System in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zarysowanie zjawiska dwupoziomowego systemu władzy w Europie, tj. występującego jednocześnie na poziomie europejskim i narodowym. Przykładem najczęściej podejmowanym w literaturze funkcjonowania tego systemu jest zarządzanie politykami publicznymi oraz systemu regulacyjnego w UE. W niniejszym artykule skupiam się na politycznych aspektach funkcjonowanie omawianego systemu. Obejmuje to kwestię legitymizacji władzy w Europie, a także wzajemnych powiązań między decydentami politycznymi na obu poziomach. Analiza dwupoziomowego systemu politycznego w Europie wymaga nie tylko identyfikacji głównych aktorów i instytucji uczestniczących w procesach politycznych. Istotne znaczenie ma wskazywanie na kanały dwustronnych relacji między poziomem europejskim a narodowym. Badania dwupoziomowych przepływów informacji i decyzji umożliwia również obserwowanie wzajemnych relacji władzy w systemie europejskim. Dotyczy to zwłaszcza nieformalnych wpływów i zakulisowych negocjacji, które wskazują na hierarchię znaczenia między poszczególnymi aktorami na scenie europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to outline the phenomenon of two-tier system of governance in Europe, that is the one occurring simultaneously on European and national level. The most common examples of this system are the management of public policies and regulatory regime in the EU. In this article, I focus on the political aspects of the system. This includes the legitimacy of power in Europe, as well as the interaction between policy-makers at both levels. Two-tier analysis of the political system requires not only identification of the key actors and institutions involved in the political process, but it is also important to point to the channels of bilateral relations between the European and the national level. The analysis of the information and decisions flows can demonstrate power relations in the European system. This is especially true in relation to informal influences and "behind the scenes" negotiations which could indicate a hierarchy between the different actors in European politics. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Attina F., Party Fragmentation and Discontinuity in the EU, [w:] Transnational Parties in the EU, D. Bell and C. Lord (red.), Ashgate 1998.
 • Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Börzel T.A., Panke D., Introduction: what is Europeanization?, [w:] European Union Politics, M. Cini, N. Pérez-Solórzano Borragán (red.), Oxford-New York 2010.
 • Coman E.E., Reassessing the Influence of Party Groups on Individual Members of the European Parliament, "West European Politics" 2009, vol. 32, No. 6, s. 1099-1117.
 • Dür A., Mateo G., Bargaining Power and Negotiation Tactics: The Negotiations on the EU's Financial Perspective 2007-13, "Journal of Common Market Studies" 2010, vol. 48, No. 3, s. 557-578.
 • European Integration and Political Conflict, G. Marks, M.R. Steenbergen (red.), Cambridge 2004.
 • Formuszewicz R., Kumoch J., Analiza obsady stanowisk szefów delegatur Unii Europejskiej w przededniu powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Warszawa 2010.
 • Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 • Grosse T.G., Europa na rozdrożu, Warszawa 2008.
 • Grosse T.G., Koncepcja state capacity i jej odniesienie do współczesnej praktyki politycznej, "Studia Polityczne" 2007, nr 20, s. 35-62.
 • Grosse T.G., Kryzys wspólnej waluty: konsekwencje polityczne dla integracji europejskiej, [w:] Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, A. Kukliński, J. Woźniak (red.), "Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju" 2011, t. IV, s. 71-94.
 • Grosse T.G., Stracona szansa wzmocnienia systemu? O czynnikach osłabiających polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja, jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej, R. Bartłomiejskiego, D. Kowalewskiej, R. Podgórzańskiej (red.), Szczecin 2011, s. 30-47.
 • Grosse T.G., W objęciach Europeizacji, Warszawa 2012.
 • Grosse T.G., Zmiany współczesnej demokracji: systemowy kryzys, czy szansa na jego przezwyciężenie?, "Przegląd Europejski" 2011, nr 2 (23), s. 64-86.
 • Han J.H., Analysing Roll-Calls in the European Parliament: A Bayesian Approach, "European Union Politics" 2007, nr 8(4), s. 479-507.
 • Helbling M., Hoeglinger D., Wüest B., How political parties frame European integration, "European Journal of Political Research" 2010, vol. 49, s. 496-521.
 • Hix S., Hoyland B., The Political System of the European Union, Basingstoke 2011.
 • Hix S., Kreppel A., Noury A., The Party System in the EP: Collusive or Competitive?, "Journal of Common Market Studies" 2003, vol. 41, No. 2, s. 309-331.
 • Hooghe L., The European Commission and the Integration of Europe. Images of Governance, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • Hsueh R., China's Regulatory State. A New Strategy for Globalization, Ithaca 2011.
 • Jabko N., Playing the Market. A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005, Ithaca - London 2006.
 • Jacobsohn G.J., Constitutional Identity, Cambridge 2010.
 • James S., Adapting to Brussels: Europeanization of the core executive and the 'strategic projection' model, "Journal of European Public Policy" 2010, vol. 17, No. 62, s. 818-835.
 • Jansen T., The European People's Party: origins and development, Basingstoke: Macmillan 1998.
 • Jensen Ch.B., Spoon J.J., Thinking locally, acting supranationally: Niche party behaviour in the European Parliament, "European Journal of Political Research" 2010, vol. 49, s. 174-201.
 • Jolly S.K., The Europhile fringe? Regionalist party support for European integration, "European Union Politics" 2007, vol. 8, No. 1, s. 109-130.
 • Kosowska-Gąstoł B., Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim VI kadencji (2004-2009) oraz udział w nich polskich delegacji narodowych, [w:] Polscy Eurodeputowani 2004-2009. Uwarunkowania działania i ocena skuteczności, K. Szczerski (red.), Kraków 2010.
 • Ladrech R., Europeanization and National Politics, Basingstoke 2010.
 • Lewandowski J.: Byłem na krawędzi, www.euractiv.pl, opublikowano 21.10.2011, (12.12.2011).
 • Lord Ch.J., The aggregating function of political partie in EU decision-making, "Living Reviews in European Governance" 2010, vol. 5, No. 3, [w:] http://europeangovernance.livingreviews.org.
 • Medick V., Merkel Forges Anti-Hollande Alliance in Europe, "Der Spiegel", 05.03.2012, http://www.spiegel.de/, (24.03.2012).
 • Menon A., Member States and International Institution: Institutionalizing Intergovernmentalism in the European Union, "Comparative European Politics" 2003, vol. 1, No. 2, s. 171-201.
 • Niemcy to hegemon mimo woli, rozmowa z J.V. Vannahme, szefem projektu instytucji europejskich w Fundacji Bertelsmanna, "Rzeczpospolita" 11.05.2012.
 • Noury A.G., Roland G., More power to the European Parliament?, "Economic Policy" 2002, vol. 17, No. 35, s. 280-319.
 • Olsen J.P., The many faces of Europeanization, "Journal of Common Market Studies" 2002, vol. 40, No. 5, s. 921-952.
 • Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, J. Ćwiek-Karpowicz, P. Kaźmierkiewicz, M. Pucyk (red.), Warszawa 2007.
 • Rant V., The 2007-13 Financial Perspective: Domination of National Interests, "Journal of Common Market Studies" 2010, vol. 48, No. 2, s. 347-372.
 • Schmidt V.A., Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford-New York 2006.
 • Schmitt H., Thomassen J., The EU Party System after Eastern Enlargement, "Journal of European Integration" 2009, vol. 31, No. 5, s. 569-587.
 • Staniszkis J., Kto rządzi światem? Kto rządzi Polską?, "Rzeczy Wspólne" nr 9 (3/2012), s. 84-93.
 • Strange S., The retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge 1996.
 • Szczerbiak A., Bil M., When in Doubt, (Re-)Turn to Domestic Politics? The (Non-)Impact of the EU on Party Politics in Poland, [w:] Party Politics in Central and Eastern Europe. Does EU Membership Matter?, T. Haughton (red.), London-New York 2011.
 • Szczerski K., "Prezydencja wyborcza" - stracona szansa?, http://ik.org.pl. (marzec 2011), 29.01.2012.
 • Teperoglou E., Tsatsanis E., A New Divide? The Impact of Globalisation on National Party System, "West European Politics" 2011, vol. 34, No. 6, s. 1207-1228.
 • Vachudovam M.A., Tempered by the EU? Political parties and party systems before and after accession, "Journal of European Public Policy" 2008, vol. 15, No. 6, s. 861-879.
 • Volkery C., A Vote of No Confidence in Europe, "Der Spiegel", 20.04.2012, http://www.spiegel.de/, (24.04.2012).
 • Whitefield S., Rohrschneider R., The Europeanization of Political Parties in Central and Eastern Europe? The Impact of EU Entry on Issue Stances, Salience and Programmatic Coherence, [w:] Party Politics in Central and Eastern Europe. Does EU Membership Matter?, T. Haughton (red.), London-New York 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.