PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 19 | 439--452
Tytuł artykułu

Porównawcza analiza wskaźników, czyli komparystyka finansowa

Warianty tytułu
Financial Ratios Analysis Alias Financial Comparistic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza finansowa przedsiębiorstwa jako ocena wyników działalności przedsiębiorstwa, jego stanu finansowego oraz ocena kadry zarządzającej jest zawsze oceną retrospektywną i nie może pretendować do zastępowania innych dziedzin zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie terminu komparystyka finansowa poza rezygnacją z panującego wielosłowia powinno także ułatwić odcięcie się od tradycyjnych ujęć (starego paradygmatu). Tradycyjne wskaźniki nie spełniają warunku porównywalności analizowanych wielkości. Krytyka dotyczy oceny płynności na podstawie apriorycznie ustalanych wartości wskaźników (normatywnych, wzorcowych, itp.), braku merytorycznego związku wskaźników płynności z płynnością finansową a także liczenia średnich wielkości zasobów na podstawie danych z jednego lub dwóch dni. Przedstawione propozycje nowych wskaźników oraz zmian w sposobie liczenia średniej powinny służyć pobudzeniu dyskusji na te ważne tematy i sprzyjać tworzeniu zrębów nowego paradygmatu.(fragment tekstu)
EN
Financial analysis of the company as an efficiency appraisal, financial position and management quality measure is always retrospective and cannot be treated as a substitute to other financial management tools. The introduction of the term financial comparistic, besides the abandonment of multiterminology, should facilitate traditional views (old paradigm) rejection. Traditional ratios do not fulfill the comparability requirement. Criticism concerns the liquidity appraisal based on the a priori settled ratios values (normative, standard etc.), the lack of dependence between liquidity and liquidity ratios as well as average value of resources calculation based on the data for one or two days. The proposed new ratios and changes in average calculation should be an incentive for discussion and eventually a new paradigm creation.(original abstracts)
Twórcy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Bibliografia
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 • Damodaran A., Corporate Finance. Theory & Practice, 2nd Ed., Wiley J & Sons Inc., New York, Chickster, Weinheim, Bristane, Singapore, Toronto, 2001.
 • Helfert E. A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Flejterski S., Metodologia finansów. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.
 • Gajdka J., Walińska E, Zarządzanie Finansowe. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych a sterowanie płynnością i wypłacalnością, (www.e-rachunkowosc.pl/artykulphp?view=909-41k)
 • Hawawini G., Viallet C, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 • Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 • Kęciek K., Opel idzie na dno, "Przegląd", nr 9, 8 marca 2009.
 • Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie działającym w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
 • Kopczyńska L, Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej [w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pr. zb. pod red. Walczaka M., Difin, Warszawa 2004.
 • Machała R, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004.
 • Pomykalska B, Pomykalski R, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Sierpińska M. Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 • Walczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pr. zb. pod red. M.Walczaka, Difin Warszawa 2004.
 • Weiss. S., Między nami. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005.
 • Włoszczowski B., Analiza wskaźników finansowych w gospodarce nieustabilizowanej. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 698 Organizacja i Zarządzanie z 25 Łódź 1994.
 • Włoszczowski B., Dyskusyjne problemy interpretacji wskaźników finansowych [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pr. zb. pod red. Krawczyka W. Kraków - Zakopane 2007.
 • Włoszczowski B. O wskaźnikach płynności finansowej [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pr. zb. pod red. Krawczyka W. Kraków - Zakopane 2006.
 • Włoszczowski B., Pietrzak T., Krytyka wartości optymalnych wskaźników płynności. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 900, Organizacja i Zarządzanie z 37 Łódź 2002.
 • Zarzecki D, Wskaźniki finansowe i ich użyteczność w zarządzaniu [w:]Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych teoria i praktyka. Cz. V, pr. zb pod red. Krawczyka. W., Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.