PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 1 | 67--81
Tytuł artykułu

Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocniania pracowników - aspekt etyczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
From the Humanization and the Structuralization of the Work to Empowerment - Ethical Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poddano analizie główne szkoły nurtu humanistycznego w teorii organizacji i zarządzania. Motywem przewodnim analizy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy dorobek nurtu humanistycznego służy człowiekowi i pomaga w jego rozwoju, czy przeciwnie - ma charakter instrumentalny - służy jedynie podwyższeniu efektywności człowieka jako pracownika? Odkrycie głębszych źródeł aktywności jest kluczowe dla pełniejszego zrozumienia upełnomocniania (empowerment), rozwijanego w koncepcji przywództwa personalistycznego i służebnego. (fragment tekstu)
EN
The article analyses the main humanistic models in the theory of management. Seeking the answer to a question is an aim of analysis research: whether achievements of the humanistic current do the man good and help them with their development, or whether, on the contrary - have instrumental character and serve only increasing the effectiveness of the man as the employee? Discovering deeper sources of the activity is crucial for fuller understanding the empowerment, which is developed in servant leadership. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
67--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Z. Kowalewski, Wspomaganie rozwoju osobniczego przez pracę, "Humanizm Pracy" 1968, nr 2, s. 24.
 • J. Kulpińska, Praca w badaniach społecznych,[w:] Człowiek - praca - postęp społeczny, PWE, Warszawa 1984, s. 205.
 • S. Kowalewska, Humanizacja pracy, IW ZRZZ, Warszawa 1971, s. 4.
 • B. Bombała, Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, "Prakseologia" 2002, nr 142.
 • M. Makowiec, Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy, "Zeszyty Naukowe" 2008 nr 8, tom 1, s. 251-265.
 • K.M. Bartol, D.C. Martin, Management, McGRAW-HILL, INC., New York 1991, s. 54-55.
 • J. Auleytner, Humanistyczny model polityki personalnej w zakładzie pracy, IW Związków Zawodowych, Warszawa 1981, s. 65.
 • Teoria organizacji i zarządzania, (red.) J. Kurnal, 1979, PWE, Warszawa, s. 21-22.
 • J.A.C. Brown, Społeczna psychologia przemysłu, KiW, Warszawa 1962, s. 133-169.
 • M. Dobrzyński, Organizacyjne zachowanie pracownika, PWE, Warszawa 1973, s. 20-21.
 • A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990, s. 72-92.
 • W. Stelmach, Jeszcze raz, ale inaczej, o teorii Maslowa, "Master of Business Administration" 2008, nr 4 (93), s. 3-6.
 • D. Boeri, Nowa organizacja pracy fizycznej, KiW, Warszawa 1983, s. 25.
 • F.J. Herzberg, Humanizacja pracy a wzrost produktywności, "Organizacja i kierownictwo" 1982, nr 4.
 • J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 360.
 • T. Pszczołowski, Organizacja od dołu i od góry, PWE, Warszawa 1987, s. 335.
 • J. Staniszkis, Patologie struktur organizacyjnych, Ossolineum, Wrocław 1972.
 • Bariery sprawności organizacji, W. Kieżun (red.), PWE, Warszawa 1978.
 • W.G. Bennis, Rozwój organizacji i losy biurokracji, [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 • D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej, Media Rodzina of Poznań Inc. Poznań 1992.
 • J.K. Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, PWE, Warszawa 1973, s. 219.
 • Teoria organizacji i zarządzania, J. Kurnal (red.), PWE, Warszawa 1979, s. 210 i n.
 • Sekret japońskiego sukcesu, E. Kostowska-Watanabe (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 • L. Karczewski, Wybrane aspekty wewnętrznego PR w firnach japońskich, "Prakseologia" 2008, nr 148.
 • Z. Janowska, Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej, PWE, Warszawa 1984, s. 49.
 • S. Rudolf, Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1986, s. 207.
 • D. Boeri, Nowa organizacja pracy fizycznej. Wzbogacanie zadań i grupy autonomiczne, Warszawa 1983.
 • S. Borkowska, Grupowe i zespołowe formy wynagrodzeń, PWE, Warszawa 1987.
 • S. Kosiński, Socjologia ogólna, PWN, Warszawa 1987, s. 136-146.
 • B. Bombała, Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
 • K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009, s. 57.
 • M. Czajkowska, Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 150 -152.
 • C. Sikorski, Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 14-16.
 • R. T. Craig, Communication theory as a field, "Communication Theory" 1999, Vol. 9, Issue 2, Page 133).
 • C.S. Rogers, Freedom to learn for the 80s, Charles E. Merrill, 1983, Columbus, OH, s. 104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.