PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 11--20
Tytuł artykułu

Bilansowe aspekty ewidencji księgowej odsetek za zwłokę w samorządowym organie podatkowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Balance Issues of Accounting Records of Interests for Late Payment in a Local Tax Authority
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zasad naliczania odsetek podatkowych w praktyce samorządowych organów podatkowych oraz zasad ich ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę opisową, metodę analizy aktów prawnych, jak również metodę analizy i porównania literatury przedmiotu. Wynik - spełniony został cel artykułu, jak również wskazano wnioski końcowe w zakresie zmiany obowiązujących przepisów prawa, która ma zapewnić jednolitość ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym odsetek podatkowych. Oryginalność/Wartość - artykuł poprzez analizę dostępnej literatury przedmiotu i stawianych pytań przez autora oraz próby udzielenia jednoznacznych odpowiedzi posiada wysoką wartość poznawczą dotyczącą problematyki odsetek podatkowych w samorządowym organie podatkowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of the article is to present regulations concerning calculating interests for late payment in local tax authorities and rules of registering accounting records and presenting them in bookkeeping. Design/Methodology/Approach - descriptive method was used for the purpose of the article along with enactment analysis method and method of analysis and comparison of literature on the subject. Findings - the objective of the article was fulfilled as well as the final conclusion was drawn on the change of binding provisions of law which is to ensure the uniformity of records and their presentation in bookkeeping of interests. Originality/Value - the article is of high research purposes on the issue of interests in a local tax authority due to analysis of available literature, questions posed by the author and an attempt to give unequivocal answers. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Cellary M. (2012), Sprawozdania finansowe za 2012 r. w jednostkach finansów publicznych, Beck, Warszawa.
 • Maciejewska I., Wojtczak M. (2012), Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. (2013), "Finanse Publiczne" nr 2.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2012, poz. 121.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, DzU nr 165, poz. 1373, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 208, poz. 1375.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2013, poz. 289.
 • Rup W. (2012a), Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej, ODDK, Gdańsk.
 • Rup W. (2012b), Sprawozdanie finansowe za 2012 rok, ODDK, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 • Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 września 2012 r., RIO-II-600/24/2012, opubl. BIP RIO Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.