PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 276 Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw | 89--101
Tytuł artykułu

Odporność organizacji na kryzys

Warianty tytułu
Organization's Immunity to Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest rozważaniom nad pojęciem i istotą odporności organizacji. Podjęto w nim próbę zdefiniowania pojęcia odporności organizacji, w szczególności na tle definicji tego terminu w odniesieniu do organizmów żywych, przedmiotów nieożywionych oraz podmiotów i systemów społecznych. Przez analogię do naturalnego systemu immunologicznego wyróżniono i scharakteryzowano elementy konstytuujące odporność organizacji: odporność nieswoistą oraz odporność swoistą. Wskazano konieczność podejmowania i kierunki dalszych badań w dyskutowanym obszarze badawczym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the concept and the essence of organization's immunity. In particular, in the context of the definition of immunity (resistance) in relation to living organisms, inanimate objects and social systems there was an attempt to define the term of organization's immunity. By analogy with the natural immune system the elements that constitute the organization's immunity (nonspecific and specific immunity) were distinguished and characterized. The article points out the need to take further research in the discussed field and shows necessary.directions of the survey.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Istota i ewolucja zarządzania kryzysowego, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. nauk. J. Skalik, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 25-32.
 • Bishop T.J.F., Hydoski F.E., Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji, Wydawnictwo Studio Emka, Łodź 2009.
 • Elgert K.D., Immunology: Understanding the Immune System, Wiley, New York 1996.
 • Encyklopedia powszechna PWN, wyd. II, PWN, Warszawa 1985.
 • Heiens R.A., Kroll M., Wright P., Macro-economic risk factors in industrial market: Are élite firm less susceptible?, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2001, vol. 16, no. 4, s. 246-257.
 • http://www.pikw.pl/jak-zwiekszyc-odpornosc-organizacji-na-naduzycia-korupcje-sabotaz-i-inne-destrukcyjne- zachowania-pracownikow,art_76_83.html.
 • Kegan R., Lahey L.L., Odporność na zmiany. Jak uwolnić potencjał tkwiący w Tobie i Twoim miejscu pracy, Harvard Business Press, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
 • Knight R.F., Pretty D.J., The Impact of Catastrophes on Shareholder Value, A Research Report Sponsored by Sedgwick Group, Templeton College, University of Oxford, http://www.asse.org/professionalaffairs- new/bosc/docs/Catastrophesandshareholdervalue.pdf, 13.09.2012.
 • Kopaliński W., Słownik przypomnień, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992.
 • Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., O istocie zjawisk kryzysowych organizacji, [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. nauk. J. Skalik, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania AE, Wrocław 2003, s. 17-23.
 • Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., The evaluation of the methods of organizational crisis prediction, [w:] Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi. 8. medzinarodna vedecka konferencia, Zilina, 17-18 jun 2003. [C. 1]. Fakulta specialneho inzinierstva Zilinskej univerzity, Zilina [2003b]. s. 250-257.
 • Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., The evaluation of methods of detection of organizational crisis situations, [w:] Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi. 9. medzinarodna vedecka konferencia, Zilina, 23-24 jun 2004. [C. 1]. Zilinska univerzita, Zilina 2004, s. 319-325.
 • Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Przezwyciężanie kryzysów w polskich przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, 56, nr 2, s. 22-29.
 • Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Ways and methods of detecting and dealing with crisis situations in an organisation, [w:] Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi. 4. vedecka konferencia s miedzinarodnou ucast'ou, [Zilina], 19. a 20. maj 1999. Fak. spec. inz. Zilinskej univ., Zilina [1999]. s. 155-161.
 • Lau H.Y.K., Wong V.W.K, An immunity approach to strategic behavioral control, "Engineering Applications of Artificial Intelligence" 2007, 20, s. 289-306.
 • Lisowski A., Strzałka J., Egzamin kwalifikacyjny dla elektryków w pytaniach i odpowiedziach, Zeszyt 3: Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa, COSiW SEP, Warszawa 2006.
 • Lydyard P.M., Whelan A., Fanger M.W., Immunologia. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Słownik języka polskiego i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http://www.slownik- online.pl/kopalinski/, 12.09.2012.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1979.
 • Świtalska A., Sztuczne systemy immunologiczne - zastosowanie w optymalizacji kombinatorycznej, http://www.ipipan.waw.pl/~stw/ais/ks/, 12.09.2012.
 • Whitepaper ISO 22301. Societal security. Business continuity management systems, http://www.pecb. org/iso22301/iso22301_whitepaper.pdf, 12.09.2012.
 • Wielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=23539&id_znaczenia= 2603659&l=18&ind=0, 12.09.2012.
 • Wyciślak S., System odporności przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 1 (123), s. 121-132.
 • Zabłocka-Kluczka A., Ogólna procedura wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych organizacji, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. nauk. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 140-148.
 • Zabłocka-Kluczka A., Ograniczenia i użyteczność metod predykcji bankructwa organizacji, Naukovi Praci Kirovograds'kogo Nacional'nogo Technicnogo Universitetu. Ekonomicni Nauki. 2005, vyp. 7, c. 2, s. 85-91.
 • Zabłocka-Kluczka A., Wykrywanie i przezwyciężanie zjawisk kryzysowych organizacji. Raporty Inst. Organ. PWroc. 2002 Ser. PRE nr 57, rozprawa doktorska (12.12.2002), Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław. Promotor: dr hab. Zygmunt Kral.
 • Zawada B., An Update on TC 223 and ISO 22301 (April 4, 2012), http://www.drj.com/articles/online- exclusive/an-update-on-tc-223-and-iso-22301-april-4-2012.html, 12.09.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.