PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 907 | 19--32
Tytuł artykułu

Analiza struktury portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych

Warianty tytułu
An Analysis of the Portfolio Structure of Open Pension Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utworzenie systemu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) było konsekwencją wprowadzonej w 1999 r. w Polsce reformy emerytalnej. Od tego czasu OFE ze względu na wielkość kontrolowanych aktywów stały się jednym z najważniejszych uczestników polskiego rynku finansowego. Celem opracowania jest analiza struktury zagregowanego portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem zarówno instrumentów dłużnych, jak i udziałowych. Scharakteryzowano również uwarunkowania prawne, które mają wpływ na politykę inwestycyjną funduszy emerytalnych. W ramach analizy portfela instrumentów o charakterze udziałowym przebadano spółki, w których otwarte fundusze emerytalne zaangażowały najwięcej środków w wartościach bezwzględnych. Następnie przedmiotem badań były spółki, w których OFE posiadają największe udziały w akcjonariacie. W wypadku tych spółek uzyskane wyniki sugerują, że fundusze emerytalne najwięcej środków angażują w przedsiębiorstwa o średniej wielkości, niemniej jednak niezbędne są dalsze badania uwzględniające oprócz kapitalizacji również inne kryteria. (abstrakt oryginalny)
EN
The system of open pension funds (OFE) is a consequence of the pension re-organisation that took place in 1999 in Poland. Since then, thanks to the size of assets under management, OFEs have become one of the most important players on the Polish financial market. The aim of this analysis is to examine aggregated portfolio structure in terms of both debt instruments and shares. The study also comprises a description of legal restrictions regarding investment policy. Two approaches have been implemented for the shares of an aggregated portfolio. One involves an analysis focused on stocks in which OFEs invested the highest absolute amount. The other approach focused on stocks in which OFEs had obtained the highest shareholder stake. Our results suggest that, in terms of relative stake of shareholders, OFEs invest the most in medium-size companies. However, further studies must take into account more factors in order to provide a more comprehensive view of the issue. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biuletyn kwartalny. Rynek OFE 4/2010 [2011], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Biuletyn roczny. Rynek OFE 2010 [2011], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Bujak P. i in. [2001], Średniookresowa projekcja działalności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych na regulowanym rynku giełdowym akcji, Raport CASE, nr 43, CASE, Warszawa.
 • Czerwińska T.T. [2004], Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego OFE na tle rozwiązań międzynarodowych, z. 3, KNUiFE, Warszawa.
 • Dybał M. [2008], Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31.03.2008-31.03.2011 [2011], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Jarrett P. [2011], Pension Reforms in Poland and Elsewhere: the View from Paris, CASE Network Studies and Analyses, No 425.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, Dz.U. nr 90, poz. 517.
 • Schwarz A.M. [2011], New Realities of Pension Policy in Central Europe, wystąpienie podczas EBRD Conference on Pensions Systems in Emerging Europe.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. nr 139, poz. 934.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. nr 75, poz. 398.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.