PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 127--138
Tytuł artykułu

Problemy wyceny bilansowej aktywów finansowych według krajowego prawa o rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of Financial Assets Measurement in Financial Statements Prepared in Accordance With Domestic Accounting Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem artykułu jest analiza przepisów krajowego prawa bilansowego w zakresie metod wyceny i jej skutków oraz rozpoznanie odpowiedzi praktyki rachunkowości na niejasności i sprzeczności ujawnione w przepisach. Metodologia badania - przegląd literatury, interpretacje regulacji krajowego prawa bilansowego, przegląd zawartości sprawozdań finansowych. Wynik - wykazane niejasności i sprzeczności w przepisach krajowego prawa bilansowego prowadzą - w dobie harmonizacji, standaryzacji i nacisku na wysoką jakość sprawozdań finansowych - do zwiększenia różnorodności wariantów sporządzania i prezentacji informacji finansowych. Oryginalność/Wartość - artykuł przedstawia znany w praktyce problem, pomijany jednak w literaturze fachowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - to analyse domestic accounting regulations on financial assets measurement and assess regulation consequences in accountants practice. Design/Methodology/Approach - literature review, regulation analysis, financial reports content analysis. Findings - the incoherence of current domestic regulations leads to more discrepancies in financial statements - in the context of harmonisation, standardization and pressure for high quality financial information. Originality/Value - the problem is known in practice but not presented in the domestic literature. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Czajor P. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych: MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Frendzel M. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych: w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 • Gierusz J. (2009), Plan kont z komentarzem: handel, produkcja, usługi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 • Gos W. (2009), Aktywa trwałe, w: Rachunkowość według prawa bilansowego, red. K. Czubakowska Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2010), ABC sprawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa.
 • Hass-Symotiuk M. (2008), Środki pieniężne, rachunki bankowe i krótkoterminowe aktywa finansowe, w: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz dyrektyw UE i MSR/MSSF, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław.
 • Hass-Symotiuk M. (2009), Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe, w: Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Helin A. (2005), Ustawa o rachunkowości: komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • International Accounting Standard 32 Financial Instruments: Presentation (2011). International Accounting Standards Board.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości: KSR, MSSF, podatki: praca zbiorowa (2009), red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Ustawa o rachunkowości: komentarz (2010), red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Kothari S.P., Ramanna K., Skinner D.J. (2010), Implications for GAAP from an analysis of positive research in accounting, "Journal of Accounting and Economics" Vol. 50, issue 2- 3.
 • Michalak M. (2008), Inwestycje, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2008, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Mućko P. (2011), Przesłanki i ograniczenia stosowania wartości godziwej w regulacjach rachunkowości, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, red. J. Gierusz, T. Martyniuk, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 1/1.
 • Naumiuk T. (2012), Wzorcowy plan kont 2012 z komentarzem, Infor Ekspert, Warszawa.
 • Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Rachunkowość finansowa w przykładach: według ustawy o rachunkowości i MSR, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2004, nr 31, poz. 266.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, DzU 2012, poz. 826.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 • Więcław W. (2009), Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe, w: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska i W. Więcław, MAC Consulting / Difin, Warszawa.
 • Żebruń A. (2010), Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.