PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 907 | 109--121
Tytuł artykułu

Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość

Warianty tytułu
Protection for Customers of Distance Financial Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono specyfikę ochrony konsumenta usług finansowych, a w szczególności prywatnoprawne regulacje ochrony usług finansowych świadczonych na odległość. W wypadku umów finansowych zawieranych na odległość ustawodawca przewiduje prawo do odstąpienia od nich w ciągu 10 dni, jeśli przedsiębiorca wypełnił obowiązki informacyjne. W przypadku gdy ich nie wypełnił, realizacja obowiązku informacyjnego przez przedsiębiorcę została zabezpieczona przez uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy w każdym czasie bez ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy (tzw. szczególne prawo do odstąpienia) na mocy art. 16d ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dalej: u.o.k.p.n.). Prawo odstąpienia powoduje powstanie stanu niepewności podobnego do tego, jaki jest następstwem dodania warunku lub terminu. W sytuacji gdy umowa ta w chwili odstąpienia była już wykonana w całości lub choćby częściowo, istnieje konieczność rozliczenia się stron. Dlatego specyfika niektórych umów o usługi finansowe i umów wskazanych w art. 16c § 7 pkt 2 u.o.k.p.n. oraz względy bezpieczeństwa obrotu przemawiają za niedopuszczalnością skorzystania z tzw. szczególnego prawa odstąpienia. W pozostałych przypadkach skorzystanie przez konsumenta z tzw. szczególnego prawa do odstąpienia od umowy na mocy art. 16d u.o.k.p.n. będzie podlegało ocenie na gruncie art. 5 k.c. (abstrakt oryginalny)
EN
The article seeks to elucidate the particulars of consumer protection law, especially private law regulations, including the protection of consumers with respect to distance contracts signed for financial services. In the case of financial contracts concluded at a distance, the legislature provides for the consumer the right to withdrawal within 10 days, when the entrepreneur has completed the information requirements. If the entrepreneur fails to fulfil his or her obligation to provide information, the consumer is protected by the right to cancel the contract at any time pursuant to Article 16d u.o.k.p.n., at no cost to the entrepreneur (the so-called special right of withdrawal). The right of withdrawal results in a state of uncertainty similar to that which results from adding a condition or term to a contract. Given that, the specificity of certain contracts for financial services, referred to in Article 16c § 7 paragraph 2 u.o.k.p.n., and marketing safety render the special right to withdraw inadmissible. In other cases, the use of the so-called consumer special right of withdrawal under Article 16d u.o.k.p.n., will be subject to assessment under Article 5 of the Civil Code. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bagińska E. [2012], Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze odstąpienia od umowy bez podania przyczyny [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, C.H. Beck, Warszawa.
 • Fabjańska M., Litwiński P. [2004], Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych, "Prawo Bankowe", nr 10.
 • Kocot W. [2010], Pozakodeksowe umowy sprzedaży (szczególne umowy sprzedaży) [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, t. 9, red. W. Katner, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kozaczek M. [2004], Cywilnoprawne i karnoprawne konsekwencje odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego, "Prawo Bankowe", nr 11.
 • Kukuryk P. [2006], Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia, red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Łaszczuk M., Szpara J. [2001], Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, "Palestra", nr 3-4.
 • Łętowska E. [1999], Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa.
 • Łętowska E. [2001], Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, Beck, Warszawa.
 • Olczyk M. [2004], Komentarz do 16d u.o.k.p.n., Lex.
 • Srokosz W. [2000], Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych UE, "Prawo Bankowe", nr 9.
 • Wejman F. [2000], Wzorce umów na stronach www i w poczcie elektronicznej, "Transformacje Prawa Prywatnego", nr 4.
 • Żuławska C. [2011], Komentarz do art. 395 k.c., LexPolonica.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.