PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 907 | 137--155
Tytuł artykułu

Finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Sources of Financing Investment in Water and Sewage Management in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z zadań, którym sprostać muszą współczesne gospodarki, jest zapewnienie odpowiedniej i optymalnej ilości i jakości wody dla potrzeb różnych jej użytkowników z zachowaniem zasady ochrony ekosystemów. Polska staje przed dużym wyzwaniem rozwojowym i cywilizacyjnym dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej, głównie z powodu zaniedbań w zakresie gospodarowania ściekami. Przystępując do Unii Europejskiej, przyjęto zobowiązania w tej dziedzinie wynikające z realizacji tzw. dyrektywy ściekowej i ramowej dyrektywy wodnej. Jednocześnie z budżetu Unii Europejskiej do dyspozycji zostały oddane środki finansowe umożliwiające szybszą realizację tego celu. Interesującym zagadnieniem jest to, jak zmieniają się nakłady inwestycyjne w gospodarce wodno-ściekowej, zwłaszcza udział środków z zagranicy oraz pochodzących z budżetów gmin, które współfinansują takie przedsięwzięcia, oraz jak w układzie regionalnym zmienia się wyposażenie w ten rodzaj infrastruktury. Celem artykułu jest analiza nakładów inwestycyjnych na gospodarkę wodno-ściekową w Polsce w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem zmian w wybranych źródłach finansowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Selected Sources of Financing Investment in Water and Sewage Management in Poland One of the challenges contemporary economies face is to ensure a sufficient supply of optimal quality water for different user needs while at the same time preserving the principles of ecosystem protection. Poland deals with a significant developmental and civil challenge in this area, mainly due to previous negligence in sewage management. When it joined the European Union, Poland assumed certain obligations in this area resulting from the implementation of the so-called Sewage Sludge Directive and the Water Framework Directive. At the same time, the EU budget designated financial resources to facilitate quicker achievement of the appropriate objectives. It is therefore revealing to track changes in the area of water and sewage management, especially those involving the share of funds from abroad and budgetary commitments of individual municipalities used to co-finance these as well as changes in the regional provision of the relevant infrastructure. Accordingly, the aim of the paper is to analyse investment expenditure in the area of water and sewage management in Poland by region with a special focus on changes in selected sources of financing, especially funds originating from abroad and from municipality budgets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z traktatu akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji [2004], red. J. Famielec, Praca wykonana na zamówienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa (praca niepublikowana).
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. [2001], Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Jednolity akt europejski [1986], Luksemburg, 17 lutego 1986 r.
 • Miłaszewski R. [2003], Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Polska - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Narodowa Strategia Spójności [2006], Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Program operacyjny Infrastruktura i środowisko [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Słota H. [1997], Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Wydawnictwo IMGW, Warszawa.
 • Strategia gospodarki wodnej [2005], Rada Ministrów, Warszawa.
 • Szachułowicz J. [2007], Prawo wodne - Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Traktat o Unii Europejskiej [1992], Maastricht, 7 lutego 1992 r.
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali [1951], Paryż.
 • Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 31, poz. 274.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019.
 • Wierzbowski B., Rakoczy B. [2004], Podstawy prawa ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa.
 • Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń, t. I: Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce [2003], red. J. Jędrośka, M. Bar, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.