PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 9 | 483--499
Tytuł artykułu

Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Identifying and Measuring Environmental Costs in Cost Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Egzekwowanie od firm odpowiedzialności za ich negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze związane jest z identyfikacją, pomiarem i uwzględnianiem kosztów środowiskowych w ich rachunku ekonomicznym. Jednak jest to zadanie niezmierne trudne, co związane jest z brakiem: możliwości dokonania dokładnej wyceny elementów środowiska przyrodniczego, pełnej informacji na temat skutków dokonywanych przez przedsiębiorstwa oddziaływań, szczegółowych rozwiązań ewidencyjnych związanych z odpowiednim grupowaniem kosztów środowiskowych. Biorąc powyższe pod uwagę w artykule podjęto próbę przedstawienia kosztów środowiskowych powstających w wyniku działalności firm, sposobów ich wyceny oraz wskazania roli rachunku kosztów jako narzędzia umożliwiającego ich pomiar. (abstrakt oryginalny)
EN
Identifying and measuring environmental costs in cost accounting depend on increase of company's responsibilities for the activities which have a negative influence on the environment. However, it is a difficult task because: there is no possibility of accurate evaluating, the components of the environment, there is no information on the results of company's negative environmental activities, there is no detailed evidence of classifying environmental costs. The article aims to present the environmental costs associated with company's activities, the ways of evaluating them as well as the role of cost accounting as a tool of measuring these costs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ansoff U. I.: Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa l985.
 • Borys. G.: Ewolucja pojęcia kosztów środowiskowych. Materiały na konferencję: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Broniewicz E.: Rachunkowość ekologiczno-ekonomiczna w przedsiębiorstwie, w: Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, red. R. Miłaszewskiego. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitamych w Poznaniu, Poznań-Białystok 1999.
 • Brodniewicz E., Poskrobko B.: Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Czaja S., Becla A.: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Famielec J., Stępień M.: Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Krivanek T., Eisler P., Kramer M.: Controlling ekologiczny i systemy wskaźników środowiskowych, w: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem T.III, red. Kramera M., Strebla H., Buzek L., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005.
 • Kryk B.: Rachunek kosztów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie finansami. Cele- Organizacja- Narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001, t.l.
 • Majchrzak I.: Koszty ochrony środowiska w rachunku kosztów. Materiały na konferencję: Rachunkowość wobec procesów globalizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Majchrzak I.: Identyfikacja zewnętrznych kosztów ekologicznych. Materiały na konferencję: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2003.
 • Piontek B.: Koszty środowiskowe w rachunku kosztów funkcjonowania kopalni węgla kamiennego. Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 1/ 1999, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin, tryb dostęp: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl/towarzystwo/1999/08piontekb_t.pdf.
 • Piontek F., Piontek W.: Aspekty ekonomiczne w ochronie środowiska, w: Zarządzanie środowiskiem, cz. II, red. Nowaka Z., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • Shechter M.: Wycena środowiska, w: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red.: H. Folmera, L. Gabela, H. Opschoora, Wydawnictwo Krupski i Spółka, Warszawa 1996.
 • Seidel E.: Rachunek kosztów środowiskowych, w: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, T. III, red. M. Kramer, H. Strebel, L. Buzek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005, s. 363-389.
 • Śleszyński J.: Metody wyceny środowiska przyrodniczego, "Ekonomia i środowisko" nr 28/2007.
 • Stępień M.: Koszty ochrony środowiska - studium pojęciowe. Materiały na konferencję: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2003.
 • Szadziewska A.: Koszty środowiskowe i ich ujęcie w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Rachunkowość wybrane aspekty nr 4, Sopot 2006.
 • Szadziewska A.: Podejmowanie działań proekologicznych a koszty środowiska w dużych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego- wyniki badań ankietowych, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Zeszyty Naukowe nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Szadziewska A.: Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w systemach rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną gaz i wodę -wyniki badań empirycznych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 4, Sopot 2007.
 • Winpenny J.T.: Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.