PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 215 Wybrane aspekty zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym | 85--98
Tytuł artykułu

Funkcja doradcza audytu wewnętrznego w procesie zarządzania jednostką sektora finansów publicznych

Warianty tytułu
The Advisory Role of an Internal Audit in the Process of Finance Sector Entities Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Audyt wewnętrzny w administracji publicznej docelowo powinien zapewnić sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie poszczególnymi jednostkami sektora finansów publicznych. Audytor, stojąc na straży gospodarności i efektywności danej instytucji, daje gwarancję racjonalnego wykorzystywania środków publicznych, co leży w interesie wszystkich obywateli (podatników). (fragment tekstu)
EN
The idea of the internal audit is relatively new in the polish public administration. Introduction of this process was imposed by the european law on the one hand and on the other hand by the requirement to rationalize activities and management capacity of the public administration. The author draws our attention to the main differences between a classical control and an internal audit. Furthermore he explains and describes in details all characteristics of the internal and external audit. Finally he presents the advisor role of an internal audit in the area of the management of the financial sector funds. Traditionally the internal audit was concentrated primarily on evaluation of the internal control system in institution. The new approach is based on a risk analysis, which is described as the elementary tool of planning and management. The author emphasizes the importance of this modern audit in the management of public resources, especially a significant role which the internal audit will play in the process of the European Union Funds' management. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Stawasz D. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydaw. UŁ, Łódź 2004, s. 11-20.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich - wstęp do teorii organizacji i kierowania, wyd. 5, PWN, Warszawa 1976, s. 369.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet Warszawa 2004, s. 59.
 • Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydaw. С. H. Beck, Warszawa 1997. s. 26-28.
 • Griffin W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997, s. 585.
 • Szydłowski C., Audyt wewnętrzny w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, [w:] R. Brol (red.). Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2005. nr 1083. s. 743.
 • Kuc B.R., Audyt wewnętrzny instrumentem nowoczesnego zarządzania, [w:] B.R. Kuc, L. Smolak (red.), Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej: II Konferencja, 2-3 czerwca 2004 r., Kantor Wydaw. Zakamycze. Warszawa 2004. s. 177.
 • Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004, s. 157.
 • Saunders E.J.. Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej SA, Educator, Częstochowa 2002, s. 26.
 • Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej. Ministerstwo Finansów, Warszawa 31 stycznia 2003, s. 2, www.mf.gov.pl.
 • Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Link, Szczecin 2003, s. 19.
 • Knedler K., Stasiak M., Audyt wewnętrzny w praktyce-audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005, s. 15.
 • Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2002. s. 42.
 • Szydłowski С., Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania jednostką sektora finansów publicznych na przykładzie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, niepublikowany referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Naukowej Gospodarka lokalna w teorii i praktyce w Jeleniej Górze (Wojcieszyce), organizowanej przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w dniach 12-13 września 2005 r.
 • Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors, USA, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych ИА - Polska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.