PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 1 | 193--204
Tytuł artykułu

Etyka galenosfery

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Ethics of Galenosphere
Języki publikacji
PL
Abstrakty
"Strategicznym" wręcz środowiskiem, gdy chodzi o wpływ na rozwój człowieka jest środowisko ciszy. W literaturze przedmiotu nazywane jest galenosferą. Artykuł niniejszy jest próbą zwrócenia uwagi na etyczny aspekt środowiska ciszy. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest opisem galenosfery z podkreśleniem roli i znaczenia ciszy w życiu człowieka. W drugiej części rozpatruje się środowisko ciszy z punktu widzenia etyki. Nie jest sprawą bagatelną tolerowanie hałasu, czy sytuacja, gdy w miejscach pracy i wypoczynku lekceważy się ciszę. Jednocześnie nikt nie jest rozliczany z faktu, że pracownikom nie zapewniono warunków niezbędnych do zbudowania trwałego środowiska ciszy. Podjęty problem wymaga szerzej zakrojonych badań na temat ciszy, jej oddziaływania na człowieka i skutków deficytu tej wartości. Autor żywi nadzieję, że refleksja niniejsza stanie się przyczynkiem do dalszych poszukiwań na ten ważny temat. (fragment tekstu)
EN
Galenosphere is an environment of silence. The paper addresses the issue of the essence and significance of galenosphere. To this end, it presents the structure and functioning of galenosphere, i.e. its two crucial components. Moreover, the structure of galenosphere includes static and dynamic elements. The latter determine the functioning of this type of environment. Eight most important sectors that affect the operation of galenosphere were identified. Some of them (the culture of language, noise elimination, creating an environment promoting silence and a prayer for silence) contribute to the emergence of a structured environment of silence, whereas others (positive attitude towards calming down, concentration of the mind and emotions, inner concentration and the ability to be silent) constitute components which directly participate in the formation of an environment of silence. A structured environment of silence is the most effective in operation. The paper points out various advantages offered to the human being by a structured galenosphere. The most significant ones include: successful self-improvement, improvement of spoken and written language skills, effective pedagogic activities, establishing good relationships with other people and getting a deeper insight into the sense of life. The discussion leads to the conclusion that the human being should be provided with optimal working conditions and conditions for development in various areas by the formation of a structured galenosphere (in the family, at school, in the office, etc.). (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
193--204
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • S. Kunowski, O czynnikach rozwoju człowieka - dyskusyjnie, "Roczniki Filozoficzne" 1969, t. XVII, z. 4, s. 15-31.
 • Z. Włodarski, Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidualnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.
 • Écologie des médias, (red.) P.Y. Badillo, Éditions Bruylant, Bruxelles 2008.
 • A. Michel, Fonction et structure de la famille, "Cahiers Internationaux de Sociologie" 1960, t. XXIX, s. 113-135.
 • T. Olearczyk, Pedagogia ciszy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 107-127.
 • A. Lepa, Postulat ciszy w wychowaniu do mediów, w: Przygotowanie nauczycieli do nauczania odbioru mediów, Wydawnictwo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Opole 2000, s. 25-40.
 • K. Krajewski, Czy w liturgii jest miejsce na milczenie, w: Wolność w prawdzie, (red.) S. Skobel, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1997, s. 79-84.
 • R. Zaniewski, Les théories des milieux et la pédagogie mésologique, Éditions Casterman, Tournai 1952, s. 21-35.
 • R. Wroczyński, O pojmowaniu środowiska i jego konsekwencji dla wychowania, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1960, nr 4, s. 34 n.
 • S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrazu siebie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984.
 • L. Freeman, Lettres sur la méditation. Le christianisme face au silence, Éditions Albin Michel, Paris 2007.
 • Podstawowe zagadnienia psychologii religii, (red.) S. Głaz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006; por. E. Działa, W milczeniu i nadziei, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1982.
 • A. Florin, Le développement du langage, Dunod, Paris 1999.
 • F. Cavallier, Le langage et la pensée, Paris 2000, s. 56-62.
 • J. Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, w: Narracja jako sposób rozumienia świata, (red.) J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 17-42.
 • Ph. Breton, D. Le Breton, Le silence et la parole, Éditions Arcanes, Toulouse 2008.
 • A. Lepa, Media w świecie słowa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 53-59.
 • A. Lepa, Poprawność i błąd w pedagogii rodziny wielkomiejskiej, w: Studia teologiczne, (red.) E. Kopeć, M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, t. 2, Lublin 1979, s. 187-198.
 • A. Lepa, Funkcja ciszy w wychowaniu do mediów, "Łódzkie Studia Teologiczne" 2009, t. 18, s. 177-184.
 • K. Sośnicki, Teoria środków wychowania, PZWS, Warszawa 1973.
 • C. Ladjali, Mauvaise langue, Éditions du Seuil, Paris 2007.
 • M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • R.L. Howe, Il miracolo del dialogo, Roma 1996; F. Mazière, L'analyse du discours, Paris 2005.
 • C. Kerbrat-Orecchioni, La conversation, Éditions du Seuil, Paris 1996.
 • J. Gérard-Naef, Savoir parler. Savoir dire. Savoir communiquer, Delachaux et Niestlé, Paris 1987.
 • B. Miège, La pensée communicationnelle, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2005.
 • P.Y. Cusset, Le lien sociale, Armand Colin, Paris 2007.
 • P. Sévérac, La perception, Éditions Ellipses, Paris 2004.
 • La réception, (red.) C. Méadel, CNRS Éditions, Paris 2009.
 • W. Okla, Interakcyjne uwarunkowania poczucia sensu życia, w: Człowiek - Wartości - Sens, (red.) K. Popielski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996, s. 119-121.
 • P. Marchwicki, Koncepcja człowieka w logoterapii, "Seminare". 2002, t. 18, s. 337-351.
 • A. Rey, L'esprit des mots, PURH, Rouen 2009.
 • K. Stachewicz, Kilka uwag o milczeniu w moralności i etyce, "Studia Bydgoskie" 2007, t. 1, s. 167-178.
 • A. Fabris, Etica della comunicazione, Carocci editore, Roma 2008.
 • D. Cornu, Journalisme et vérité. L'éthique de l'information au défi du changement médiatique, Éditions Labor et Fides, Genève 2009.
 • T. Zasępa, Media. Człowiek. Społeczeństwo, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2000.
 • A. Lepa, Zapobieganie uzależnieniu od mediów, w: Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych, (red.) I. Niewiadomska, M. Kalinowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 127-138.
 • Les cultes médiatiques. Culture fan et oeuvres, (red.) Ph. Le Guern, Presses Universitaires de Renne, Rennes 2002.
 • A. Lepa, Media a postawy, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003, s. 80-98.
 • M. Petit, Éloge de la lecture, Éditions Belin, Paris 2002.
 • Ph. Breton, Éloge de la parole, Éditions La Découverte, Paris 2003.
 • G. Chauveau, Comment l'enfant devient lecteur, Éditions RETZ, Paris 1997.
 • J. Bernardin, Comment les enfants entrent dans la culture écrite, Éditions RETZ, Paris 1997.
 • A. Genovesi, Etica e media, Monte Università Parma Editore, Parma 2005.
 • G. Basadonna, Invito al deserto, Àncora Editrice, Milano 2000.
 • A.M. Cànopi, Silenzio, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2008.
 • G.W. Allport, Osobowość i religia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988.
 • E. Trzebińska, Empatia jako forma komunikacji interpersonalnej, "Przegląd Psychologiczny" 1985, nr 2, s. 417-437.
 • M. H. Davis, Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • Zdrowie psychiczne, (red.) K. Dąbrowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 • Il linguaggio della pubblicità, (red.) L. Satta, Mursia Editore, Milano 1991.
 • A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1998.
 • R. Mleczko, Cisza to Słowa szukanie, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 1997.
 • B. Duguay, Consommation et luxe. La voie de l'excès et de l'illusion, Liber, Montréal 2007.
 • F. Jost, Le culte du banal, CNRS Éditions, Paris 2007.
 • A. Schnöller, La via del silenzio. Meditazione e consapevolezza, Edizioni Appunti di Viaggio, Roma 2006.
 • M. Poty, L'illusion de communiquer, L'Harmattan, Paris 2004.
 • X. Couture, La dictature de l'émotion, Éditions Louis Audibert, Paris 2005.
 • A. Lepa, Obszary "dialogu przez media", "Paedagogia Christiana" 2010, nr 1, s. 193-209.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.