PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 9 | 561--571
Tytuł artykułu

Rachunkowość w zarządzaniu polskim sektorem budżetowym

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting in the Management of the Budget Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie sektorem budżetowym związane jest przede wszystkim z wykonywaniem budżetów rządu centralnego i jednostek samorządu terytorialnego. Monitorowanie i kontrola wykonania odbywa się poprzez raporty budżetowe składane przez jednostki budżetowe. Dlatego też sprawozdawczość budżetowa jest podstawą dla oceny działalności rządu centralnego i zarządów samorządów lokalnych, zarówno pod względem skuteczności, jak i legalności ich działalności. Roczna sprawozdawczość finansowa odgrywa rolę drugorzędną, a sprawozdanie z wyników działalności jednostek budżetowych jest bardziej sprawozdaniem dezinformującym niż odzwierciedlającym prawdziwy i rzetelny obraz ich działalności. Dysfunkcjonalność sprawozdawczości finansowej jest skutkiem niedopasowania modelu budżetowania obowiązującego w sektorze budżetowym z modelem rachunkowości memoriałowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Primarily, management of the budget sector is related to the execution of budgets of central government and local self-management units. Monitoring and control of the execution is carried out by budget reports submitted by budget entities. Therefore, budget reporting represents a basis for the assessment of central government and local self-management boards activities, both from the perspective of their efficiency and legality of their operations. Annual financial reporting plays a supporting role only. Moreover, income statements elaborated for budget units can be called misinformation reports rather than statements reflecting a true and fair view of their operations. In this case, a dysfunctionality of the financial reporting is a result of discrepancies between the budgeting model used in the budget sector and the accrual accounting model. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Guthrie J.: Application of Accrual Accounting in the Accural in the Australian Public Sector -Rhetoric or Reality?, Financial Accountability & Management, February l998.
 • Hendriksen E., Breda M.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Holmes M., Shand D.: Management Reform: Some Practitioner Perspectives on the Past Ten Years, An International Journal of Policy and Administration, Vol. 8, No. 4, 1995.
 • Nowy wzór sprawozdania. Rzeczpospolita, nr 4079, 2007.
 • Ouda H.: Accrual Accounting Principles and Postulations in the Public Sector: Rhetoric or Reality, Public Fund Digest, 2007, Vol. VI, No. 1.
 • Ouda H.: Basic Reąuirements Model for Successful Application of Accrual Ac¬counting in the Public Sector, Public Fund Digest, 2004, Vol. IV, No. 1.
 • Rachunkowość finansowa, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2004.
 • Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak, J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2004
 • Stewart J.: The New Management of Local Government, Allen & Unwin Ltd, London 1986.
 • Turyna J.: Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.
 • Winiarska K.: Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z UE, WSIG, Szczecin 2000.
 • Zysnarska A.; Model implementacji rachunkowości memoriałowej w sektorze finansów publicznych, w: Rachunkowość - wybrane aspekty. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2007
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2008 r., Dz. U. Nr 94, poz. 628
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz. U. Nr 142, poz. 1020
 • Wyrok NSA z 21.09.1995 r.. SA/Kr 2741/94, Wokanda 1996, Nr 1, s. 38
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.