PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 1 | 215--226
Tytuł artykułu

Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Problems of Public Administration in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie mówi się o zmianie koncepcji administracji publicznej: przejściu od pojmowania jej jako władzy publicznej do koncepcji "służby publicznej" oraz zmianie jej zasadniczej roli, którą ma być nie tyle biurokratyczne rządzenie co oparte na zupełnie innych zasadach zarządzanie. W związku z tym większe niż dotychczas znaczenie przypisuje się pozaprawnym: ekonomicznym politycznym, organizacyjnym determinantom administrowania. Upowszechniany jest nowy obraz administracji, w którym jej działania są tylko w nieznacznym stopniu zdeterminowane prawnie, choć formalnie nadal związane konstytucyjnym wymogiem respektowania przepisów powszechnie obowiązujących. Można upatrywać w tym rozluźnieniu więzów prawa krępujących administrację zagrożenia dla samej istoty państwa prawnego, albo zjawisko tylko przejściowe, kolejną powracającą falę przypisywania działaniom administracji charakteru "swobodnej, twórczej aktywności w ramach ustaw". (fragment tekstu)
EN
The article focusses on a critical analysis of basic problems that contemporary administration faces in the course of its transformation. The Author has stressed the role of the tendency of economize, citizen participation and deregulation of law. The Author has also shown how the reforms of the Polish administration reflect general globalization and europeization tendencies. He has also distinguished certain peculiarities of the Polish administrative transformation. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
215--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki; Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • W. Łączkowski, Granice prawa publicznego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 527 i n.
 • A. Błaś, Kontekst prawny, w: J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 14 i n.
 • B. Kudrycka, W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 395 i n.
 • P. John, Local Governance in Western Europe, SAGE Publications, London 2001.
 • D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 1994.
 • K. Ostaszewski, Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem w administracji publicznej, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 519 i n.
 • A. Błaś, Działania administracji publicznej, w: J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 214 i n.
 • A. Jamróz, Państwo prawne, w: E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok-Warszawa 2002, s. 615-616.
 • J. Boć, K. Complak, A. Błaś, Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, w: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998, s. 18-20.
 • H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 • M. Stahl, Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2009, s. 23.
 • M. Kasiński, Monizm i pluralizm władzy lokalnej studium prawno-polityczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 192 i n.
 • Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003.
 • M. Stefaniuk, Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Olszanica 23-26 maja 2004, Rzeszów 2004, s.469 i n.
 • Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, "Zeszyty Naukowe WSAP Białystok" 2005, nr 2, s. 28 i n.
 • D.R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych - zagadnienia ogólne, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2, s. 9.
 • J. Supernat, Administracja publiczna, public governance i nowe zarządzanie publiczne, "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2008, nr 1.
 • J. Supernat, Koncepcja sieci organów administracji publicznej, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 207 i n.
 • M. Kasiński, Sankcje administracyjne a patologie działania administracji publicznej, w: M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • M. Kasiński, Ekspansja funkcji represyjnej administracji publicznej "Rocznik Prawny KUL" (w druku).
 • J. Boć, Administracja publiczna jako organizacja inteligentna, w: J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 367 i n.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1999, s. 289 i n.
 • B. Kudrycka, Etyka w pracy urzędnika amerykańskiego (na przykładzie kodeksu etycznego ICMA), "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8, s. 69 i n.
 • B. Kudrycka, Przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom urzędników samorządowych w Polsce i Anglii, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 1-2, s. 60 i n.
 • B. Kudrycka, Dylematy urzędników w administracji publicznej, Temida 2, Białystok 1995.
 • M. Stahl, Wpływ prawa europejskiego na polskie ustrojowe prawo administracyjne, w: Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 71.
 • J. Sługocki, Administracja publiczna w Polsce wobec wyzwań XXI w., w: Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003 s. 182.
 • A. Habuda, Prawo jako instrument ograniczenia patologii w demokratycznym państwie prawnym, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 58 i n.
 • Z. Cieślak, Istota i zakres prawa administracyjnego, w: Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 55-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.